Undersøkelse: Mannlige toppøkonomer drar inn 130.000 mer enn kvinnelige kolleger

Siviløkonomenes forening maner flere kvinner til å søke toppjobbene for å tette lønnsgapet.

KVINNELØFT: Administrerende direktør Tom Bolstad i Econa vil ha flere kvinner inn i topplederstillinger.

Foto: Berit Roald NTB scanpix
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

De mannlige økonomistudentene er mer opptatt av høy lønn og topplederstilling enn de kvinnelige, viser årets studentundersøkelse fra Econa, som mener funnene kan være en av forklaringene til lønnsforskjeller senere i karrieren.

Blant organisasjonens 21.000 medlemmer, bestående av siviløkonomer og masterutdannede i økonomi, tjente i snitt kvinnene 130.000 kroner mindre enn menn i 2015, selv hensyntatt alder og antall år i arbeid.

Dette gapet har vært noenlunde stabilt siden 2011, altså har lønnsforskjellene stått på stedet hvil de siste fem årene.

I undersøkelsen svarer færre kvinner enn menn at det er viktig med en lønn på over en million, og de er heller ikke like opptatt av å få en topplederstilling.

Les også

Kvinnepott skal utjevne lønnsforskjeller i DNB

Maner kvinner til å søke toppjobbene

Econa-direktør Tom Bolstad

Foto: Magnar Kirknes VG

– Kvinner tar valg som gjør at de ikke får den lønnsutviklingen som menn har. Det er særlig at menn velger lederstillinger generelt som gjør at de får høyere lønn. I tillegg velger flere kvinner å jobbe i offentlig sektor, der lønnsnivået er lavere. Undersøkelsen bekrefter at det er en sammenheng mellom ansvar og lønn. Jo mer ansvar, jo høyere lønn, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Econa til E24.

– Hvis man tar denne topputdannelsen i økonomi er man godt rustet for lederposisjoner. Ønsker man en lederjobb, men ikke søker vil dette få ganske store konsekvenser for lønnsnivået du får. Gjennom et langt liv er det snakk om ganske mye penger, fortsetter han.

Les også

Ny lønnsrapport levert til Siv Jensen

Oppfordrer

– Vi har en målsetting om likhet mellom kjønnene her i landet. Jeg er ganske sikker på at både næringsliv og offentlig sektor går glipp av god kompetanse når så få kvinner søker topplederstillinger. Det er viktig å gjøre kvinner oppmerksomme på at valgene de tar kan få store lønnsmessige konsekvenser.

Undersøkelsen fra Econa viser at organisasjonens kvinnelige studentmedlemmer prioriterer en topplederstilling lavere enn de mannlige gjør.

Foto: Econa

Direktør for arbeidsgiverområdet i Finans Norge, Runa Kerr, sier undersøkelsen viser at det er noen underliggende faktorer som fortsatt spiller en stor rolle i karrierevalg.

– En topplederjobb med høy lønn krever at man jobber mye. Mange tror at dette ikke lar seg kombinere med å ta hovedansvaret for barn. Det er riktig at dette kan være krevende, men vi ser også at det lar seg gjøre, sier Kerr.

– Det er derfor viktig at arbeidsgiver legger til rette for en jevn balanse i uttak av foreldrepermisjon for å bygge opp under jevn fordeling av omsorgsoppgaver på hjemmebane, fortsetter hun.

Undersøkelsen viser at de kvinnelige studentene prioriterer en lederposisjon høyt, selv om de er mindre opptatt av en topplederstilling. Finans Norge-direktøren mener bedriftene må legge vekt på å rekruttere kvinner til lederstillinger.

– Vi har sett en positiv utvikling i andelen kvinner i høyere lederstillinger de siste årene i finansnæringen. Det har vært en økning på 11 prosentpoeng fra 2003 til 2014, men vi har fremdeles en vei å gå for å kvinner inn i lederstillinger i finans. Det er derfor gledelig å se at kvinnelige studenter ønsker seg en lederposisjon.

Lønn mindre viktig

I Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for avgangskullet 2015 er svaret fra de nyutdannede studentene at mulighet for personlig utvikling, interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø er det viktigste når de skal søke jobb. Lønn var der helt nede på en 10. plass for både menn og kvinner.

– På BI har vi et overtall av kvinnelige studenter. Vi ser ingen grunn til at de skal ha lavere ambisjoner eller lønn enn sine mannlige kollegaer, sier rektor Inge Jan Henjesand ved BI.

Les også

Her jobber de med å finne årets ledertalent

Les også

Blir ny innovasjonssjef i Skandiabanken

Les også

Rapport: Konsulenter håver inn etter brexit

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Lønn
  2. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker i flere sektorer

  2. Lønnsforskjeller i finans: DNB og Nordea innrømmer at utjevning tar tid

  3. Fersk likestillingsrapport fra finansbransjen: – Ta ansvar for egen karriere

  4. Kvinnelige økonomer med barn er lønnstapere – eksperter peker på mammapermisjonen

  5. Kun 27 prosent av Norges rikeste er kvinner