Tajik vil bruke 35 millioner på idémyldring

Slik vil nestleder Hadia Tajik (Ap) hente ut radikale ideer på tvers av sektorer i næringslivet.

SØKER RADIKALE IDEER: Hadia Tajik ser mot næringslivet for å søke ideer som kan berge norsk økonomi ut av oljenedturen.
Publisert:

– Jeg kommer selv fra Vestlandet, og ser hva olje betyr, og har betydd gjennom historien med arbeidsplasser, og det kunnskaps- og teknologieventyret det har vært for Norge. Nå må vi sørge for å bygge de broene som gjør at kompetanse og kunnskap blir brukt innenfor flere næringer, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

Vestlands-politikeren kommer til å prioritere politikkområdet fremover, med økende arbeidsledighet og behov for langsiktig omstilling i norsk økonomi som bakteppet.

Nedgangen i oljebransjen har ført til at 36.357 jobber er varslet kuttet, ifølge ferske tall fra NAV, og DNB Markets tror norsk økonomi vil bli preget av oljenedturen over en lengre periode, med BNP-vekst på 1,3 prosent i år og neste år.

Les også

Arbeidsministeren om ledigheten: – Flytt om du ikke finner jobb

– Utfordringen kan spre seg

Samtidig er det lite som tyder på at Norge går en tid med høyere oljepris i møte med det første. Onsdag falt oljeprisen tilbake til januar-nivåer, og er faretruende nær finanskrisenivået fra 2008.

– Siden det er slik at oljesektoren kjøper tjenester fra et stort spenn av sektorer, er det fare for at utfordringen kan spre seg. Det som kommer torsdag er en rekke tiltak både for å motvirke arbeidsledigheten, men også utvikle ny klimavennlig teknologi. Man må se denne fasen som en mulighet, sier Tajik.

Hun sikter til at Arbeiderpartiet slipper en landsomfattende pakke for sysselsetting, med det partiet kaller aktiv næringspolitikk og forsterket innsats på grønn omstilling.

Fra fagmiljøer har det i årevis blitt tatt til orde for at Norge må satse på andre bransjer enn oljebransjen, for å bli kvitt oljeavhengigheten i økonomien, som har utartet i høyere arbeidsledighet og svekkede statsinntekter etter oljeprisen startet den lange nedturen for om lag 14 måneder siden.

Et av tiltakene som skal svare for dette er Idélab, som Tajik vil bevilge 35 millioner til.

– Den sterke petroleumsnæringen bidrar allerede med kunnskap, kompetanse og teknologi innen flere områder, men det er litt tilfeldig det som skjer i dag, og det skjer i begrenset grad. Hvis man skapet et program for teknologioverføring kan man styrke og systematisere dette. Potensialet mye større, sier Tajik.

Les også

DNB Markets: Spår flere år med oljebrems

Vil få folk til å snakke sammen

– Metoden kjenner man fra det engelske forskningsrådet, og som det norske forskningsrådet også har utprøvd. Det er en metode som identifiserer og utvikler teknologifellesskap mellom aktører som vanligvis ikke treffes. Man skaper en arena for at disse personene inviteres inn til samlinger på denne typen idélaber. De skal sitte på ulike kompetanser som komplementerer hverandre med faglig innsikt, sier hun.

Organisasjonspsykologer skal hente inn kloke og driftige personer fra næringslivet. De skal ha en sammensatt bakgrunn, og delta i en organisert idémyldring, hvor Tajiks håp er at radikale ideer blir klekket ut.

– Det er gjerne ideene som befinner seg i grenseflatene mellom ulike felt, og som ikke blir fanget opp av fagmiljøene som finnes, sier Tajik.

– Er dette først og fremst av hensyn til den økende arbeidsledigheten?

– Jeg tenker det er flere grunner, det ene er at det er et potensial for flere arbeidsplasser, men dette er smart. Det er penger å tjene på det, men det er også en verden å redde.

– Dere er blitt kritisert av økonomer for ikke å ha satt i gang en omstillingsprosess i petroleumssektoren før omstillingen slo inn med tvang med den lave oljeprisen. Hvorfor ble det ikke gjort mer da dere satt i regjering?

– Det ble gjort en rekke ting under forrige regjeringen. I opposisjon har det kommet midler til akseleratorprogrammer. Det er penger som gis til nye kreative ideer som man trenger noe starthjelp før de kan lanseres kommersielt, sier Tajik.

Les også

DNB Markets: Spår flere år med oljebrems

– Stor oppmerksomhet fra alle politiske leire

Initiativet til Idélab kom opprinnelig fra Tekna, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass og Abelia i vår.

President i Tekna, Lise Randeberg.

– Vi opplever at forslaget har fått stor oppmerksomhet fra alle politiske leire. Også sentrale næringslivsaktører har vært svært positive til forslaget. Like viktig er det at Forskningsrådet og Innovasjon Norge mener både metoden vi har foreslått og at teknologioverføring fra olje og gass er riktig nå, sier president i Tekna, Lise Randeberg, til E24.

Kommer det radikale ideer ut av Idélaben, vil den i neste omgang få støtte fra de ordinære ordningene Innovasjon Norge og Forskningrådet tilbyr, før den settes ut i livet.

Randeberg mener det først og fremst er et tiltak for nasjonen Norge, og håper det får bred tilslutning både politisk og blant virksomheter i privat og offentlig sektor.

– Vi har verdensledende teknologi og kompetanse i olje og gass, denne må vi utnytte for å skape nye næringer og konkurransekraft for Norge i fremtiden, sier Randeberg.

Les også

Nav: Over 36.000 oljejobber kuttes

Daglig leder i Forskningsinstituttenes Fellesarena, et bransjeforum i Abelia, Agnes Landstad, er usikker hvor stort beløp som trengs for å utvikle en Idelab for næringslivet.

– Det er viktig å prøve ut nye arbeidsmåter for å koble ulike fagpersoner og utløse kreativitet for å utforske nye løsninger på store og sammensatte problemer. Forskningsrådets neste idélab på morgendagens smarte løsninger for byer, er et godt eksempel på at komplekse problemer krever tverrfaglighet og kreativitet, sier hun til E24.

Les også

Støre åpner for endringer i formuesskatten

Les også

Én av tre i leverandørnæringen frykter for jobben

Les også

Slik kan norsk økonomi påvirkes av et fall i oljeprisen

Publisert:

Her kan du lese mer om