– Menneskeliv kunne gått tapt

Alvorlige brudd på regelverket avdekket etter lekkasje.<br>

Publisert: Publisert:

Alvorlige brudd på regelverket avdekket etter lekkasje. Petroleumstilsynet har avdekket flere alvorlige brudd på regelverket etter granskningen av en lekkasje på Kårstø. Det var 30. mai at to ansatte på Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø ble eksponert for ammoniakkløsning. Under arbeidet med å skifte en ventil på fyllerøret inn på en ammoniakktank, begynte ammoniakkløsning å sprute ut da flensen ble løsnet. Én person fikk etseskader på huden og i øynene, mens én person pustet inn ammoniakkdamp og fikk mindre slagskader på arm og fot. – Det er Ptils vurdering at potensialet i hendelsen var stort. Under andre omstendigheter kunne hendelsen medført svært alvorlige personskader, og i verste fall tap av menneskeliv. Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket, skriver Ptil i en melding. Ptil gir nå Naturkraft varsel om pålegg og de må gjennomgå sine rutiner for risikovurderinger og opplæring av personell, identifisere forbedringstiltak og gjennomføre disse innen 1. desember.

Les hele saken med abonnement