Kriserapport fra Sørlandet: Industrien sitter igjen med bare 2,8 øre for hver krone

Industribedrifter på Sørlandet sliter med ekstrem lav og fallende lønnsomhet - allerede før oljebremsen har slått til med full styrke.  Nå roper næringslivsforsker varsko.

ILLUSTRASJONSFOTO: Den sørlandske industriklyngen som driver innen tradisjonell maskinindustri sliter voldsomt med lønnsomheten.

Ole Christiansen
Publisert:,

En fersk rapport fra Agderforskning viser at det er langt mellom lyspunktene hos industribedriftene på Sørlandet.

Forskningssenteret har nylig sluppet en rapport som har analysert såkalt mekanisk industri på Sørlandet.

Produksjon av maskiner og utstyr er den største kategorien innen mekanisk industri, og ingen andre steder i Norge betyr mekanisk industri mer for verdiskaping og sysselsetting enn i Agder-fylkene.

– Det mest overraskende funnet er at så mange bedrifter sliter med svak og fallende lønnsomhet, sier Geir Jørgensen, leder for industriutvikling i Agderforskning, til E24.

Les også

Oljenæringen spås en nedgang på 7 prosent i 2015

2,8 øre per krone

– Lønnsomheten er mer enn halvert fra tiden før finanskrisen, og i 2012 lå i gjennomsnitt bare 2,8 øre av hver salgskrone igjen som driftsresultat i bedriftene, legger han til.

Og dette var før oljebremsen slo inn over norsk industri i fjor.

Nå må det handles, mener Jørgensen.

– Utfordringene mekanisk industri står overfor må møtes med handling. Små, skrittvise forbedringer er ikke lenger tilstrekkelig. Raske og lange sprang blir nødvendig.

Men bildet er imidlertid ikke bekmørkt ennå, mener Jørgensen.

– Trusselbildet er tydelig, men det er mange muligheter. Bedriftene har gode forutsetninger for å gripe disse, men det krever handling og innovasjon, sier Jørgensen.

Slik har driftsmarginen for mekanisk industri utviklet seg mellom 2006 og 2012. Etter den kraftige oljebremsen, maner Agderforskning industribedriftene til å handle for å få opp lønnsomheten.

Agderforskning
Les også

Ingen økonomer anbefaler hjelpetiltak til oljebransjen: – Disse folkene blir ikke «navere»

Les også

Sjefen i Norsk Industri: - Nødvendig å granske offshoreordningen

Begrenset lønnsomhet

Agderforskning, som har hatt intervjuer med mange av bedriftene, finner at den største svakheten er at mange av de små- og mellomstore bedriftene i mekanisk industri i Agder ikke har egne produkter, men produserer det andre bedrifter bestiller, såkalt kravspesifikasjon.

I mange tilfeller er dette få, store oljerelaterte selskaper.

– Dette gjør lønnsomhetspotensialet mindre og bedriftene sårbare. Kulturen og strategien i disse bedriftene fremmer små forbedringer fremfor større innovasjoner, og bedriftene har ofte lite fokus på utvikling av nye produkter, markeder og forretningsmodeller. Dette har medført at store investeringer er bundet opp i sårbar aktivitet med relativt lav avkastning, sier Jørgensen.

Les også: Dette rommet kostet 200 ansatte jobben

– Vi har sett det lenge

Hos NHOs regionsforening i landsdelen er adm. direktør er Siri Mathiesen kjent med rapporten og klar over problemet.

Regiondirektør NHO Agder, Siri Mathiesen.

Moment studio

– Jeg kjenner til det. Dette er noe vi har påpekt over flere år, sier Mathisen til E24.

Hun peker på Agder-industrien frem til finanskrisen lå i tet og knivet om toppen i nasjonale kåringer, blant annet i konkurranse med bedrifter fra Rogaland.

– Jeg vet ikke akkurat hva som skjedde, men jeg tror mye av forklaringen skyldes at bedriftene i vår region ikke har klart å erstatte tunge arbeidsprosesser med innovasjon, sier NHO-direktøren.

Hun tror likevel ikke det er for sent.

– Mange av bedriftene det her er snakk om har langsiktige eiere, og hvis de er villige til å satse kan dette snu seg. Nå ser vi jo også at det blir ledig mange kloke hoder fra oljeindustrien som kan gå inn og være med å utvikle den mer tradisjonelle landbaserte industrien, sier Mathisen.

Les også: Denne roboten sørger for at ikke Ekornes flagger ut

Flere råd

Agderforskning kommer i sin rapport med flere råd til aktører i industrien, blant annet:

  • Bedriftene bør ha som utgangspunkt at det ikke er mulig å bare konkurrere på pris i en arbeidsintensiv mekanisk industri i høykostlandet Norge. Oppmerksomheten bør derfor rettes mot markeder hvor kundene etterspør kompetanse, innovativ teknologi og sofistikerte løsninger, og hvor bedriftene kan utvikle unike fortrinn som forsvarer et høyt norsk kostnadsnivå.
  • Bedriftene bør identifisere og fokusere på smale markeder med høy kjøpekraft og strenge kvalitetskrav, såkalte «high end»-markeder, i stedet for å produsere i brede markeder der det er veldig mange om beinet, produktene er standardiserte og prispresset derfor er stort. Samtidig som bedriftene spesialiserer seg, bør det regionale ambisjonsnivået legges bort. Ved å betrakte hele verden som et potensielt marked, kan kundegrunnlaget bli betydelig selv om nisjen er smal.
  • Bedrifter bør utvikle egne produkter fordi man blir mindre sårbar enn om man bare produserer på andres ferdigtygde kravspesifikasjon. I rapporten fremheves det at lønnsomheten ved å selge varer basert på egen teknologi og merkevare normalt er høyere enn å selge arbeidstimer eller kapasitet. Dersom bedriften velger å produsere for andre, bør den utvikle et profesjonelt konsept rundt denne tjenesten hvor bedriften blir en partner for oppdragsgiver gjennom hele prosessen fra design til service- og vedlikehold.
Les også

Oljeprofessor avviser at oljebransjen trenger hjelp fra staten

Les også

Så lønnsom er de neste årenes oljeproduksjon i Norge nå

Les også

- Hva er det Erna holder på med?