Illustrasjonsfoto.
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Kan konkurranseklausuler gjøres gjeldende for permitterte arbeidstagere?

Kan en klausul i arbeidsavtalen brukes for å hindre at permitterte arbeidstagere søker jobb hos en konkurrent? Jobbekspertene svarer.

 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Spørsmål:

Jeg er personalleder i en virksomhet som dessverre har måttet permittere store deler av arbeidsstokken denne våren.

Flere av våre konkurrenter som var i samme situasjon har nå gjenopptatt arbeidet og noen har også opplevd økt etterspørsel de siste ukene slik at det kan bli aktuelt med oppbemanning. Hos oss er aktiviteten fortsatt begrenset og det er i utgangspunktet for tidlig å oppheve permitteringene.

Jeg begynner likevel å bli bekymret for at flere av våre ansatte vil søke eventuelle ledige stillinger hos våre konkurrenter. Vi har heldigvis inntatt konkurranseklausuler i flere av arbeidsavtalene.

Kan vi gjøre konkurranseklausulen gjeldende dersom noen sier opp nå? For at vi skal komme i gang igjen er vi mer avhengig av vern mot konkurranse enn noen gang.

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Dette er nok en problemstilling mange virksomheter har måttet ta stilling til denne våren.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at en arbeidsgiver kan gjøre en konkurranseklausul gjeldende. Konkurranseklausulen må for det første være inngått skriftlig og kan kun gjøres gjeldende dersom det er «nødvendig» for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse.

I tillegg har det betydning hvordan arbeidsforholdet ble avsluttet. Det enkle utgangspunktet er at konkurranseklausulen kan gjøres gjeldende ved arbeidstagers egen oppsigelse og dersom arbeidsgivers oppsigelse skyldes arbeidstager forhold, i motsetning til oppsigelse i forbindelse med nedbemanninger hvor klausulen ikke kan gjøres gjeldende. Arbeidstagers egen oppsigelse i forbindelse med permittering kommer i denne sammenheng i en mellomstilling, og det er per i dag rettslig uavklart om konkurranseklausulen kan gjøres gjeldende.

Det finnes imidlertid hensyn som tilsier at domstolene ville landet på en løsning hvor konkurranseklausulen ikke kunne gjøres gjeldende for arbeidstagere som selv sier opp i forbindelse med permittering. I en slik periode er oppsigelsestiden kortere ved oppsigelse fra arbeidstager (14 dager). Formålet med den korte oppsigelsestiden er å legge til rette for arbeidstagers mulighet til å tiltre nytt arbeid.

Arbeidstager som mottar dagpenger i forbindelse med permittering, er også etter folketrygdloven pålagt å ta ethvert passende arbeid. Konkurransebegrensninger fra arbeidsgiver harmonerer dårlig med disse hensynene.

Jeg vil derfor anbefale deg som arbeidsgiver å ta den korte oppsigelsestiden og risikoen for at konkurranseklausulen ikke kan gjøres gjeldende med i vurderingen av om permitteringer i det videre er riktig løsning for din virksomhet.

Svar fra Svánaug Bergland:

Min erfaring tilsier at arbeidsgivere i mange tilfeller vurderer konkurranse-problematikken som mer kritisk enn den i realiteten viser seg å være.

Jeg vil gjerne understreke viktigheten av å ha «håndhevbare» konkurranse-klausuler i arbeidsavtaler. Dette er en viktig del av å beskytte virksomhetens interesser. Mange arbeidsgivere er flinke til å tenke praktisk når det gjelder en permittert/oppsagt ansatts faktiske muligheter til å tilføre en konkurrent med informasjoner eller fordeler som de ikke allerede har i sin besittelse.

Men jeg erfarer også at enkelte arbeidsgivere konsekvent håndhever konkurranseklausuler. Jeg vil gjerne peke på viktigheten av en «sunn» interesseavveining i forhold til arbeidsgivers og arbeidstagers situasjon i slike saker, og anbefaler en realitetssjekk av konkurranse-faren i hvert enkelt tilfelle.

Jeg vil tro at i de fleste tilfellene vil hensynet til den enkeltes arbeidssituasjon i fremtiden veier tyngre enn behovet for å holde på en permittert/oppsagt medarbeider.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Thor-Arne Wullum
 3. Jobbekspertene
 4. Permittering
 5. Konkurranse

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Hva skal til for å si opp noen i prøvetiden?

 2. Jobbekspertene: Er smittefrykt gyldig fraværsgrunn?

 3. Betalt innhold

  Har sjefen lov til å spørre om du er vaksinert?

 4. Jobbekspertene: Kan vi gi ekstra ferie til de som ikke reiser utenlands?

 5. Kan en kreve lønnsjustering for å unngå fallende lønn?