Likestillingsombudet mener Eriksson bryter loven

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener det er diskriminerende at utenlandske dykkere ikke får kompensasjon fra staten. Nå har hun klaget arbeidsministeren inn for Likestillingsnemnda.

DYKKERKAMP: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vil kjempe for utenlandske dykkere.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) bryter diskrimineringsloven når han unnlater å gi kompensasjon til utenlandske nordsjødykkere fordi de ikke var medlem av det norske trygdesystemet, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Medlemskap i norsk folketrygd ble satt som et av vilkårene for kompensasjonsordningen for tidligere nordsjødykkere fra 2003.

– Det betyr at dykkere som ikke er norske indirekte blir diskriminert på grunn av sin nasjonale opprinnelse, sier nestleder Elisabeth Lier Haugseth i LDO.

Ørstavik har derfor klaget saken inn for Likestillingsnemnda.

Ifølge LDO er det usikkert hvor mange utenlandske dykkere som opererte på norsk sektor, men det dreier seg om anslagsvis 2.000. De fleste kom fra Storbritannia. Ifølge LDO var utenlandske dykkere involvert i 76 prosent av ulykkene i perioden 1965-1990.

IKKE ENIG: Arbeidsminister Robert Erikssons departement sier de tar klagen til etterretning.

Arbeids- og sosialdepartementet er ikke enig med LDO.

– Departementet er orientert om at ombudet nå har sendt saken videre til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og tar dette til etterretning. Vi avventer nå uttalelsen fra nemnda, skriver statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet i en epost til Dagsavisen.

Les også

– Enighet om økt kompensasjon til nordsjødykkere

Les også

Staten punger ut til pionerdykkere

Les også

Pionerdykkerne fra Nordsjøen:Får saken opp i Strasbourg

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Norge må forsvare forskjellsbehandling av nordsjødykkere

  2. Kritisk til statens finte mot nordsjødykkere

  3. – Pinlig behandling av nordsjødykkerne

  4. Menneskerettsdomstol tar saken til nordsjødykker

  5. – Kvinner må bli like kompetente