Svenskene drar - nå ser norske ingeniører mot Sverige

Trenden med at svensker reiser til Norge for å jobbe, er i ferd med å brytes. Nå er det norske ingeniører som ser mot Sverige for å få jobb.

SER MOT SVERIGE: Den svenske Arbetsförmedlingen sammen med svenske arbeidsgivere besøkte før jul Norge flere ganger, og møtte stor interesse blant norske ingeniører. I Sverige har de et økende behov for ingeniør-arbeidskraft.
 • Ingvild Sagmoen
Publisert:

– Vi får signaler om at Danmark og Sverige nå har bedre muligheter og større behov for ingeniører, sier Nito-president Trond Markussen.

Nito er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer.

Oljesmellen har her til lands gitt kraftig vekst i oljeingeniører som mister jobben. Ifølge en Nav-rapport fra mars økte ledigheten blant denne gruppen med 342 prosent på ett år. Mange får seg imidlertid jobb igjen. Samtidig ser historiene om de mange nedbemanningene i oljesektoren ut til å ha spredt seg til våre naboland.

– Kan unngå at kompetansen forsvinner

Hos Navs svenske motstykke har de fått informasjon om oppsigelser av ingeniører i Norge, og spesielt innen olje- og gassektoren i de fylkene som er hardest rammet av oljebremsen, forteller koordinator Madeleine Deland for Eures i Arbetsförmedlingen i Sverige.

Ifølge henne har Nav informert om at det finnes muligheter for å samarbeide med andre land dersom noen skulle ha behov for den type arbeidskraft.

– Så det vi har gjort er at vi har undersøkt om det er en interesse blant bedrifter her i Sverige for å rekruttere fra Norge, forteller Deland.

Og spesielt i den vestre delen av Sverige har de sett en interesse for å rekruttere ingeniører fra Norge, forteller hun.

– Samarbeidet med Norge bygger på at vi blir invitert til jobbmesser eller rekrutteringsaktiviteter i Norge, og så tar vi kontakt med bedrifter her i Sverige som kan ha et behov. Det er Norge som har tatt initiativ til dette.

– Poenget med Eures-samarbeidet mellom EU- og EØS-landene er at ved å flytte mellom landene kan man unngå at kompetansen forsvinner. Om mobiliteten øker, kan det bidra til å fylle behov i arbeidsmarkedet.

– Pendelen har svingt

Deland forteller videre at det på slutten av fjoråret deltok svenske Eures-rådgivere og noen svenske arbeidsgivere på et par jobbmesser i nabolandet.

– Vi så en stor interesse og det ble stilt mange spørsmål om å jobbe i Sverige, sier Deland.

Det kan bli aktuelt med flere aktiviteter, forteller Deland. De har dialog med dem som jobber med Eures-samarbeidet i norske Nav om dette.

– Vi ser at pendelen har svingt, sier hun.

– Tidligere har det vært svenskene som har reist til Norge. Den trenden er nå i ferd med å brytes. Det henger sammen med et forbedret arbeidsmarked i Sverige, men også en forverring av det norske arbeidsmarkedet der nedbemanninger innen oljesektoren i Norge kan være en bidragende årsak.

Les også

Nå reiser svenskene hjem

Stort behov for ingeniører i Sverige

Eures-rådgiver Arne Arvidsson ved Arbetsförmedlingen i Trollhättan forteller at de ser et stort behov for ingeniører innen bilindustrien hos dem.

Da Saabfabrikken i Trollhättan gikk konkurs i 2012, mistet mer enn 3.000 mennesker jobben. I en periode drev Arbetsförmedlingen et prosjekt kalt Gateway to Norway, hvor de hjalp et antall jobbsøkere med forberedelser til jobbsøking i Norge og med å etablere seg i nabolandet.

– Det er ikke aktuelt å tenke på denne måten lenger, sier Arvidsson.

– Vi får fortsatt henvendelser fra Norge om ledige stillinger, og disse forsøker vi å matche. Men noen ganger må vi si nei, vi har ikke noen til den jobben nå. Vi har samme behov i Sverige.

Bilprodusenten National Electric Vehicle Sweden, som kjøpte konkursboet etter Saab, har fått milliardkontrakter, og behovet for ingeniører i Trollhättan vokser derfor.

Generelt i Sverige er det de neste fem årene et stort behov for ingeniører innen bygg, maskin og elektrisitet, men også i et lengre perspektiv, forteller Arvidsson.

Og de har sett en interesse fra Rogaland, forteller han.

– Da vi i november i fjor besøkte Stavanger med en svensk bedrift for å treffe ingeniører, kom det 133 personer til det arrangementet. Så interessen henger direkte sammen med nedbemanningene innen oljesektoren.

– Samtidig ser vi at lønnsforskjellene mellom Norge og Sverige er store og at lønningene her ikke helt matcher det de norske oljeingeniørene har vært vant til, sier han.

Ser interesse for Danmark

Hos Nav Vest-Agder ser de at noen av dem som mister jobben i oljeservicenæringen, velger å flytte på seg for å skaffe seg jobb, men at de fleste flytter innenlands til fylker der tilgangen på ledige stillinger er bedre enn på sørøstlandet.

Les også

Derfor er Norge fortsatt best for disse svenskene

De ser imidlertid at det er en større interesse for å ta jobb i Danmark.

– I vinter arrangerte Nav Eures et eget jobbmøte for ingeniører og folk med IT-bakgrunn i Kristiansand, der Work in Denmark introduserte dem for jobbmulighetene i Danmark, forteller avdelingsdirektør Per Lund ved Nav Vest-Agder.

– Der var budskapet at det var over 500 ledige ingeniørstillinger i Danmark, og et stort behov for kompetent arbeidskraft. Det var svært mange interesserte til stede på dette møtet.

NITO-PRESIDENT: Trond Markussen.

Sverige og Danmark mer «på»

Nito gjorde i fjor en undersøkelse blant sine medlemmer hvor det kom frem at snaut 40 prosent av de spurte sier de er villige til å flytte for å få jobb. Av disse igjen sa 25 prosent at utlandet er et alternativ.

– På lik linje med at svenske ingeniører flyttet hit da det var dårlige tider i Sverige, kan det nå være aktuelt for norske ingeniører å flytte ut av landet.

– Og det støtter vi, sier Markussen.

– Dersom det ikke er relevante ingeniørjobber å finne i Norge, støtter vi opp om at man søker jobb utenfor landets grenser, fortsetter han og legger til:

– Det er jo sånn at hvis en arbeidsledig ingeniør kan få lov til å jobbe videre som ingeniør, det vedkommende er utdannet til, er det drømmen.

Nito har en samarbeidsavtale med ingeniørforeningene i de nordiske landene.

– Den går ut på en fortsetter å være Nito-medlem, men med alle rettigheter hos ingeniørforeningen i det landet man flytter til i inntil en treårsperiode. Vi ønsker denne nordiske mobiliteten, og luksusen er jo at vi kan kommunisere med hverandre, sier Markussen.

Han opplever dessuten at Sverige og Danmark har vært mer «på» den siste tiden når det kommer til å rekruttere ingeniører i Norge.

En undersøkelse Ipsos gjorde for Nito i januar viser samtidig at én av tre arbeidsgivere i Norge synes det er vanskelig å få tak i ingeniører med riktig kompetanse.

– Det betyr at også ved å flytte innad i Norge kan det være muligheter for jobb, sier Markussen.

Les også

– Polakker vet at Norge ikke er et paradis lenger

Les også

Én av ti ledige i Rogaland er polakker - frykter økt svart arbeid

Les også

Nå reiser svenskene hjem

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen
 2. Arbeidsledighet
 3. Sverige
 4. Arbeidsliv
 5. Lønn

Flere artikler

 1. NEVS i Trollhättan: – Vi har et langvarig behov for ingeniører

 2. Svensk bilindustri trenger 500 ingeniører – nå ser de mot Norge

 3. De mistet jobben i oljebransjen: Her kurses de for å kunne jobbe i svensk bilindustri

 4. Her jobber de som sluttet i oljenæringen

 5. Halvering av svenske sykepleiere til Norge