100 selskaper kan bli slettet

Mange norske gründere har opprettet selskap i England for å få en billigere oppstart. Nå risikerer 100 slike foretak å bli slettet.

EGET FIRMA? Har du opprettet et NUF-selskap i utlandet, kan det være vanskelig å holde seg oppdatert på to lands lovgivninger. Det kan koste deg dyrt. Illustrasjonsfoto.
Publisert:

Norskregistrerte utenlandske foretak - såkalte NUF - har blitt populært de siste årene som alternativer til enkeltmannsforetak og norske AS. De fleste selskapene blir opprettet i England.
Årsaken er at NUF-ene har mange av fordelene som vanlige norske aksjeselskaper har, mens kostnadene er lavere.

Slipper egenkapital

I Norge må man for eksempel ut med 100.000 kroner i egenkapital dersom man vil opprette eget aksjeselskap. Det slipper man i England.
I tillegg slipper man utgifter til revisjon i mindre selskaper i motsetning til norske AS der det er revisjonsplikt.

I full gang med sletting

Nå er imidlertid Foretaksregisteret i Brønnøysund i gang med å slette rundt 100 slike selskaper i Norge. Årsaken er at selskapene ikke har husket å opprettholde registreringen i det engelske foretaksregisteret, Companies House.

I en pressemelding advarer Brønnøysundregisterene:

«Gjennom denne typen organisering av en virksomhet må man forholde seg til to lands lovgivning. Mange er ikke kjent med innsendelsespliktene i engelsk lovgivning, og dette har ført til at mange selskap har blitt slettet fra det engelske registeret.»

Når selskapet blir slettet i England, blir det også slettet i Norge

!

Har sendt ut advarsel

Foretaksregisteret har sendt ut varsel til selskapene. Varslene er også lagt ut på Brønnøysundregistrenes nettsted og i en lokalavis der den enkelte avdelingen har forretningskontor.
Allerede 28. november startet slettingen av selskapene.

Får store konsekvenser

Blir selskapet ditt slettet i det britiske foretaksregisteret, og deretter i det norske, kan det få alvorlige konsekvenser, skriver Skatterbetalerforeningen på sine hjemmesider.
- Da har du i praksis ikke lenger noe selskap. Du blir personlig ansvarlig for alle krav - også skatte- og avgiftskrav. Du har altså ikke lenger den beskyttelsen som ligger i å drive gjennom et aksjeselskap, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Publisert: