NHO: - Innvandring fyller de nye jobbene som skapes

NHO mener at innvandrere og unge skal fylle regjeringens 70.000 nye jobber.

TRENGER ARBEIDSINNVANDRERE: Jens Stoltenberg må ønske mange nye innvandrere velkommen hvis han skal skape 70.000 nye jobber, mener NHO.
Publisert: Publisert:

Jens Stoltenberg sier i et intervju med Dagens Næringsliv mandag at det vil skapes opp mot 70.000 nye arbeidsplasser i Norge gjennom 2012 og 2013.

Rådgiver Alf Åge Lønne NHO sier til E24 at disse jobbene i hovedsak vil fylles av arbeidsinnvandrere.

- Arbeidsinnvandringen er høy. Netto innvandring til Norge var på 48.000 personer i 2011. Ser vi på perioden 2004-2010 under ett så ble det skapt 280.000 nye jobber netto, og om lag 6 av 10 av disse jobbene gikk til personer med bakgrunn fra andre land enn Norge, sier Lønne.

- Høy befolkningsvekst, blant annet fra innvandring, skaper jo også etterspørsel i økonomien og dermed i seg selv bidra til sysselsettingsvekst, fortsetter han.

Unge vil komme til

Han peker på at også mange unge vil komme ut i arbeidsmarkedet fremover. En betydelig del av denne gruppen begynte på utdanning da arbeidsmarkedet ble mer vanskelig under finanskrisen.

Til tross for at så mange nye jobber skapes forventer NHO en svak økning i ledigheten. I dag er arbeidsledigheten på 3,3 prosent, eller 80.000 personer.

Av bransjer var det helse- og sosialtjenester som hadde størst vekst i antall arbeidsplasser i 2011 med 18.000 nye jobber. Deretter fulgte bygg- og anleggsvirksomhet med 11.000 flere i arbeid.

NHO forventer at disse to næringene vil ha sterkest vekst også de kommende årene grunnet høy befolkningsvekst og eldrebølgen.

Todeling av økonomien

Næringslivets Økonomibarometer, NHOs undersøkelse blant bedriftenes planer for sysselsetting fremover, viser for første kvartal 2012 at det er en tydelig todeling av arbeidsmarkedet.

Tjenesteytende næringer, oljeintensive næringer og bygg- og anleggsvirksomhet har de sterkeste forventningene, mens eksportindustrien, varehandel og overnatting og servering har svake forventninger.

Også geografisk viser undersøkelsen store forskjeller. 6 av 10 nye jobber i 2011 var i Rogaland og Oslo, regnet netto.

Eldre står lenger

Også Statistisk Sentralbyrå deler forventningene om et høyt antall nye jobber fremover. I tillegg til arbeidsinnvandring peker forskningsleder Torbjørn Eika på eldre arbeidstakere som skal fylle jobbene.

- Vi tror at det spesielt er innenfor de eldre arbeidstakergruppene at yrkesaktiviteten vil øke, sier Eika til E24.

Han viser til at helsen gjennomgående blir bedre, det er blitt mulig å kombinere jobb og pensjon og det gjennomsnittlige utdanningsnivået for dagens eldre har økt.

- Utdanningsnivået trekker yrkesaktiviteten opp fordi folk med høyere utdanning har en tilbøyelighet til å jobbe lenge, forklarer Eika.

LES OGSÅ:

Publisert: