KVOTERING I STYREROMMENE: Kvinner skviser unge menn ut av styrerommene

- Unge menn kan glemme å tenke på styreposisjoner, mener BI-forsker.

FÆRRE FÅR STYRE-ERFARING: Færre unge menn får karriereløft av styreerfaring etter 40 prosentsregelen, mener styreforsker Morten Huse.
  • Renate Sæle
Publisert:

- Unge menn kan glemme å tenke på styreposisjoner, sier Morten Huse.

LES OGSÅ: - Flere kvinner i styrer gir verdifall

Utelukker unge menn

Han er professor ved BI og spesialist på styrearbeid. Fra 2008 har det vært et krav at styret i ASA-selskaper skal ha minst 40 prosent av hvert kjønn. Mens selskapene har vært opptatt av å løfte kvinneprosenten, blir det færre yngre menn rundt styrebordet.

- Loven har gjort det vanskeligere for menn å komme inn i styrer hvis de ikke er i eierposisjon, sier Huse.

Han mener kvinner som har plass i styrerommet får viktig erfaring de kan dra nytte av i videre karriere. Denne biten går dermed de fleste yngre menn glipp av.

LES OGSÅ: - Flere kvinner i styrer kan skade selskapet

Viktig erfaring for kvinner

- Men kanskje samfunnet har godt av det, å ofre yngre menn for at kvinner skal få muligheten? spør Huse.

Han er klar på at flere kvinner kan føre styreerfaring opp på CV-en etter lovvendringen.

- Det er helt opplagt at kvinnene styrker sin markedsverdi med tanke på synlighet og mulig karriere i toppstillinger i næringslivet. Det kan være positivt for til karrieren, men kan være negativt i forhold til familie og barn, mener Huse.

Inspirerer utlandet

Han mener Norge har vært et foregangsland som har inspirert land som Island og Spania til høyere kvinnerepresentasjon i styrer. Den norske loven har skapt oppsikt og fått bred oppmerksomhet, blant annet i Financial Times i mai.

Huse mener det er vanskelig å gi entydig svar på om loven har vært vellykket og er kritisk til undersøkelser som viser at kvinner i styret fører til kursfall og at kvinnetunge styrer har mindre overskudd enn de tradisjonelt mannsdominerte.

- Slike undersøkelser blir misforstått og feiltolket. De tar ofte utgangspunkt i at styrene kun er der for å skape verdier for børsene, men det er i strid med loven. Styret skal gjøre det som er godt for bedriften. Å ta ut penger fra den er ikke det samme, mener Huse.

- Kvinner i styrer er frempå

Han sier loven har bakgrunn i antagelsen om at det er bra at både menn og kvinner er i maktposisjoner for å sikre et godt samfunn.

- Det er vanskelig å si om det har bidratt til et bedre samfunn. Det er heller ikke sikkert at kvinnene i styrene har så annerledes egenskaper enn menn. Jeg er ganske sikker på at de grupper med kvinner som kommer inn i styrer kan være mer frempå enn noen menn. Jeg er heller ikke sikker på at kvinnene i styrer er tradisjonelle gjennomsnittskvinner. Det fins nok menn med mer kvinnelige verdier enn de kvinner som er kommet inn i styrer nå, sier Huse.

Les flere nyheter på E24 Jobb

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Ny rapport: Kvinnelige ledere gir økt profitt

  2. Dette er favorittene til å bli ny styreleder i Telenor

  3. - For enkelt å gi kjønnskvotering skylden for lavere lønnsomhet

  4. Likeverd i styret gir verdi

  5. Vi trenger flere kvinner i toppen