Lærere frykter kortere ferie

Lærerne er redde for at deler av den syv-åtte uker lange sommerferien deres ryker. Den gjeldende avtalen om arbeidstid gikk ut nyttårsaften.

TILLIT: - Jeg er av den oppfatning at et system med gjensidig tillit er til det beste for både lærere, elever og arbeidsgiver. I et slikt system tar man som lærer ofte på seg mer enn akkurat det man skal gjøre, sier Sigbjørn Hals.
TILLIT: - Jeg er av den oppfatning at et system med gjensidig tillit er til det beste for både lærere, elever og arbeidsgiver. I et slikt system tar man som lærer ofte på seg mer enn akkurat det man skal gjøre, sier Sigbjørn Hals.

- Stridens kjerne er at arbeidsgiver KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) ønsker å styre mer og gi mindre frihet til lærerne. Blant annet ønsker KS å korte ned på lærernes ferie. Det reagerer vi på. Feriene er det eneste godet lærerne har i forhold til andre sammenlignbare yrkesgrupper, sier leder Gunn Elisabeth Paulsen i Norsk Lektorlag til VG. Hun leder 3250 medlemmer som stort sett jobber i videregående skoler.

OECD: - Lærerne må bli mer effektive

Rektor vil styre

Paulsen påpeker at dersom staten, fylkeskommunen og kommunene vil rekruttere tilbake noen fra den store lærerstyrken som er utenfor skoleverket, så må lærerne få beholde de rettighetene som er oppnådd, inkludert den spesielle kombinasjonen av sommerferie og avtalt avspasering som lærerne har.

Direktør Per Kristian Sundnes i KS bekrefter at det er noe av innholdet i de pågående forhandlingene som er vanskelig å løse.

- Sommerferien er ett av temaene vi ser på. Men temaet er mer spesifikt om rektorene for eksempel skal ha anledning til å bruke lærerne mer til forberedelser i dagene før skolestart, sier Sundnes til VG.

Han mener forhandlingene om arbeidstid er en god prosess, men sier samtidig at det er ting som er vanskelig.

- Stridens kjerne er generelt rektors styringsrett og rom for ledelse i forhold til lærernes detaljerte regler om styring av egen tid, sier Sundnes.

Han vil ikke røpe for mye av forhandlingenes innhold, men regner med at partene blir enig om en ny arbeidstidsavtale før midten av februar.

LES OGSÅ: Krever 50.000 i lønnsøkning

- Kjempefornøyd

Sigbjørn Hals er lærer ved Måløy videregående skole og ble i fjor kåret til Norges beste mattelærer. Han mener dagens ordning tjener både lærer, elev og arbeidsgiver.- Man blir aldri ferdig med å forbedre seg når man er lærer.

- Det er alltid noe nytt, alltid nye måter å angripe en problemstilling på. Selv bruker jeg langt mer enn de tilmålte timene jeg skal jobbe til å lese meg opp på fag og finne nye måter å formidle stoffet bedre til elevene. Jeg er av den oppfatning at et system med gjensidig tillit er til beste for både lærere, elever og arbeidsgiver. I et slikt system tar man som lærer ofte på seg mer enn akkurat det man skal gjøre, sier Sigbjørn Hals.

Leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet, som er den desidert største fagforeningen for lærere, med 150 000 medlemmer, ønsker ennå ikke å uttale seg noe særlig om forhandlingene.

- Mange elementer er i spill i slike forhandlinger, og vi har hatt en lang og konstruktiv prosess. Jeg har ikke andre kommentarer, skriver Bjerkestrand i en tekstmelding.

Forbundet hennes skriver imidlertid på sine egne nettsider at den klassiske motsetningen mellom arbeidsgivere og lærerorganisasjonene handler om at arbeidsgiverne ønsker seg større lokal styring av arbeidstiden, mens lærerorganisasjonene ønsker rettferdig arbeidsfordeling og vern gjennom sentrale bestemmelser.

Les også:

På forsiden nå