Tror på flere arbeidsledige i Norge

Klokken 10 kommer ny oppdatering på hvor hardt oljenedturen rammer norsk økonomi.

VIKTIG TALL: Fredag kommer ny ledighetsstatistikk for september.
Publisert:

Da offentliggjøres nemlig Navs ledighetsstatistikk i september.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets venter at rapporten vil vise 1.000 flere bruttoledige i september.

– Jeg tror ledigheten fortsetter opp i samme tempo som vi har sett den siste tiden. Det vil vise en fortsatt svekkelse av arbeidsmarkedet, men ikke en dramatisk forverring, sier Bernhardsen til E24.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank venter at antallet ledige steg med 700 personer i september.

– Om det kommer tall som er bedre enn dette, vil det være en indikasjon på at arbeidsmarkedet er i bedring, sier Jullum.

Danske Banks sjeføkonom opplyser at ledigheten har økt med rundt 1.000 personer månedlig i sommermånedene, og tror mye av dette stammer fra de omfattende kuttrundene fra oljebedrifter.

Dersom dagens tall viser flere ledige, kan det bety at det fortsatt er mange oljeansatte som ikke er ferdig med sluttpakkeperioden, forklarer Jullum.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en særdeles oljesmurt norsk økonomi.

Frank Jullum , sjeføkonom i Danske Bank
Les også

Sørlandet har landets høyeste arbeidsledighet

Moderat Nav-oppgang

En klar forverring har så langt ikke kommet klart til syne i Navs ledighetsstatistikk, som bare omfatter registrerte ledige.

Kraftigere oppgang er det vært i Arbeidskraftsundersøkelsen (Aku) til SSB. Dette er en utvalgsundersøkelse, og er sett på en rapport som raskere fanger opp utviklingen (se faktaboks).

Aku viser nå en ledighetsrate på 4,3 prosent, men er kjent for å svinge betydelig mer enn Navs undersøkelse.

– Registrert ledighet har økt mer moderat enn Aku-ledigheten, men også den registrerte ledigheten har tiltatt i det siste, sier Bernhardsen i Nordea.

– Vi ser klart tegn på at det er et betydelig svakere arbeidsmarked nå, legger han til.

Venter betydningsløst ledighetsfall

Det ventes at den ujusterte ledighetsraten vil falle til 2,9 prosent, ned fra 3,1 prosent i august, ifølge estimater innhentet av TDN Finans.

Frank Jullum , sjeføkonom i Danske Bank

Foto: Øyvind Nordahl Næss VG

Men korrigert for sesongmessige variasjoner ventes det likevel at ledigheten vil stige moderat fredag, skriver Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i makroteamets morgenrapport.

«Justert for normale sesongvariasjoner innebærer imidlertid dette en videre, men moderat økning den registrerte ledighetsraten. Men vi er altså mer spent på økningen i bruttoledigheten, ettersom denne bedre fanger opp omfanget av ledige ressurser i markedet», skriver Gonsholt Hov.

Rogaland ser tung høst

Statistikkansvarlig Gustav Svane i Nav Rogaland uttalte til E24 torsdag at det har vært tøffe tider i fylket gjennom hele 2015. Han regner med å se en stigende arbeidsledighet utover høsten.

– Det er ventet at tallene vil være høye i september og utover hele høsten, sa Svane til E24.

Svane pekte på at antall oppsigelser nådde en topp i juni i år, og han tror at mange av dem som ble sagt opp på dette tidspunktet, først vil fanges opp i de kommende månedene.

– Hvis man blir sagt opp eller permittert, tar det ofte tre-fire måneder før man faktisk slutter i jobben. Dette vil slå ut på høstens tall, slo han fast.

Nav meldte at den registrerte arbeidsledigheten i Rogaland var på 3,6 prosent i august. Det innebærer en økning på 65 prosent i forhold til august i fjor.

Det har kommet signaler på at den svake trenden i arbeidsmarkedet i oljefylket er i ferd med å ta seg opp.

Les også

Iskald temperaturmåler på Vestlandet, men: – Overrasket over at det ikke er verre

Oljebremsen

Norges desidert største næring er inne i en kraftig nedgangsperiode.

Fallende oljepris og et sterkt økende kostnadsnivå som følge av kraftig investeringsvekst siden 2010 har medført at oljeselskapene trykket hardt på bremsen.

Oljeselskapene innførte omstruktureringsprogrammer og kuttet i sine investeringsbudsjetter, noe som igjen har rammet bedriftene som leverer tjenester til oljeselskapene.

På toppen av dette falt oljeprisen kraftig i fjor høst, før et nytt fall kom nå i sommer og sendte oljeprisen under 50 dollar fatet.

De fleste prognosemakere venter nå at dette bidrar til at et varslet fall i oljeinvesteringene – den viktigste vekstimpulsen for norsk økonomi etter finanskrisen – blir enda kraftigere og mer langvarig. I å r ventes det at investeringene faller rundt 15 prosent sammenlignet med i fjor.

Så langt er over 25.000 jobber fra sokkelen borte siden starten av fjoråret, og mange tror antallet vil øke betydelig.

Fortsatt hersker det relativt stor usikkerhet rundt hvor kraftig norsk økonomi vil rammes av nedturen.

Les også

– Den verste runden med oppsigelser kan ligge foran oss

Les også

Én av tre i leverandørnæringen frykter for jobben

Les også

Oljebremsen: Alexander (32) måtte flytte hjem til mor

Publisert:

Her kan du lese mer om