Rekordhøy bedriftsdød blant oppstartsselskaper

Under 30 prosent av nyetablerte bedrifter vil overleve i fem år med dagens utvikling.

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia Eline Oftedal.
Publisert:

Nå kan du nominere ditt ledertalent for 2022!

For 14. gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv.

Vi har nå åpnet for nominasjoner, og du kan nominere din kollega, leder eller venn her.

I samarbeid med
finn
gjensidige
nho
bi
pwc
mercuri
tripletex

Nye tall fra SSB viser at kun 28,4 prosent av nyetablerte foretak i 2013 overlevde til 2018.

Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter Abelia advarer om for tøffe oppvekstvilkår og for høy dødelighet blant gründerbedrifter.

Det er gründer Merete Nygaard i selskapet Lawbotics enig i. Hun syns det høres altfor lite ut at under 30 prosent vil overleve med dagens utvikling.

– Små og mellomstore selskaper står for 50 prosent av sysselsettingen i europeisk målestokk, og den norske og europeiske økonomien er avhengig av at nye selskaper kommer til og overlever for å bidra til økt verdiskapning og vekst.

Les også

Gründerkollektivet som restrukturerte hele bedriften under corona

Rekordhøy bedriftsdød

Aldri før har det blitt etablert flere foretak i Norge. I 2019 ble det etablert 65.600 nye bedrifter.

– Tallene gir grunn til bekymring, sier Eline Oftedal, som er leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, landsforeningen for teknologi- og kunnskapsbedrifter.

– Aldri før har andelen oppstartsbedrifter som overlever sitt første leveår vært lavere. Kanskje det mest skremmende er at andelen blir lavere hvert år. Det bekymrer meg, sier Oftedal.

Les også

Tek-boom i rekruttering: – Mange ønsker fortsatt menneskelig kontakt

– Ikke alle skal overleve

Oftedal er tydelig på at ikke alle bedrifter skal overleve, og mener det er nødvendig for norsk økonomi.

– Ikke alle bedrifter skal overleve. Ikke alle forretningsideer fyller reelle behov. De gode skal og vil overleve, men det må bli enklere enn det er i dag, sier Oftedal og peker på tilgang på kapital og opsjonsbeskatningsordningen som to områder med rom for forbedring.

Nye virksomheter lite påvirket av corona

Antall registrerte foretak og virksomheter var omtrent 5.000 høyere i juli enn i samme måned i fjor, viser tall fra SSB. Det etter at det var en nedgang i juni.

– Coronapandemien har dermed ikke ført til færre foretak og virksomheter hittil, skrev SSB.

Antall registrerte foretak og virksomheter avtok med omtrent 3.000 i juni, ifølge statistikken. Mens antallet fram til mai i 2020 lå i snitt 6 000 høyere enn tilsvarende måneder i 2019, ble forskjellen halvert i juni.

SSB har ikke publisert nye tall siden juni.

Les også

Flere kvinner til NHH: – Økonomi er jo det som får verden til å gå rundt

– Mye må klaffe

Nygaard tenker årsaken til den høye gründerdøden er at flere faktorer må klaffe på en gang.

– Det skal være riktig timing, du skal få kunder, finansiering og et team som fungerer, og det holder at én av disse faktorene ikke slår til for at du ikke vil lykkes, sier hun.

Gründeren legger til at det tar flere år å bygge opp en suksessfull bedrift, og det er veldig synd at mange må gi opp før de har fått sjansen til å vise at de kan lykkes, sier Nygaard.

Les også

Hjelper høyt kvalifiserte flyktninger og migranter ut i arbeidslivet

– Hva kan man gjøre for å unngå at denne utviklingen vedvarer?

– Staten kan tilrettelegge bedre for at selskaper kan lykkes. Et klart virkemiddel jeg er skuffet over ikke er på plass enda for å hjelpe bedriftene å bygge bedre team, er å endre opsjonsskattordningen slik at man likestiller ansatte med kapitalinvestorer.

Utfordringer med det offentlige

Sigrid Peterson Nedkvitne sier seg også enig i at det for tøffe oppvekstvilkår og for høy dødelighet blant oppstartsbedrifter.

Hun grunnla selskapet Friskus, som satser på sosialt entreprenørskap, og som selger tjenester til kommunene.

– Det er liten forståelse for at utvikling koster. Det er en klar årsak til at flere bedrifter ikke overlever i mer enn fem år. Kunder, som kommuner og andre har lite forståelse for at utvikling koster, og lite respekt for at det koster mye tid og ressurser å utvikle produktet, sier hun, og legger til:

– Den ene utfordringen er at det ikke er gode rutiner for innkjøp fra kommunenes side etter gjennomførte utvikling, test og innovasjonsprosjekt. Offentlig sektor har lange beslutningsprosesser og i mellomtiden sitter selskapene med all risiko og ansvar for å ivareta prosjektresultat og innhentet kunnskap, sier hun.

– Vi har heldigvis klart å kjøre mange samarbeidsprosjekter parallelt med kommuner over hele landet, slik at vi har mange ben å stå på.

Les også

Slik gjorde de karriere i verdensmetropolene

Publisert:
Gå til e24.no