Parat krever reform etter Norwegian-striden:
– Varslingstiden er uholdbar

I fagbevegelsen vil mange ha en full oppvask om reglene rundt sympatistreiker. Dagens regler gjør at det kan gå mer enn to uker før arbeidsgiver rammes.

LANGE FORHANDLINGER: Mandag kveld fortsetter forhandlingene mellom Norwegian og Parat. Kilder opplyser til E24 at situasjonen ikke er fastlåst, men ingen har villet si at det er noen særlig fremdrift i forhandlingene. Her er Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud (t.v) og Halvor Vatnar, leder i Norwegian Pilot Union avbildet.

Fredrik Varfjell
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Helt siden Norwegian-streiken brøt ut forrige lørdag har påstandene om streikebryteri blitt gjentatt jevnlig mot flyselskapet.

Selv om streikebryteri ikke er ulovlig, krever nå fagforeningen Parat at man får en nasjonal debatt om maktbalansen mellom fagforeninger og arbeidsgivere.

I dag må fagforeningene varsle om sympatistreik, før de deretter møter NHO for å diskutere lovligheten av varselet innen fire dager. Deretter må det gå 14 dager før sympatistreiken kan starte.

Totalt kan det derfor gå 18 dager før en sympatistreik kan starte. Siden mange streiker allerede er over innen den tid, mener fagforeningene at det ikke blir et reelt verktøy når det oppstår konflikter.

– Fagforeningene kan ikke sitte og se på streikebryteri uten å kunne handle. Våre fremste eksperter på arbeidsrett sier det vi nå er vitne til er klassisk streikebryteri, men iverksetter vi tiltak uten å følge de varslingsrutiner som gjelder er det vi som bryter loven og risikerer straff i ettertid, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud i en kommentar til E24.

Norwegian har hele tiden avvist påstandene om streikebryteri på det sterkeste (se sidesak).

Parat ønsker nå å få til en nasjonal debatt med LO, NHO og politikerne etter at Norwegian-konflikten er over.

Etter det E24 kjenner til har Parat allerede fått støtte fra flere politikere i rødgrønne partier på Stortinget, men ingen ønsker foreløpig å stå frem fordi konflikten ikke er løst.

Les også: Parat varsler sympatistreik på offshore-helikoptre

Vil ikke ramme andre selskap

I Parat er man tydelig på at man ikke ønsker et system der en økt mulighet for sympatistreiker skal ramme andre selskap enn det selskapet som er i konflikt.

Nå har for eksempel Parat og Transportarbeiderforbundet varslet at de ønsker å ta ut de som fylles drivstoff på flyene i sympatistreik, men varslingsplikten innebærer at den ikke kan starte før om to uker.

Med en kortere varslingsplikt mener fagforeningene man kunne hindret Norwegians fly, i tillegg til fly de leier inn med mannskap (wet lease), fra å få drivstoff. Samtidig ville fly fra andre flyselskap, som SAS, Ryanair, Lufthansa og andre, få drivstoff som normalt, så lenge de ikke hadde en konflikt hos seg.

Årsaken til at Parat ønsker seg en debatt, er at de mener streikevåpenet blir utfordret. Argumentet går på at det er deres eneste reelle våpen, mens arbeidsgiver har en rekke andre grep tilgjengelig.

Det pekes blant annet på at Norwegian midt under streiken varslet at pilotene i Skandinavia skal flyttes over i tre nye datterselskap.

– Kritisk til lovverket

– En rekke kollegaer uttrykker sympati og ønsker å aksjonere, men begrensningene og den lange varslingstiden fagforeningene må forholde seg til før det kan iverksettes sympatistreiker er uholdbar i dagens situasjon. Dette er frustrerende når vi ser at selskapet leier inn fly og mannskap som utfører det arbeidet vi til daglig gjør, sier Oddbjørn Holsether i pilotenes forhandlingsutvalg.

Oddbjørn Holsether i pilotenes forhandlingsutvalg

Trygve Bergsland

Han viser til at det så langt kun er ansatte i Gate Gourmet her i Norge og den finske luftfartsunionen (IAU) som har gjennomført sympatiaksjoner i Skandinavia.

– Jeg er kritisk til lovverket som binder opp YS og LO slik at ikke våre kolleger kan hindre Norwegian å få mat og drivstoff til flyene som brukes til streikebryteri, sier Holsether.

– Dersom fagbevegelsen ikke finner bedre løsninger på å hindre streikebryteri har vi snart utspilt vår rolle, legger han til.

NHO opplyser til E24 mandag kveld at de ikke ønsker å delta i en debatt om sympatistreiker eller regelverket rundt arbeidskonflikter, så lenge partene fortsatt er i en konflikt.

Les også: Varsler større danske støtteaksjon mot Norwegian: – Hvis de går ut i streik, vil Norwegian bli helt lammet

Ekspertene strides

Selv om streikebryteri ikke er ulovlig per i dag, har det vært forskjellige tolkninger blant skarpskodde jurister av om det Norwegian gjør er streikebryteri eller ikke.

De aller fleste peker også på at siden det ikke er noe lovgivning mot streikebryteri er det praksis og avtaler som reglene bygger på, og at det til slutt er Arbeidsretten som eventuelt må gjøre en vurdering.

– Norwegian har rett når de sier at det ikke er Norwegian Air Shuttle som streiker. Det er pilotene i det selskapet som de leier piloter fra, som er i streik, sa advokat og arbeidsrett-ekspert Sverre Langfeldt til E24 da streiken brøt ut.

– Dermed blir Norwegian Air Shuttle en utenforstående aktør som rammes av streik hos et utleieselskap, og står dermed fritt til å dekke sitt behov ved å leie inn piloter fra annet hold eller benytte egne ansatte, la han til.

Andre mener at Norwegian må regnes som én enhet, og at selskapet derfor ikke kan argumentere for at det bare er en del av selskapet som er i streik.

– Jeg mener at det ikke er så veldig tvilsomt at dette er streikebryteri, sa partner Knut-Marius Sture i advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Han viste til en arbeidsrettslig doktrine som sier at det er tillatt å hjelpe seg selv så lenge hjelpen ikke fremstår som bistand til en part i konflikten. Og han mener at hele Norwegian-konsernet kan defineres som en part, til tross for at selskapet er strukturert med et morselskap og et datterselskap som nå er i streik.

– Det er mange eksempler på at arbeidsretten i sånne tilfeller vil identifisere selskaper i samme struktur, sa han.

Sture mener dermed at Norwegian ikke kan leie piloter fra andre Norwegian-selskaper.

– Dette er noe Norwegian gjør for å hjelpe seg selv, for å komme ut av ulempene i en konflikt der Norwegian selv er part, sier han.

Les også

Norwegian og NHO ber om frivillig lønnsnemnd- Utspillet kan skade forhandlingene

Les også

Slik rammer Norwegian-streiken tirsdag

Les også

Ingen nye permitteringer på Norwegian-kontoret

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norwegian

Flere artikler

  1. Vil ha nordisk samarbeid mot streikebryteri

  2. Oppfordrer 365.000 medlemmer til sympatistreik

  3. Ekspertene uenige om Norwegian begår streikebryteri

  4. Varsler større støtteaksjoner: – Hvis de går ut i streik, vil Norwegian bli helt lammet

  5. NHO vurderer å gå rettens vei: – Sympatistreiken er ulovlig