Hjelp studenten - uten skatt og avgift

Sliter studenten din med å få pengene til å strekke til? Det finnes mange måter for foreldre og besteforeldre å hjelpe. Her er de beste.

HJELP: Økonomisk hjelp til studenten kan gjøres helt avgiftsfri.
  • Ida Aamodt-Hansen
  • Günther Bache
Publisert: Publisert:

Må spe på. Mange studenter sliter med stram økonomi, og de færreste klarer å leve på studielån alene.

Det viser undersøkelsen «Levekår blant studenter 2010» ble offentliggjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) i desember i fjor.

60 prosent av studentene jobber ved siden av studiene, i gjennomsnitt åtte timer per uke. Flertallet oppgir at de jobber fordi støtten fra Lånekassen ikke strekker til.

Inklusive ferier, har 9 av 10 studenter har hatt yrkesinntekt i løpet av 2010. Disse inntektene utgjorde mer enn halvparten av studentenes disponible totalbeløp.

Pass på! Stipendet fra Lånekassen blir behosvprøvd mot inntekt og formue. Fra høsten 2012 regnes også kapitalinntekt, for eksempel renteinntekter, som inntekt (BSU er unntatt). I 2013 er fribeløpet for inntekt 151.216 kroner.

Pengestøtte. I tillegg til å jobbe ved siden av studiene, er pengestøtte fra foreldre og besteforeldre kjærkomne bidrag. 71 prosent av studentene bor i leid bolig, mens 17 prosent eier boligen sin. Over halvparten av studentene har mottatt økonomisk støtte fra familien til dekning av utgifter siste år, viser undersøkelsen fra SSB.

Om dere har mulighet og økonomi til å hjelpe studenten, er det også lurt med tanke på fremtidig arveavgift. Det finnes nemlig unntak i arveavgiftsloven for å gi pengestøtte til studenter.

Dette er mulighetene:

  • Forskudd på arv
  • Avgiftsfri årlig gave
  • Studiestøtte

1) Forskudd på arv

Hver forelder/besteforelder kan gi 470.000 kroner arveavgiftsfritt som engangsgave uten at det utløser arveavgift. 470.000 kroner er nemlig fribeløpet i arveavgiftsloven. To besteforeldre kan altså gi 940.000 kroner til hvert barnebarn uten avgift. Du kan gi mer, men da kommer det arveavgift.

Les mer:Slik sparer du arveavgift

Dette er mest aktuelt for besteforeldre som har solgt egen bolig eller sitter på omsettelig formue.

Forskuddet kan være en engangssum eller gitt over flere ganger. Gaver og forskudd på arv skal meldes på eget skjema til skatteetaten, senest en måned etter at gaven er gitt. Vær oppmerksom på at forskudd på arv spiser opp fribeløpet

Felle.Når studenter mottar en større sum og dermed får formue, kan de plutselig havne i stipendfellen til Lånekassen.

Stipendet kan bli omgjort til lån om formuen blir for høy (over 344.021 kroner i 2013). Stipendet blir redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over grensen. I 2011 fikk 7500 studenter omgjort stipend til lån på grunn av for stor formue.

2) Arveavgiftsfri årlig gave

Hver forelder (besteforelder) kan gi inntil halvt grunnbeløp i folketrydgen (1/2 G) i årlig arveavgiftsfri gave som ikke spiser av fribeløpet på 470.000 kroner. Du trenger heller ikke å melde inn gaver under en halv G til skattekontoret.

Normalt justeres grunnbeløpet i folketrygden (G) i mai måned, men ettersom denne fritaksregelen følger kalenderåret, er det G ved inngangen av året som gjelder for gavebeløpet. G er nå på 82.122 kroner, hvilket betyr at du i hele 2013 kan gi inntil 41.061 kroner i engangsstøtte. Grensen blir altså ikke justert i mai 2013, men først fra 1. januar 2014.

Det er ingen krav til hvordan gavene gis, det kan være penger eller gjenstander. Det er verdien som teller.

Gir du mer enn en halv G i løpet av ett år, blir det overskytende beløpet avgiftspliktig eller det trekkes fra det generelle fribeløpet på 470.000 kroner.

Les mer:Gi bort avgiftsfri arv før nyttår

3) Studiestøtte

Ifølge arveloven kan du gi såkalte periodiske ytelser til studenter. Dette er fritatt fra arveavgift og går heller ikke utover støtten fra Lånekassen.

Pengene skal brukes til utgifter som skolepenger, husleie, transport, bøker, mat og klær.

For skolepenger er det ingen maksgrense. For leveomkostninger er det Lånekassens satser for lån og stipend som gir utgangspunkt for hvor mye som kan mottas i periodisk ytelse.

Det er et krav at pengene kommer «periodisk», minst fire ganger i året, og en viktig forutsetning er at pengene brukes opp etterhvert, slik at det ikke kan oppfattes som formuesoverføring.

Det er imidlertid ikke noe i veien for at studenten sparer penger fra deltidsjobben eller studielånet ved siden av.

Les mer: Gi arv uten arveavgift

Lån fra familien?

Ønsker du ikke å gi bort penger eller gi forskudd på arv, men likevel gi økonomiske støtte, kan et familielån være en løsning.

Mange ønsker ikke å gi bort penger som forskudd på arv med en gang, for eksempel fordi pengene skal brukes som ekstra pensjon senere, eller fordi det er flere søsken som må få likt. Dermed er lån en god mulighet til å hjelpe barna likevel.

Dette er normalt mest aktuelt når unge skal inn i boligmarkedet og sliter med å få lånt nok i banken. Det fine med familielån er at de fungerer skattemessig som vanlige lån. Dermed får barna fortsatt rentefradrag. Foreldrene eller besteforeldrene må føre lånet som en fordring, slik at det er med i formuesberegningen og renteinntektene blir ført i selvangivelsen.

Les mer:Familien, din nærmeste bank

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Foreldre og besteforeldre kan hjelpe: Slik kan du hjelpe studenten uten skatt og arveavgift

  2. Husk arveavgiftsfinten til julepresangene: Gi bort avgiftsfri arv før nyttår

  3. Ekspertenes tips for å hjelpe til med boligkjøpet: Slik deler du arven smartest

  4. Sjefsøkonom med støtte til unge som ber om foreldrehjelp: – Unge kan spare til bolig i 10 år uten å få nok

  5. Disse vil lempe på egenkapitalkravet: Vil gjøre det lettere for unge å kjøpe bolig