Rekordmange gikk konkurs i februar

Aldri før har det vært registrert så mange konkurser som i februar i år, ifølge kredittopplysningsbyrået Experian.

Aldri før har det blitt registrert like mange konkurser som i februar. Foto: colourbox.com
Publisert:

Experian startet sine analyser av konkurstallene i 1994. Den forrige rekorden var i 2003 med 451 konkurser. I februar i år var tallet 459.
- Konkurstallene ligger på et høyt nivå, og det kommer de til å fortsette å gjøre de neste månedene. Trolig blir det en fortsatt stigning utover våren, sier direktør Gabor Molnar i Experian til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

LES OGSÅ:

Konkurs? Slik får du lønnen din.

Ned i alle bransjer

Det er nå kraftig økning i konkurstallene for de aller fleste bransjer over det meste av landet, særlig innen eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og it.
Ifølge ferske tall fra Kredittilsynet har antallet eiendomsmeglerforetak blitt redusert fra 717 ved inngangen til 2008 til bare 580 i midten av februar i år.
- Men også innen byggebransjen, industri, varehandel og servering er det nå langt flere konkurser enn for ett år siden, sier Gabor Molnar.

LES OGSÅ:

Mistet jobben? Dette bør du gjøre

- De fleste henvendelsene vi får som bransjeorganisasjon for tiden, gjelder spørsmål om blant annet nedbemanning og avvikling, sier Thomas Angell, direktør i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH).
- Det er mange konkurser for tiden, men det er minst like mange avviklinger av bedrifter, sier han.
Det er byggvarehandelen, møbel og elektronikk som blir hardest rammet av den sviktende etterspørselen nå.
- Men dette er ofte solide kjedebutikker som tåler en støyt. De fleste konkursene ser vi derfor likevel blant små, frittstående butikker, som er forholdsvis nyetablerte, sier Angell.

Flest AS-er konkurs

Blant selskapsformene er det aksjeselskapene som har flest konkurser, med 315 i februar i år mot 170 i februar i fjor.
Den største økningen er det imidlertid NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak) som står for, med 50 konkurser, mot 19 i februar i fjor.
Man trenger ikke 100.000 kroner i aksjekapital slik et AS må ha, og NUF-er er fritatt for revisjonsplikt.
- Det er også noe av grunnen til at selskapsformen har fått et noe frynsete rykte, og med stor gjennomtrekk av selskaper. En del av disse selskapene er drevet av konkursryttere og bedrifter med relativt kort levetid, mens andre er store og seriøse internasjonale konserner, sier Molnar.

Under ser du Experians tall for konkurser i de ulike bransjene i januar og februar:

*IT består av deler fra 3 hovedbransjer og er derfor ikke med i totalsummeringen. Kilde: Experian
Publisert: