Undersøkelse: «Conscious quitting» ny trend hos unge arbeidstagere

Ifølge en fersk undersøkelse er unge i Storbritannia og USA villige til å si opp jobben dersom arbeidsplassen ikke har samme verdier som dem selv.

En videreføring av fenomenet «Quiet qutting» har blitt mer vanlig blant unge.
Publisert: Publisert:

Til tross for prisøkninger og økonomisk usikkerhet, skyr ikke nødvendigvis unge i USA og Storbritannia å si opp jobben.

Som en videreføring av fenomenet «Quiet qutting» slår en ny undersøkelse fra Net Positive Barometer fast at «Conscious qutting» har blitt mer vanlig blant unge.

Fenomenet innebærer at arbeidstagere sier opp jobben, dersom firmaet de jobber for ikke har samme verdier som dem selv, viser rapporten fra Net Positive Barometer.

Verdiene varierer, men omhandler i hovedsak miljø og økonomisk ulikhet.

Halvparten av de spurte i undersøkelsen sier de ville vurdert å si opp på grunn av verdikrasj, mens hele 76 prosent av amerikanere i undersøkelsen ønsker å jobbe for firmaer som prøver å ha en positiv påvirkning på verden.

Les på E24+

De er Norges rikeste kvinner, men de bor ikke her

Flere er også villige til å gå ned i lønn for å jobbe i et firma som deler deres verdier.

Tallene er spesielt høye for Milleniumsgenerasjonen og Generasjon Z, de født mellom 1981 og 2012, skriver World Economic Forum, som også omtaler funnene.

En lignende undersøkelse som er gjort på Yale School of Management avslørte at 51 prosent av forretningsstudenter ville akseptert lavere lønn for å kunne jobbe for et miljøansvarlig firma, skriver organisasjonen.

Ser ikke trenden i Norge

Fagansvarlig hos HR Norge, Henrik Øhrn, forteller at denne trenden ikke er spesielt utbredt i Norge enda, men mener at dette kanskje skyldes at arbeidssøkere ikke søker på disse firmaene i utgangspunktet.

Bedriftene må tenke på hva de kommuniserer til arbeidstagere, forteller fagansvarlig Henrik Øhrn i HR Norge.

Han peker likevel på Arbeidslivundersøkelsen de gjennomførte sammen med Kantar i 2022. Her kom det frem at engasjementet for jobben er dalende, særlig etter pandemien.

Tillit og tilhørighet

I undersøkelsen så de tendenser til at norske arbeidstagere opplever at ledere er blitt dårligere på kommunikasjon, og at arbeidstagere har en svekket tilhørighet til arbeidsplassen nå enn før.

Øhrn tror terskelen er lavere for unge når det kommer til å slutte i jobben generelt. Dette skyldes lavere følelse av tilhørighet enn hos de eldre, forteller han.

Kommunikasjon

Øhrn har flere ideer på hvordan bedrifter kan hindre at unge sier opp jobben. Dette handler i hovedsak om å involvere arbeidstagerne mer og høre på ideene de har.

Bedriftene må også tenke på hva de kommuniserer til arbeidstagere.

– Bedriftene må sjekke hva de påstår i stillingsannonsene sine. Anstrenger de seg for en grønnere verden? For likelønn? Det må sjekkes om de faktisk lever opp til forventningene. Det er viktig å sette noen klare mål, gjøre det skriftlig og så forplikte seg, sier Øhrn.

Øhrn påpeker at trender som dette ser ut til å treffe oftere hos yngre medarbeidere. Derfor er det er viktig at ledelsen har bedre kontakt med grupper som treffes hardere av og er mer mottakelige for slike trender, forteller han.

– Litt press nedenifra kan være sunt. Mer involvering vil være bra for både ansatte og bedriften.

Publisert: