Raser mot mer sengedeling offshore

Arbeidsdepartementet åpner for nye lugardelings-regler. - Dette hører fortiden til, sier organisasjonen Lederne, som reagerer sterkt på forslaget.

VARME SENGER: Flere ulike foreninger er i harnisk over høringsforslaget om såkalt «hotbedding» på norsk sokkel fra Arbeidsdepartementet. Her fra Statfjord A.

Statoil
 • Mona Bristøl
Publisert:

Departementet har åpnet for at to personer, på ulike skift, skal ha tilgang til samme enkeltlugar og seng gjennom driftsdøgnet - såkalt «hotbedding».

- Dette hører fortiden til. For oljeselskapene er det penger å spare på dette, og regjeringens forslag går i oljeselskapenes retning siden det åpner for enda flere muligheter til lugardeling, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne i en pressemelding.

Forbundet finner forslaget totalt uakseptabelt.

Regjeringen la i november i fjor ut et forslag til en forskriftsending om lugardeling på norsk sokkel. Svarfristen gikk ut i midten av februar.

Hele 21 ulike parter, inkludert departementer, fagforeninger og eksperter, har kommet med sin uttalelse.

Stress

Per Helge Ødegård og Terje Herland, hovedtillitsvalgte i for Lederne i Statoil, påpeker at «hotbedding» medfører mange ekstra stressmomenter for de ansatte.

- Hvor skal man for eksempel gjøre av seg på en full plattform om den man deler lugar med blir syk? God hvile betyr alt i et så sikkerhetskritisk arbeidsklima som en oljeplattform er, sier de.

Høringsforslaget innebærer at lugardeling som hovedregel ikke skal være tillatt, men åpner opp for å dele lugar i visse tilfeller på såkalt «kald plattform». Det vil si når produksjonen er avstengt.

– Forslaget har til hensikt å skape forutsigbarhet og klare retningslinjer for lugardeling. Det er lagt inn en begrensning på hvor mange døgn den enkelte ansatte kan dele lugar etter de nye reglene, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i november.

Les også: - Alenelugarer koster 3 mrd.

Endret fokus

I sitt høringssvar til departementet skriver fagforeningen Lederne at forbundet ikke har noe imot en klargjøring av regleverket, i den grad dette oppleves som uklart i dag.

- Dagens regelverk er bedre enn det som foreslås, hevder Lederne.

De mener alle ansatte bør ha tilgang til en egen lugar under hele oppholdsperioden - kun med unntak for uforutsette og akutte situasjoner.

- Dette målet har vi stadig nærmet oss, og det har frem til nå også vært et mål for myndighetene, skriver Lederne til departementet.

Lederne skriver også at de finner det svært beklagelig at departementets fokus nå er endret fra at arbeidsgiver skal utvide boligkvarteret for å sikre nødvendig restitusjon og hvile - til at boligkvarteret kan holdes så lite som mulig og at arbeidstakere må dele seng ved planlagte, påregnelige og nødvendige aktiviteter.

- Ingen ekstrabelastning

Oljeindustriens landsforening (OLF) har et helt annet syn på saken.

- Som det kommer fram av vårt høringssvar til departementet angår døgndeling av lugar bare et fåtall ansatte over en begrenset tidsperiode, skriver informasjonssjef Kjetil Hjertvik i en e-post.

For Statoils del, som er den største operatørene på sokkelen, er det snakk om én prosent av alle overnattingene på sokkelen i 2012 og 2013, ifølge OLF.

- Døgndeling av lugar innebærer at ansatte i enkelte perioder ikke har tilgang på lugaren sin i arbeidstiden. Det er følgelig ingen ekstrabelastning at noen andre sover på samme lugar mens han eller hun er på jobb.

Dårlig hygiene

Arbeidstilsynet skriver i sitt høringssvar at «så vidt de vet har ikke «hotbedding» vært brukt som innkvarteringsordning i landbaserte virksomheter i nyere tid».

De peker på at deling av lugar lett kan gi dårlige hygieniske forhold og økt risiko for smitte, selv om rommene rengjøres.

- Lugardeling gjør det vanskelig å oppnå restitusjon, fordi lugaren mer enn halve døgnet er opptatt enten av en som skal sove, eller fordi det skal utføres renhold.

Utakt i døgnrytmen

Arbeidstilsynet mener at lugardeling ikke kan anses som forsvarlig innkvartering etter arbeidsmiljøloven § 4-4 og bare kan godtas som en midlertidig løsning, skriver de i sitt høringssvar.

Tilsynet viser til studier som viser at oljearbeiderne i Nordsjøen allerede har en belastende skiftordning med høy forekomst av søvnforstyrrelser.

- Problemene er størst for de som går nattskift, fordi de allerede har problemer med å få nok god og langvarig søvn på dagtid siden de er i utakt med døgnrytmen. Det resulterende søvnunderskuddet går utover sikkerheten, men tilstrekkelig restitusjon er også viktig for helsen, skriver Arbeidstilsynet.

Publisert:

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  – Hører fortiden til

 2. Betalt innhold

  Frykter smittefare ved lugardeling

 3. Oljearbeidere krever 4.000 per natt for sengedeling

 4. Betalt innhold

  Krever 4.000 per natt for sengedeling

 5. Betalt innhold

  Færre offshorearbeidere deler lugar