Norske ledere nøler med å ansette eldre: – Vi går for tidlig ut på dato

Tall fra Senter for Seniorpolitikk viser at eldre arbeidstagere ligger dårligere an til å få ny jobb enn de yngre. – Det er hardt, men ikke umulig, mener SSP-direktøren.

NØLER: Mange arbeidsgivere er skeptiske til å ansette arbeidstagere over 58 år.

Jan Haas
  • Victoria Armstrong
Publisert: Publisert:

En undersøkelse gjennomført av Ipsos, på oppdrag fra Senter for Seniorpolitikk, viser at en betydelig andel ledere i norsk næringsliv er skeptiske til å ansette eldre arbeidstagere.

Undersøkelsen viser at 28 prosent av de spurte mener at en søker bør ha minst 10 år eller mer igjen av yrkeskarrieren før man vil vurdere å innkalle vedkommende til intervju.

Les også

I denne bedriften vil de feire når noen sier opp

I tillegg fremgår det av undersøkelsen at gjennomsnittsalderen for når man nøler med å innkalle en søker til intervju er 58,1 år.

– Går ut på dato for tidlig

Kari Østerud, direktør i Senter for Seniorpolitikk, sier til E24 at hun synes tallene representerer en utfordring for norsk arbeidsliv.

– Jeg opplever det som problematisk at man går ut på dato altfor tidlig. Veldig mange har kanskje både ti og 12 år igjen av yrkeslivet når man er 58 år, og hvis man da blir oppfattet som å ha gått ut på dato, er det et problem.

Undersøkelsen har tatt for seg 750 ledere i offentlig og privat sektor. Ledere i 600 bedrifter med ti eller flere ansatte, samt ledere fra 150 offentlige etater innenfor stat og kommune er del av undersøkelsen.

Leder Kari Østerud i Norsk Seniorpolitikk.

Senter for Seniorpolitikk/Scanpix
Les også

Kampen mot ulovligheter i arbeidslivet: – Noe av det viktigste regjeringen gjør

Gamle vaner

Østerud tror grunnen til at arbeidsgivere kan være skeptiske til å ansatte en eldre arbeidstager handler mye om gamle vaner.

– Jeg tror det kan være av gammel vane, fordi man tenker at fornyelse av kompetanse betyr å ansette noen yngre. Men noen ganger kan det handle om å ansette noen som er eldre.

Til tross for at eldre arbeidstagere kan møte større utfordringer enn yngre i jobbsøkingsprosessen, mener Østerud at det likevel er fullt mulig å få ny jobb i høyere alder.

– Det er ikke umulig å få seg ny jobb. Man må bare akseptere at det er ganske hardt arbeid.

Les også

Thorsteinn (41) vurderte jobbytte – fikk sparken

Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes.

Spekter

Pensjonssystemene hindrer mobilitet

Kommunikasjonssjef i arbeidsgiverforeningen Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, sier til E24 at hun tror utviklingen går i positiv retning.

– Det er gledelig at arbeidsgiverne har hevet alderslista og anser stadig eldre arbeidstagere aktuelle for en stilling. Man skal ikke lenger tilbake enn til 2009 da arbeidsgivere nølte med å kalle inn søkere på 56 år.

Dørnes tror noe av grunnen til at eldre arbeidstagere får tøffe opplevelser på arbeidsmarkedet er dagens pensjonssystem.

– Det er ikke bare arbeidsgivernes holdning som er avgjørende for eldre arbeidstagere. Pensjonssystemene i privat og offentlig sektor er veldig ulike. Det hindrer mobilitet mellom sektorene, fordi arbeidstagere som går fra offentlig til privat sektor får beregnet en pensjon som er lavere enn hvis du fortsetter i det offentlige.

Hører til i gamle dager

Forbundsleder av arbeidstagerorganisasjonen Negotia, Arnfinn Korsmo, sier til E24 at han mener norsk arbeidsliv bør ha nulltoleranse for aldersdiskriminering.

– Enhver form for diskriminering knyttet til alder bør alle reagere på, og bidra til at vi slutter med. Å diskriminere på bakgrunn av alder bør være noe vi kan le av i fremtiden fordi det var noe vi gjorde i gamle dager.

Korsmo er ikke overrasket over tallene undersøkelsen viser.

– Nedbemanningen vi ser om dagen rammer veldig ofte de eldre. De får tilbud om sluttpakker. Det er ikke ukjent at det er en andel arbeidsgivere som fremdeles diskriminerer på alder.

Han tror imidlertid at trenden etter hvert vil snu, og håper arbeidsgivere vil bli flinkere til å tilrettelegge for eldre arbeidstagere.

– Det er nok mer problematisk enn det burde være å få seg ny jobb for mennesker over en viss alder. Men jeg håper og tror at det blir mindre vanskelig etter hvert, men da må det gjøres et stykke arbeid fra myndighetene og arbeidsgivere for å tilrettelegge for eldre arbeidstagere, blant annet ved kompetanseheving.

Arnfinn Korsmo i Negotia.

Terje Bergersen

Ikke vent for lenge

Som et generelt råd anbefaler Østerud at eldre arbeidstagere som går med en plan om å bytte jobb, ikke bør vente lenger enn nødvendig med å begynne å søke nye jobber.

– Hvis du tenker at du sitter i en jobb du ikke skal ha helt til du går av med pensjon, bør du ikke vente for lenge. Jo eldre du blir, jo vanskeligere blir det.

Les også

Kommentar: Hvilken rett har arbeidsgiver til å blande seg i ansattes privatliv?

Dørnes mener det er viktig at eldre arbeidstagere holder seg oppdatert og påser at de har riktig kompetanse for jobben de søker på.

– Høyt alder alene gjør sjeldent noen kvalifisert til en jobb. Man må ha kompetansen jobben etterspør, og man må holde seg oppdatert.

Les også

Dette er familien som tapte 74 milliarder kroner på én dag

Les også

- Erna og Siv vil gi meg 40 millioner kroner rett i lommen

Les også

Dette er drømmearbeidsgivere for nordiske studenter

Publisert:

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    To av tre mener seniorer må stå lenger i jobben. Likevel vil folk helst gå av tidligere enn før.

  2. To statlige økonomer gikk ut mot 72-åringenes produktivitet. Nå får de svar.

  3. Venter omkamp om offentlig pensjon til våren

  4. Ny arbeidslivstrend: Slik ble de «bumerang-ansatte»

  5. Regjeringen vil ha folk i jobb til de er 72 år. Ådne Cappelen (70) vil heller slippe til yngre folk.