Lei av å få skylden for sykefraværet

Fastleger oppfordrer til protestaksjon mot det nye sykmeldingsregimet.

LEGER FÅR SKYLDA: Mange leger er opprørt over at de blir pekt ut som årsaken til det høye sykefraværet i Norge, sier Trond Egil Hansen som leder Allmennlegeforeningen.
LEGER FÅR SKYLDA: Mange leger er opprørt over at de blir pekt ut som årsaken til det høye sykefraværet i Norge, sier Trond Egil Hansen som leder Allmennlegeforeningen.

- Det har slått oss at man peker på legene fordi man ikke vil gjøre noe med det egentlige problemet, sier leder av Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, til E24.

Han sier norske fastleger reagerer på at mange peker på legene som problemet.

- Svært mange i legestanden er opprørt over at man som yrkesgruppe har fått skylden for at sykefraværet i Norge er så høyt, sier Hansen.

Kultur for fravær

- Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at det er «best» for den syke å få sykmelding, så er det fint lite vi har å stille opp med, slik er den kulturen vi lever i, sier Hansen til E24.

Spørsmålet er ifølge Hansen aktuelt når det er tvil om arbeidstaker kan være i arbeid helt eller delvis med tilrettelagte arbeidsoppgaver.

- Hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker er enig om at tilrettelegging ikke er mulig eller hensiktsmessig, har ikke legen virkemidler til å overprøve det. Da attesterer legen ikke bare for nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, men også for mangelfull tilrettelegging, sier Hansen.

Gisle Roksund, leder av Norsk Forening for Allmennmedisin og tidligere helsesjef i Skien, sier at han kjenner seg igjen i beskrivelsen av at legene gjøres til syndebukk.

- Det fokuseres alt for mye på legenes rolle, og alt for lite på det som må gjøres ute på arbeidsplassene.

- I tillegg mener mange leger at det burde gjøres noe med selve sykelønnsordningen, sier Hansen.

- Vi forholder oss til at systemet er slik at syke skal ha bedre betingelser ved fravær enn det andre som er borte fra jobb har, sier Hansen.

Urørt sykelønn

En av målsettingene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er at sykefraværet skal ned 20 prosent sammenlignet med høsten 2001. I øyeblikket er nedgangen på rundt 5 prosent.

Å endre i sykelønnsordningen, slik Hansen tar til orde for, er et forslag som uvahengige eksperter og økonomer med jevne mellomrom tar opp i debatten om sykefraværet.

Myndighetene og partene i arbeidslivet har imidlertid avvist å ta ibruk slike virkemidler.

Føler seg overvåket

1. juli i år innførte myndighetene nye regler for å skrive ut sykmelding. Det nye regimet er innført som en del av myndighetenes plan for å redusere sykefraværet i Norge, men legene mener tiltakene er feilslått.

Ifølge fastlege Arnulf Heimdal føler flere fastleger seg nå overvåket av Nav, som er pålagt å følge opp de nye kravene i praksis.

- Jeg har eksmpler på at kollegaer er ringt opp privat av Nav som vil sjekke at de har vært til stede på dialogmøte, sier Heimdal til E24.

Særlig sterkt reagerer legene på kravet om at de må delta på et obligatorisk sykmeldingskurs på fem timer - for ikke å risikere å miste retten til å sykmelde.

- Ikke tomme trusler

<p>PROTESTERER: Lege Gisle Roksund, leder for Norsk Forening for Allmennmedisin.</p><p>«Å skulle bruke en arbeidsdag på et obligatorisk kurs på 5 timer for å beholde rett til å kunne sykmelde, oppfatter jeg som en provokasjon og en total underkjennelse av alt jeg tidligere har skaffet meg av kunnskap. Jeg kommer ikke til å ta et slikt kurs. Så får myndighetene gjøre hva de vil med en slik situasjon», skriver Roksund i et brev til arbeidsdepartementet.</p>

PROTESTERER: Lege Gisle Roksund, leder for Norsk Forening for Allmennmedisin.

«Å skulle bruke en arbeidsdag på et obligatorisk kurs på 5 timer for å beholde rett til å kunne sykmelde, oppfatter jeg som en provokasjon og en total underkjennelse av alt jeg tidligere har skaffet meg av kunnskap. Jeg kommer ikke til å ta et slikt kurs. Så får myndighetene gjøre hva de vil med en slik situasjon», skriver Roksund i et brev til arbeidsdepartementet.

- Jeg håper myndighetene vil besinne seg, for dette forslaget vil virke mot sin hensikt, sier fastlege Gisle Roksund til E24.

Han sendte i helgen et brev til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap), der han gjør det klart at han og mange kollegaer står klare til å si fra seg sykmeldingsretten.

«Jeg leser i Dagens Næringsliv 3. desember at du ikke tror på legenes trusler om å si fra seg rett til å sykmelde. Jeg tror ikke du skal ta så lett på dette. For egen del vil jeg her og nå meddele at jeg ikke kommer til å melde meg på et obligatorisk 5-timers kurs i sykefraværsarbeid. Jeg tror mange kolleger kommer til å gjøre som meg.»

«Et nytt obligatorisk 5-timers kurs for å beholde sykmeldingsrett er for meg provoserende og oppleves som en hån mot den kompetanse vi har, og all annen opplæring og kursing vi driver med. Knapt noen sykehuslege vil ta et slikt kurs,» fortsetter Roksund.

Dette vil i sin tur øke belastningen på fastlegene, som dermed får enda mindre tid til å være tilgjengelige for sine pasienter, resonnerer han.

Oppfordrer til masseprotest

Brevet til Bjurstrøm er også lagt ut på Eyr, allmennpraktikernes debattforum på internett.

Der raser nå diskusjonen etter at Bjurstrøm i forrige uke uttalte til Dagens Næringsliv at hun ikke tror at mange leger vil gå til protest mot de nye kravene.

Flere tar til orde for masseprotest.

- Med dette forslaget grupperes norske leger i to, sier Allmennlegeforeningens leder, Trond Egil Hansen, til E24. Han karakteriserer kurskravet som provoserende.

- Det kommer til å være de som har sykmeldingsrett og de som ikke har det. Uansett hvordan du ser på det, så er pasientene neppe tjent med en slik utvikling, sier han, som også mener det er snakk om en «betydelig andel» av legene som vil frasi seg retten i protest.

- Kun fem timer

Bjurstrøm understreker overfor Aftenposten at kurset som er foreslått, kun er på fem timer.

- For å få til tettere oppfølging lager vi noen nye systemer for å få til det. Da er det klokt at legene får et lite kurs hvor de lærer seg det nye. Men det har aldri vært meningen å trekke legers kompetanse i tvil, sier hun.

Les også: NHO og LO i skjult strid om IA-avtalen

Les også: Farsen om IA-avtalen

På forsiden nå