Støre ber Ahus-ledelsen være tydeligere

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) synes ikke ledelsen ved Akershus universitetssykehus har vært tydelig nok.

BER OM KLARHET: Jonas Støre om beredskapen forventer at ledelsen ved sykehuset tar tak i bekymringsmeldingene
Publisert: Publisert:

Ansatte ved sykehuset har den siste tiden varslet om en rekke kritikkverdige forhold. Kapasiteten ved sykehuset har til tider vært helt sprengt. Ansatte varsler om at de er utslitte, og de er bekymret for om pasientene blir godt nok ivaretatt.

– Disse uklarhetene som oppstår i de forskjellige sakene, de må ledelsen stå tydelig fram på. Det synes jeg det har vært litt mangler på de siste ukene, sier Støre til NTB.

Helseministeren synes det er positivt at ledelsen ved Ahus og Helse sør-øst diskuterer konkrete tiltak, som å innvilge åtte nye legehjemler.

Han forventer at ledelsen ved sykehuset tar tak i bekymringsmeldingene – både de anonyme og de undertegnede – for å finne ut hva som har skjedd.

– De må oppklare hva av dette er reelt? Hva gjør man med det? Og hva har ikke dekning i virkeligheten? sier Støre.

Han synes pasienter som sogner til storsykehuset på Lørenskog har rett til å få vite om dets utfordringer.

Vil se på opptaksområdet

Problemene på Ahus har tårnet seg opp siden sykehuset fikk økt pasientgrunnlaget med 160.000 fra nyttår 2011.

Ansatte har den siste tiden varslet både intern ledelse, Fylkeslegen og helseministeren om at driften ved enkelte avdelinger etter deres mening er uforsvarlig. De mener pasientgrunnlaget er for stort og at presset på sykehuset ikke er holdbart.

Til tider har det ligget rundt 100 pasienter i korridorer på sykehuset. Sykehuspersonalet har varslet om at noen av disse pasientene har dødd mens de lå på gangen.

Støre mener det kan være grunn til å diskutere opptaksområdet på nytt.

– Det meldes om kapasitetsproblemer, og jeg mener vi må gå inn å se på dette opptaksområdet med litt nye øyne. Vi må se om problemet ligger der, jeg har ikke konkludere med at det gjør det, sier Støre.

– Helt uakseptabelt

Fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus venter på svar fra sykehuset etter å ha mottatt bekymringsmelding fra ansatte. Blant annet hevdes det ifølge VG at bemanningssituasjonen ved barne- og ungdomsklinikken er så presset at ansatte er blitt beordret på jobb når de har drukket alkohol.

Støre betegner meldingen som «meget alvorlig påstand». Samtidig sier han det er vanskelig å kommentere fordi melderen er anonym.

– Det er selvsagt helt uakseptabelt om noen skulle vært beruset på jobb, sier Støre.

Han forutsetter at saken blir grundig behandlet av Fylkeslegen, som har tilsynsmyndighet.

Vurderer kapasiteten

Administrerende direktør Peder Olsen i Helse sør-øst sier moderforetaket har god kontakt med ledelsen på Ahus om utfordringene.

– Sykehuset skal nå selv konkretisere hva de kan gjøre for å øke kapasiteten. Vi tok initiativ til en slik vurdering allerede i 2012, sier Olsen.

Arbeidet med å bygge ut akuttmottaket starter i løpet av året. Olsen sier også uutnyttet kapasitet ved sykehuset i Ski, som hører inn under Ahus, må tas med i de nye vurderingene.

– Først når disse forholdene er klargjort, og hvis det fortsatt er uløste kapasitetsutfordringer ved Ahus, vil Helse sør-øst vurdere om det er behov for å justere opptaksområdet som Ahus har ansvaret for, sier Olsen.

Publisert:
Gå til e24.no