Bemanningsbyrå: – Langt færre svensker enn tidligere år

Svekket kronekurs gjør det mindre attraktiv for utenlandsk arbeidskraft å komme til Norge. Men mens Adecco merker en markant nedgang i antallet svenske arbeiere fra tidligere, forteller andre bemanningsbyråer at Norge fortsatt er populært.

FÆRRE SVENSKER I NORGE: Etter mange år med økende tilstrømming av svensker til Norge, var nettoinnvandringen i fjor på minussiden.
Publisert:

Arbeidsinnvandringen fra våre naboland Sverige og Danmark til Norge har gjennom flere år vært god.

De siste årene har rundt 11.000 dansker hvert år kommet til Norge og blitt sysselsatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samtidig har tilstrømmingen av svensker til Norge økt kraftig gjennom flere år.

Men hva nå?

Norsk oljenæring er inne i en kraftig brems, og det har gitt ringvirkninger til andre næringer. Usikkerheten er fortsatt stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en svært oljesmurt norsk økonomi.

Mens det er lavere vekst i den norske økonomien, er økonomien i Sverige veldig sterk for øyeblikket.

Og det gir utslag på tilstrømmingen av svensker til Norge. Nye tall fra SSB viser nemlig at nettoinnvandringen i fjor var på minus 23 personer.

Bemanningsbyrået Adecco merker en markant endring innenfor alle områdene hvor de tradisjonelt har hatt svært mange svensker.

Det gjelder områdene transport og logistikk, hospitality, barnehage og helse.

– Vi ser helt klart at det nå er langt færre svensker enn tidligere år. Nå er svenskene blitt en minoritet innenfor flere av disse områdene, sier pressekontakt Anne-Stine Talseth i Adecco.

Oppdragene Adecco bemanner til er av ulik lengde. Innen helse kan oppdragene være alt fra enkeltvakter til oppdrag over flere måneder, opplyser Talseth.

Merker forskjell fra tidligere

– Vi merker en liten forskjell når det gjelder danskene nå. På grunn av kronekursen er det vanskelig å overtale dem til å komme hit og jobbe.

Det sier eier og administrerende direktør Henning Karlsen i bemanningsbyrået Verto.

Verto holder til på Sunnmøre, og har fokus på skandinavisk arbeidskraft, og spesielt danske arbeidere.

Lav oljepris og flere rentekutt fra Norges Bank har gjort at den norske kronen er kraftig svekket mot flere valutaer, deriblant den svenske og den danske kronen (se faktaboks).

Det gjør at den norske lønningen nå blir mindre verdt målt i hjemlandets valuta.

Ifølge Karlsen merker de det for eksempel på tømrere, som gjerne har hatt en timelønn på i overkant av 200 kroner.

VIL FORTSATT TIL NORGE: Bemanningsbyrået Verto holder til på Sunnmøre og fokuserer på å rekruttere arbeidere til vestkysten av Norge. De henter fortsatt mange dansker hit, men merker forskjell fra tidligere. Her fra Ålesund.

– Vi henter fortsatt en del dansker hit, men det er stor forskjell fra tidligere. Vi har hatt noen som har reist hjem igjen, men de fleste dansker tror situasjonen i Norge vil snu seg og rette seg opp igjen, i tillegg til at arbeidsmarkedet fortsatt er vanskelig i Danmark, sier Karlsen.

– Tilgangen er kraftig redusert

Hos bemanningsselskapet Manpower opplever de en stor nedgang i antallet svensker som kommer for å søke jobb lokalt på de ulike Manpower-kontorene.

– Det generelle bildet viser en klar nedgang, og det påvirkes ikke av de arbeidsplassene og bedriftene som fremdeles er ettertraktet, sier rekrutteringssjef Jon Paulsen i Manpower Group.

Historisk har svenske arbeidstagere utgjort en stor andel av behovet for ufaglært arbeidskraft, forteller Paulsen.

– Nå er det færre igjen og tilgangen er kraftig redusert, sier han.

– Gevinsten ved å jobbe i Norge er blitt mindre gjennom et strammere marked, samtidig som etterspørselen etter arbeidskraft øker i Sverige. I tillegg trekker valutautviklingen i feil retning samtidig som bo- og levekostnadene er høyere i Norge.

BANANSVENSKER: Det ble et begrep etter at svenske Uppdrag Granskning filmet svensker som skrelte bananer på en Stabburet-fabrikk i Norge. Her er banankledde svensker i Holmenkollen.

Rekrutteringssjefen viser til at presseoppslag om stor etterspørsel på arbeidskraft i Norge og mange muligheter for yngre og uerfarne har blitt erstattet med artikler om krise og store nedbemanninger innen olje og gass.

– Dette får naturligvis konsekvenser for om Norge blir oppfattet som et mulighetenes marked eller ei.

Bemanningsselskapets tall på nyregistrerte kandidater som har registrert seg med landkode for Sverige, viser at det er 30 prosent nedgang på svenske søkere fra første kvartal 2014 til første kvartal 2016. Andelen svenske søkere mot totalt antall søkere er tilsvarende redusert fra åtte til tre prosent. Paulsen understreker at det ikke er et krav å registrere seg med landkode, så tallene kan være noe misvisende.

Ser behov for svenskene

– Vi ser to fundamentale ting: Det svenske arbeidsmarkedet har blitt bedre, og den norske kronens svekkelse mot den svenske påvirker hvor attraktivt lønnsmessig det er å komme til Norge, sier administrerende direktør Kjetil Ellestad i rekrutterings- og bemanningsselskapet Top Temp.

– KAN BLI VANSKELIGERE: Administrerende direktør Kjetil Ellestad i rekrutterings- og bemanningsselskapet Top Temp er forberedt.

– Samtidig varierer det en del fra bransje til bransje hvor krevende det er å få tak i arbeidskraft, legger Ellestad til.

Hamilton People, som er et av selskapene i Top Temp-gruppen, har spesialisert seg på å hente inn svensk arbeidskraft, og har drevet med det siden 2004.

– Vi har opplevd en kanskje økende tendens til at svensker vil hjem igjen, men det er ikke noe som har påvirket oss i stor grad, sier Ellestad.

Top Temp opplever at de fortsatt har stor tilgang på oppdrag i attraktive bransjer, som olje, bygg og anlegg, samferdsel og infrastruktur, forteller han.

De opplever ikke at det er færre kandidater å hente fra Sverige, men det er vanskelig å si om det har sammenheng med at de kan tilby oppdrag i nettopp attraktive bransjer, mener Ellestad.

– Det er fortsatt vanskelig å finne nok norsk arbeidskraft, for eksempel blant ingeniører og forskjellige fagarbeidere, men vi har god tilgang på dette i Sverige. Det er definitivt behov for tilstrømmingen fra Sverige.

Les også

Nå kommer danskene

Kronekursen ikke avgjørende

Et annet selskap i Top Temp-gruppen, Norwegian Work, leier ut servitører, kokker og annet personell til restaurantbransjen.

De opplever at det fortsatt er mange svensker som ønsker å jobbe i Norge på oppdrag som varer fra tre til seks måneder.

– Det vi får av tilbakemeldinger er at de tjener mindre nå målt mot svenske kroner, men at det ikke er en avgjørende faktor, sier Ellestad.

Top Temp-gruppen har også flere dansker i basen, men har jobbet med dansker i mindre omfang enn med svensker. De merker ikke noen andre trender for danskene enn for svensker, forteller Ellestad.

Les også

Svensk bemanningssjef: - Partysvensken er død

– Det vi vet om grunnene til at svensker og dansker vil til Norge for å jobbe, er basert på hva de har fortalt oss. Norge har over lang tid hatt et mer attraktivt arbeidsmarked, og det er fremdeles gode lønninger selv om den norske kronen har svekket seg. I tillegg er det spennende engasjement og spennende oppdrag vi har å tilby, sier Top Temp-sjefen.

De er ikke bekymret for at det skal bli tøffere å hente arbeidskraft fra nabolandene, men er imidlertid forberedt på at det kan bli vanskeligere.

– Det er ting vi følger nøye med på for å vite hvilke tiltak vi skal sette inn for eventuelt å imøtekomme en vanskeligere situasjon, sier Ellestad.

Ser økning i innleie av arbeidskraft

Karlsen i bemanningsbyrået Verto på Sunnmøre forteller at de har hatt en kraftig økning i oppdrag den siste tiden.

PÅ SUNNMØRE: Henning Karlsen er eier og administrerende direktør i bemanningsbyrået Verto.

– Det er naturlig i en periode hvor det har vært mye oppsigelser og permitteringer. Når bedriftene er ferdig med en nedbemanningsperiode, tør de gjerne ikke ansette, men leier heller inn arbeidskraft for å se an markedet, sier han, og legger til at det også er en veldig stor økning blant arbeidssøkende nordmenn.

– Flere og flere av kundene våre ønsker å leie inn arbeidskraft. Markedet er usikkert, det er usikkert på ordrefronten, og da blir
løsningen innleie for en periode, sier Karlsen.

Deres erfaring er at innleid arbeidskraft gjerne gikk over i fast stilling etter en viss tid.

– Nå er det mindre av det. Det blir mer og mer av prosjektansettelser, forteller han.

Verto har hatt et godt samarbeid med Jobcenter København i Danmark. Verto henter også kandidater fra Island, Færøyene og en del ingeniører fra Romania. Men få svensker.

– Det henger kanskje sammen med at vi har mest fokus på vestkysten av Norge, og det har vært enklere å få dansker hit enn svensker, som helst vil til Oslo-området og nærmest mulig svenskegrensen, sier Karlsen.

Stiller høyere krav

Sverige-Norge.no er en privat svensk arbeidsformidler som jobber med å formidle svensk arbeidskraft til norske bedrifter. Daglig leder Viktor Nord forteller at etterspørselen i Norge etter svensk arbeidskraft fortsatt er like stor, med unntak av i olje- og gassektoren. Men det har blitt vanskeligere å få tak i svensker som vil dra til Norge.

SER EN ENDRING: Viktor Nord er daglig leder i Sverige-Norge, en svensk arbeidsformidler av svensk arbeidskraft til norske bedrifter.

– Grunnen til det er at arbeidsmarkedet i Sverige har blitt bedre, og naturligvis påvirker valutaen en del også, sier Nord.

– Det er fortsatt mange svensker som vil reise til Norge for å jobbe, men de stiller i dag litt høyere krav enn de har gjort tidligere år, fortsetter han.

Nord trekker frem svenske sykepleiere som eksempel.

– Nå må man gå opp i lønn i Norge for å tiltrekke seg svenske kandidater. Ellers blir de hjemme og jobber, sier han.

– Svenske elektrikere og ingeniører innen bygg og anlegg er også grupper som fortsatt reiser til Norge, men til og med her bør man som svensk arbeidsgiver tenke gjennom hva slags jobb man skal tilby for at kandidatene skal takke ja.

Les også

Leverandør sier opp 58 etter riggkutt

Les også

Nær 100.000 arbeidsledige i år

Les også

Karriererådgivere: Slik endrer oljekrisen ungdoms utdanningsvalg

Publisert:
Gå til e24.no