Bør du ta generasjonsskiftet nå?

Har bedriften mye næringseiendom, kan dere spare mye på et raskt generasjonsskifte.

NYE ARVEREGLER: Det kan lønne seg å ta generasjonsskiftet før nyttåt. Foto: Pixland.
Publisert:

Etter nyttår økes ligningsverdiene for næringseiendom med 60 prosent. Samtidig faller «generasjonsskifterabatten» på unoterte aksjer fra 70 til 40 prosent.
Det vil øke arveavgiften betraktelig for dem som gjennomfører et generasjonsskifte i 2009 eller senere.

Skift før nyttår

Innenfor EU tar et generasjonsskifte i snitt fem år. Har du næringseiendom eller forventer økte formuesverdier i bedriften, bør du imidlertid vurdere å gjennomføre et kjapt skifte FØR de nye reglene trår i kraft. Det er nemlig fullt mulig å gjennomføre et raskt generasjonsskifte før nyttår.

Kan være gjort på én uke

Alt du trenger å gjøre er å overføre aksjene i selskapet til dine arvinger, og det kan være gjort på under én uke. Det finnes imidlertid mange grunner til at et generasjonsskifte bør planlegges over lengre tid.
- Du må ikke glemme at det skal passe for den enkelte, sier skattejurist og generasjonsskifteekspert Svein Gunnar Stang Hansen i PricewaterhouseCoopers (PWC).
Skatter og avgifter alene bør normalt ikke være hovedargumentet for å gjennomføre et generasjonsskifte i bedriften.
- Det er ikke bare positive fordeler med å overføre til neste generasjon. Noen har godt av å vente, og andre kommer best ut av det hvis hele bedriften selges til utenforstående, sier Stang Hansen.

Salg eller gave?

Det er ikke gitt at det er mest lønnsomt å la barna arve eller få aksjene i gave. I noen tilfeller kan det være gunstigere at foreldrene selger aksjene til barna. Hva som lønner seg bør vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og avhenger blant annet av giverens eller selgerens skatteposisjon. Dersom ingen av barna ønsker eller er egnet til å overta, bør du selge til en utenforstående.

10 millionsers tak

Har du et investeringsselskap med stor kontantbeholdning eller børsnoterte aksjer, kan det også være gunstig å gjennomføre generasjonsskiftet nå. Årsaken er det nye rabattaket på 10 millioner kroner. Alle overføringer over dette, vil måtte gjøres til 100 prosent av skattemessig formuesverdi.
Du får altså ingen rabatt over denne summen. Og selv om arveavgiftssatsene går ned, vil dette taket kunne utgjøre en stor ekstrakostnad for noen.

Keep it simple

Uansett hvordan du velger å tilpasse deg det nye statsbudsjettet, må du huske at det enkle ofte er det beste. Forsøker du å være smart for å tøye strikken, risikerer du å få gjennomskjæring av myndighetene.
- Vær edruelig i hvordan du tilpasser deg. Unngå vanskelig fiksfakseri, det er det bare dyre rådgivere som tjener på, advarer Svein Gunnar Stang Hansen.

Slik kan endringene påvirke deg

Kilde: PricewaterhouseCoopers (PWC)

Her kan du laste ned regnarket som NARF har laget og sjekke hvordan utfallet av de nye reglene blir for deg.

Publisert: