Guide: Dette vil du vite om ledighetstallene

Hvorfor er arbeidsledigheten i Norge så ulik avhengig av hvem du spør? Og hvilken måling er egentlig best?

LEDIGHETSTUR: Statsminister Erna Solberg besøkte tirsdag bedrifter rammet av den økende arbeidsledigheten. Men hvilke tall skal hun forholde seg til?

Paul Sigve Amundsen NTB scanpix
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Oljesmellen gjør at tusenvis mister jobben. Det gir stigende arbeidsledighet i Norge. Men hvordan rammer den, og hvor høy vil ledigheten bli? Helt siden oljeprisraset begynte etter sommeren 2014, har dette vært viktige spørsmål – for den enkelte og for Norges økonomi. Derfor følges norsk ledighetsstatistikk nå med argusøyne av eksperter.

Men ledighetstallene kan også være forvirrende. Det gjøres nemlig to ulike målinger – og den ene viser nesten alltid høyere ledighet enn den andre. Metoden for målingene er da også helt ulik.

Her er de to ledighetsstatistikkene og metoden de bruker:

Arbeidskraftundersøkelsene (Aku) til Statistisk sentralbyrå (SSB)

Også bare kalt Aku-tallene. Målingene gjøres ved telefonintervjuer.

Når: Statistikk publiseres månedlig, men er forsinket, som regel med 4-5 uker. Det er fordi SSB sesongjusterer tallene sine, både med måneden rett før, og rett etter den måneden målingen gjøres for. Dette for å minske støy og vise en riktigere trend. De siste Aku-tallene kom onsdag denne uken, og viste en ledighet på 4,5 prosent i desember.

Hvordan: I Aku-målingene ringes personer bosatt i Norge i alderen 15-74 år, fordelt på alle landets kommuner. SSB spør om de er i inntektsgivende arbeid, eller ikke. SSB bruker svarene til fastslå antall sysselsatte (minst én arbeidstime i den aktuelle uken) og arbeidsløse (ikke lønnet arbeid tross forsøk og ønske om å komme i jobb). Slik finner SSB andelen arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (etter masse finjusteringer).

Les også

Nye SSB-tall: Ledigheten synker litt

Navs statistikk over arbeidsmarkedet og «helt ledige»

Også kalt Nav-tallene, eller registrert ledighet. Dette er ikke spørreundersøkelser, men statistikk fra Navs egen database. Som regel ligger Nav-ledigheten lavere enn Aku-ledigheten.

Når: Ledighetstall publiseres i slutten av hver måned målingen gjelder for, under tittelen «Hovedtall om arbeidsmarkedet». I midten av neste måned kommer supplerende statistikk som går noe mer i detaljer.

Hvordan: Nav bruker opplysninger om arbeidssøkere som står registrert som «helt arbeidsledige» ved landets Nav-kontor. Det vil si personer som står uten lønnet arbeid som har meldt seg hos Nav og i tillegg har søkt arbeid gjennom Nav de siste to ukene. NAV har også et ledighetstall som inkluderer de i arbeidsrettede tiltak.

Les også

Ingeniørledigheten har steget 58 prosent

Her er de viktigste forskjellene

Selv om de to målingene gjøres helt forskjellig, skulle man kanskje tro at resultatet ble likt – i all tid begge målingene tross alt skal vise andelen av arbeidsstyrken som står uten jobb.

Men slik er det ikke – Aku-ledigheten er gjennomgående noe høyere. Her er noen viktige forskjeller mellom tallene som kan forklare sprikene:

 • Ifølge sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse er det estimert at cirka 50 prosent av de som er registrert som arbeidsledige i Nav, ikke er det i Aku og vica versa. Utvalget av personer er altså ikke likt.
 • Det er forskjell på å melde seg arbeidsledig hos Nav og å svare svare at man står uten jobb i en undersøkelse. Det knyttes lavere terskel til det siste. Slik «fanger» Aku opp ledighet som ikke kommer med i Navs systemer.
 • Det vil alltid være et antall personer som står offisielt registrert som arbeidsledige hos Nav, men som faktisk har jobb som ikke er rapportert inn.
 • Samtidig kan mange stå som arbeidsledig, men av ulike grunner ikke har opparbeidet seg rett til arbeidsledighetstrygd – for eksempel innvandrergrupper. Da forsvinner mye av incentivet for å gå på Nav og rapportere seg som arbeidsledig.
 • Tallene kommer ofte rundt samme tid, men viser ikke samme periode. Mens Nav-tallet viser ledighet i publiseringsmåneden, viser Aku-tallene ledigheten for en tid tilbake. Den nyeste Aku-statistikken som kom 24. februar viser for eksempel ledigheten i desember.

Så hvilket tall er best å bruke? Det kommer helt an på øyet som ser.

– Generelt kan du si at Aku-tallene viser et mer korrekt bilde av det totale nivået på ledigheten, men er mindre presis enn Navs på kortsiktige endringer fra måned til måned, har seksjonsleder Helge Næsheim i Statistisk sentralbyrå forklart til E24.

Les også

Krise-jobbmarked for ingeniører: Ledigheten har steget 58 prosent på ett år

Les også

AKU-ledigheten synker til 4,5 prosent

Les også

– Ubehagelig nær nullstreken

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsledighet

Flere artikler

 1. Aku-ledigheten faller kraftig

 2. Både ledigheten og sysselsettingen faller: – Et svakhetstegn

 3. SSB: Arbeidsledigheten faller

 4. Arbeidsledigheten stiger

 5. – Partiene vil velge de tallene som passer sin agenda best