Lederne: Nå stuper norske oljelønninger

Bonuskutt og færre konsulenttimer er blant årsakene til at lønningene til ledere i oljesektoren i snitt har sunket med hele 6,7 prosent på ett år, ifølge organisasjonen Lederne.

<p><b>OVERRASKET</b>: – Det er overraskende at prisfallet i fjor skulle slå så raskt ut på lønnsslippen til mellomledere i olje-, gass- og rederinæringene, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.</p>

OVERRASKET: – Det er overraskende at prisfallet i fjor skulle slå så raskt ut på lønnsslippen til mellomledere i olje-, gass- og rederinæringene, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Fredag i forrige uke stupte oljeprisen til 60,53 dollar per fat. Dette er det laveste oljeprisen har vært siden mars i år, og 45 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Oljeprisen og den reduserte aktiviteten i bransjen gjør seg nå utslag i oljelønningene. Før sommeren 2014 lå en gjennomsnittlig mellomlederlønn i bransjen på 840.500 kroner før skatt, mens snittlønnen nå har sunket til 784.000 kroner.

Dette viser norsk ledelsesbarometer 2015, en undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Lederne.

– Det er naturlig at dårligere tider påvirker lønnsnivået i en bransje. Likevel er det overraskende at prisfallet i fjor skulle slå så raskt og merkbart ut på lønnsslippen til mellomledere i olje-, gass- og rederinæringene, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne i en pressemelding.

Konsulenter rammes

AFI-forsker Eivind Falkum, en av forfatterne bak årets ledelsesbarometer, tror lønnsnedgangen blant annet skyldes at mange stillinger har blitt borte i konsulentbransjen og blant utbyggerselskapene.

Lønningene er jevnt over høyere i disse yrkesgruppene enn i driftsselskapene, ifølge Lederne.

– I tillegg er det rimelig å anta at lavere aktivitet og kostnadskutt har ført til avkortede bonuser og mindre overtidsbetaling. Nedgangen ga nok også svake kort i vårens lønnsforhandlinger, men nøyaktig hvordan dette slår ut vil vi først se neste år, sier Falkum.

Da E24 snakket med makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets for en tid tilbake, var konsulenter også en av yrkesgruppene han trodde kunne bli rammet av bremsen i oljesektoren.

– Risikoen er om det forplanter seg i andre deler av norsk økonomi. Vi ser for oss at både lønnsveksten og forbruksveksten blir lavere, og det kan for eksempel bety at konsumorienterte næringer vil utvikle seg svakere. I tillegg kan sektoren som leverer tjenester til oljesektoren, som for eksempel jurister og konsulenter, bli hardere rammet, sa Bernhardsen.

Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå vil investeringene til olje- og gassvirksomheter i Norge falle med 15,5 prosent i løpet av 2015.

Nedgangen skal flate ut i 2016.

– Store lønnsforskjeller

Jan Olav Brekke i Lederne mener forestillingen om millionlønninger i oljebransjen er en ren myte og ikke på langt nær noe som gjelder de fleste.

– Det er imidlertid store lønnsforskjeller i denne sektoren. Lønnsfesten har i stor grad vært forbeholdt toppledelsen, mens trinnene under har hatt en lønnsutvikling noenlunde i takt med det man finner i andre bransjer, sier Brekke.

Til tross for at lederlønningene i de fleste andre sektorer står stille eller går forsiktig opp, troner olje-, gass- og rederisektor fremdeles på toppen av bransjestatistikken i Norsk Ledelsesbarometer 2015.

Sjekk grafikken: Ledigheten der du bor – hvordan er utviklingen i din hjemkommune?

På plassen bak følger ledere i IKT- og mediebransjen, som i snitt tjente 774 478 kroner i fjor.

Nederst på listen kommer barnehageledere og ledere i vekst- og attføringsbedrifter med bruttoårslønn på henholdsvis 557 415 kroner og 464 148 kroner.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå