Helsestartups får stryk på mangfold

Kvinner er kraftig underrepresentert både i ledelsen og i styrene til helsestartups. Ingrid Teigland Akay i Hadean Ventures har klare råd til hvordan bransjen kan bli bedre på mangfold.

Ingrid Teigland Akay i Hadean Ventures har kartlagt mangfoldet i helsestartups.
 • Ina Vedde-Fjærestad
Publisert: Publisert:

Ferske tall utarbeidet av Hadean Ventures viser at blant oppstartsselskaper i helsesektoren har 84,5 prosent av selskapene mannlig toppsjef.

40 prosent av selskapene hadde ingen kvinner i ledelsen i det hele tatt, og halvparten hadde ingen kvinner i styret.

– For oss er dette viktig fordi vi mener at mer mangfold gjør teamene sterkere og mer konkurransedyktige, sier Akay, som sammen med kollegaene har analysert totalt 1.200 internasjonale oppstartsselskaper innen life science, inkludert selskaper de selv har investert i.

Les på E24+

Fra kirurg til forvalter: Investerer én milliard kroner i biotek

Hadean Ventures er et norsk risikokapitalfond spesialisert mot helsesektoren, som betyr at de investerer i selskaper som er forbi startgropen, men som fortsatt anses som et oppstartsselskap.

Hadean er blant annet en av de største aksjonærene i Oncoinvent hvor også Stein Erik Hagens Canica og John Fredriksens Geveran Trading er aksjonærer.

– Harde tall hjelper oss å forstå utfordringen og se hvordan vi kan bryte mønsteret, sier Akay.

– Det er essensielt for oss å få tak i de aller beste folkene, derfor oppfordrer vi porteføljeselskapene til å være bevisst på mangfold når de skal rekruttere nye personer til teamet. Basert på vår analyse, så ser det ut til å ha hatt en effekt.

Dette var hovedfunnene i undersøkelsen:

 • Startups innen life science er stort sett ledet av menn
 • Selskaper med kvinnelig CEO er tre ganger så «mangfoldig» som selskaper med mannlig CEO
 • Norge er relativt sett bedre enn de fleste andre land, men vi ser oss slått av Sverige
 • Hadean påviste en positiv utvikling i porteføljeselskapene sine i løpet av perioden de var eiere

Selskaper fra 40 ulike land ble vurdert, og det ble sett på blant annet andelen menn og kvinner blant CEOene, prosentandelen kvinner i ledelsen og prosentandelen i av kvinner i styrene.

Kvinner velger kvinner

Rapporten viser at om et selskap har kvinnelige toppsjef, har disse selskapene i snitt en jevn kjønnsfordeling i ledelsen.

– Jeg tror dette er litt kjernen av problemet – folk ansetter folk som er like seg selv. Så når det er mer mangfold i ledelsen, blir teamet automatisk mer mangfoldig. Kvinner ansetter flere kvinner enn det en mann ville ha gjort, sier Akay.

Det sier noe om hvor viktig det er med å ha mangfold i ledelsen på alle nivåer, og ikke bare når det gjelder kjønn, mener hun.

Agnete B. Fredriksen i Vaccibody er en av få kvinnelige health tech-gründere.

Grunnen til at de har valgt å vurdere mangfold ut fra kjønn, er fordi dette er lettest å få oversikt over.

– Kjønn er et det mest åpenbare å se på og noe vi enkelt kunne vurdere i vårt datamateriale. Andre parameter som religion, identifisert etnisitet og legning krever annen type input. Vi jobber med å få bedre innsikt i dette også. Men man skal ikke glemme at kjønnsaspektet er relevant innenfor alle andre mangfoldsparameter også, så det er en bra plass å begynne.

Nettverksbasert bransje

Risikokapitalbransjen har satt i gang flere tiltak for å bedre kjønnsbalansen, både på startupsiden og på investorsiden.

– Vi trenger flere rollemodeller innen sektoren – og vi trenger flere kvinnelige investorer, sier Akay.

Hadean har selv like mange kvinner som menn i sitt investeringsteam, noe som er utradisjonelt for bransjen.

– Industrien vår er svært nettverksbasert og det er nok noe av grunnen til at det er forholdsvis lite VC-kapital som går til gründerteams som er utradisjonelle.

– Skyldes det at det er flere menn enn kvinner som tørr å etablere nye selskaper?

– Det er jo godt kjent at det er høy risiko å starte et selskap, og at menn generelt sett er mer risikovillige enn kvinner. Det er desto viktigere å få fram rollemodeller som kan demonstrere hvor ekstremt bra det kan gå, sier Akay.

Hun trekker frem blant annet Oncoinvent som ble startet av Roy Larsen og Bruland, sammen med Tina Bønsdorff og Thora Jonasdottir. Et annet eksempel på at det kommer flere kvinnelige gründere i helsesfæren er Agnete Fredriksen i Vaccibody.

Hadean har hatt et sterkt år, tross coronapandemien, med seks nye investeringer, salg av et porteføljeselskap til den amerikanske farmasigiganten Merck/MSD, og et selskap som er børsnotert på Nasdaq i USA. Fondet nærmer seg fullinvestert og skal lansere et nytt fond på nyåret.

– Vi fortsetter å jobbe videre i fond II slik vi har gjort med vårt første fond. Det har fungert veldig bra for oss så langt, sier Akay.

Les på E24+

– Jeg ser nesten ingen begrensninger nå

Én prosent til kvinnelige gründere

Inntrykket fra Hadeans analyse kan bekreftes av leder i Norsk venturekapitalforening (NVCA), Ellen Amalie Vold, som sier risikokapitalbransjen jobber aktiv for å øke kvinneandelen blant annet gjennom ulike mentorprogrammer og nettverkstreff.

– Kvinneandelen i oppstartsbedrifter er lav, og det gjør også at lite av kapitalen går til selskaper ledet av kvinner, sier Vold.

NVCA har gjennomført sin egen undersøkelse, sammen med Unconventional Ventures, som viser at blant risikokapitalen som ble investert i Norge i 2019, gikk 82 prosent til mannlige gründere, 17 prosent til team med begge kjønn og kun én prosent til kvinnelige gründere.

Ellen Amalie Vold i NVCA.

– Vi er faktisk best på å finansiere blandede teams, men andelen til rene kvinneteam har faktisk gått tilbake i forhold til året før.

Også Vold sier at det er nødvendig med flere kvinner på investorsiden for å få flere suksessfulle kvinnelige gründere.

– Undersøkelsen viser en tydelig korrelasjon mellom andeler kvinner i beslutningsroller på investorsiden og beløp investert i kvinnelige gründere. Vi vet også at mange gründere blir investorer etter hvert, så her er det viktig å jobbe på begge sider av bordet for å få en positiv utvikling på sikt, sier Vold som

Les på E24+

Kremen av finans: Slik lykkes du i oppkjøpsbransjen

Les på E24+

Helseinvestor? Dette bør du se etter nå

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Risikokapital
 2. Startups

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Ekspertenes biotekfavoritter i urolige tider

 2. Betalt innhold

  Superinvestorenes teknologi-favoritter

 3. Likestilling er viktig for innovasjon i næringslivet

 4. Betalt innhold

  Ane og Jørgen skal gå skole for å bli risikokapitalister

 5. Betalt innhold

  Anne Emilie (30) oppdaget et behov. Nå bruker strikkere over hele verden hennes tjeneste