Bekymrer seg for ny uføretrygd

Ved nyttår ble uførepensjonen erstattet av uføretrygd. Stønaden skal nå skattlegges som inntekt. Ifølge Nav vil åtte av ti komme likt eller bedre ut av omleggingen.

BEKYMRING: Statsminister Erna Solberg erkjenner at endringene bekymrer mange.
Publisert: Publisert:

Men de som har høy gjeld og skattebegrensning i dag, kan likevel få mindre utbetalt enn tidligere. Derfor har Stortinget vedtatt en treårig overgangsordning som vil kunne gi inntil 100.000 kroner i skattefradrag.

Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner likevel at endringene bekymrer mange av de mer enn 300.000 uførepensjonistene her i landet.

– Jeg får mange henvendelser om dette. Hovedbekymringen for de fleste er at uføretrygden skal skattlegges som inntekt. Men dette er jo ikke et kutt, for satsene oppjusteres, og vi har til og med lagd bedre overgangsordninger enn hva tilfellet var i utgangspunktet, sier hun til NTB.

Les også

Dette blir nytt fra 2015

– Tar støyten

Da regjeringen foreslo å kutte i barnetillegget til uføre i statsbudsjettet i fjor høst, ble det støy. Forslaget om å standardisere barnetillegget ble skrinlagt, men uroen har ikke lagt seg.

– Det er mye usikkerhet, og usikkerhet er vondt. Uføre kan jo ikke påvirke sin egen inntekt, iallfall ikke på kort sikt. Men her er det sånn at vi må ta støyten for det et enstemmig Storting vedtok i 2011, sier Solberg.

Det nye regelverket skal gjøre det enklere å prøve seg i arbeid, og uføretrygden skal i større grad gjenspeile inntekten før uførhet.

De viktigste endringene er at uføretrygden fra og med 1. januar skattlegges som lønn og ikke som pensjon, samt at uføretrygden øker for å kompensere for økt skatt.

Uføretrygd vil bli utbetalt på samme måte som uførepensjon og første utbetaling av ny uføretrygd er 20. januar 2015.

Kan påvirke

Med det nye regelverket for uføretrygd vil det alltid lønne seg å ha inntekt ved siden av uføretrygden. Samtidig kan en høyere brutto uføretrygd påvirke andre ytelser fra folketrygden, som dagpenger, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad til enslige forsørgere.

Les også

Lovlig poker, billigere hybrid og dyre poser

Et annet forhold gjelder uførepensjonistene som er inne i offentlige tjenestepensjonsordninger. Her er det ikke innført overgangsordninger slik tilfellet er for uføretrygdede i folketrygden.

Arbeiderpartiets Lise Christoffersen (Ap) har tatt opp dette spørsmålet med arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) som poengterer at reglene for inntekt og trygd er mer fleksible nå enn før.

– Dagens friinntektsgrense har langt mindre betydning for uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger enn fra folketrygden. Av den grunn har det ikke vært ansett som nødvendig med en overgangsordning i de offentlige tjenestepensjonsordningene, anfører statsråden i sitt svar til Stortinget.

Les også:

Hver femte jobb i Hordaland kan forsvinne med oljekuttKonkursøkning i 2014Vil skjerpe arbeidskrav til flyktninger i DanmarkNorge dømt for kjønnsdiskriminering i USA

Publisert: