Flygermangel i Europa: – Svært hard konkurranse om pilotene

I løpet av de neste 16 årene vil det bli behov for 95.000 nye piloter i Europa. I Norge utdannes det bare 144 nye piloter hvert år, ifølge Norsk Flygerforbund. Nå frykter man pilotmangel.

SPÅR PROBLEMER: Lav tilgang på piloter vil gjøre det vanskelig for flyselskapene å ekspandere etter planen, mener pilotforeningene.
Publisert:

Mens stadig flere oljearbeidere står uten jobb, og bransjen er inne i en fallende trend, er situasjonen en helt annen for verdens piloter.

I løpet av de neste årene spår fagforeningene at flyselskapene vil ha store vanskeligheter med å skaffe personellet som er nødvendig for å sikre at alle som ønsker, får reist fra A til B.

– Etter finanskrisen i 2008 har det vært et lokalt pilotoverskudd i Europa, men dette er nå i ferd med forsvinne, og det vil de kommende årene bli svært hard konkurranse om pilotene, sier Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund til E24.

Han legger til at Europa har vært den regionen hvor finanskrisen har hengt noe igjen, og dermed skapt lavere vekst i bransjen sammenlignet med andre regioner.

Les også

Pilotforeningen etter flykaos: Nytt avtaleforslag ikke akseptert av Norwegian

Stort behov

E24 kunne onsdag melde at Norwegian ansetter 50 nye piloter, etter at det har vært en rekke kanselleringer den siste tiden grunnet mangel på piloter, i etterkant av at en avtale med de ansatte om overtidsbruk løp ut.

De neste 16 årene understreker Norsk Flygerforbund at det vil bli behov for mer enn 560.000 nye piloter globalt, hvorav 95.000 bare i Europa.

Dette skyldes en beregnet vekst i bransjen på mer enn 5 prosent årlig.

I Norge finnes to kommersielle pilotutdanninger, hvorav én er spesialisert på trafikkflyginger, ifølge utdanning.no.

Av disse er kun Universitetet i Tromsø statlig.

Her utdannes maks 24 piloter i året, mens private Pilot Flight Academy utdanner maksimalt 120 elever i året.

BEKYMRET: Leder i Norsk Flygerforbund og SAS-pilot Yngve Carlsen.

Allerede krise i Asia og USA

– I Europa i dag finnes det nok fortsatt ledige piloter, men langt fra de fleste av disse er kvalifisert til en jobb i et større flyselskap og med slike vekstanslag er det klart at det vil bli hard kamp om å sikre seg de pilotene som er på markedet.

I Øst-Asia, USA og Midtøsten er det i dag allerede betydelig underskudd på piloter.

Høy vekst og bedre økonomi har ført til at særlig folk i Asia reiser mer enn tidligere, sier Carlsen.

Han legger til at man også har begynt å se tegnene av dette i Europa. Ifølge flygerforbundet i Tyskland sliter eksempelvis Lufthansa med å rekruttere nok kvalifiserte piloter til sitt nye datterselskap Eurowings.

Leder i Norwegian pilotforening Halvor Vatnar og nestleder Alf Hansen bekrefter at pilotmangelen er et betydelig problem.

– Foreløpig får man nok tak i piloter, men markedet er forholdsvis støvsugd og ser ikke ut som man får piloter med noe erfaring fra litt tyngre jet, sier Hansen til E24.

Utdanningsproblemer

JOBBER FOR UTDANNING: Visepresident for profesjonelle og myndighetsrelaterte saker Jack Netskar i den internasjonale pilotorganisasjonen IFALPA.

Visepresident for profesjonelle og myndighetsrelaterte saker Jack Netskar i den internasjonale pilotorganisasjonen IFALPA peker på at, i tillegg til kraftig reduserte vilkår de seneste 15 årene i bransjen, et av de største problemene som tynger tilgangen på piloter, er mangelen på statlige, attraktive utdanninger.

– Jeg forstår godt at når en 20 åring får innsikt i hvordan dette yrket faktisk foregår og hvilke arbeidsvilkår en får, velger andre utdanninger. Det koster om lag en million kroner å utdanne seg privat. Vi mener dette kun gir muligheter for dem med midler fremfor like vilkår for alle som ønsker å bli pilot, sier Netskar.

Netskar er også nestleder i Norsk Flygerforbund. Både han og Carlsen jobber også som piloter i SAS. Begge tror lavprisselskapene vil være de som vil slite mest med rekrutteringen de neste årene når mangelen på piloter tiltar, fordi disse selskapene tilbyr de dårligste vilkårene for piloter.

– IFALPA er glad for at forholdet mellom etterspørsel og tilbud av piloter er i ferd med å balanseres. Dette gjør at vi kan få gjennom tiltak om bedre utdanningstilbud og muligheter for å selektere ut ifra kvalifikasjoner og ikke lommeboken. Tidligere har Forsvaret og flyselskapenes egen flyskoler stått for mye av utdanningen, men dette blir mindre og mindre vanlig, og da ser en at nye tiltak er nødvendige.

Bekrefter mangelen

Foreningene er ikke de eneste som merker at det er konkurranse om pilotene på det globale markedet. Flyselskapet SAS bekrefter overfor E24 at selv om de har hatt nok søkere, så ser de at det er strammere enn tidligere.

– Pilotmangelen er todelt, da det er nok piloter på verdensbasis, men det er en mangel på erfarne trafikkpiloter. Dette har vært situasjonen en tid, men spesielt de siste par årene har denne situasjonen blitt stadig mer merkbar, sier kommunikasjonsdirektør Knut Morten Johansen i SAS til E24.

– Utdannes det for få piloter tror dere?

– Sett med SAS’ øyne, så er det for få skandinavisktalende piloter med god ruteerfaring, svarer Johansen.

– Det er første gang på flere tiår at vi rekrutterer direkte fra skolebenken. Det er da snakk om kandidater som har utmerket seg helt spesielt.

På spørsmål om det samme understreker kommunikasjonsansvarlig Robin Kiely i konkurrenten Ryanair at de ikke mener det er mangel på piloter, og at selskapet fortsatt mottar mange søknader på sine stillinger.

Les også

Norwegian-piloter sykmeldte seg på kort varsel

Norwegian: Bekymret for pilotmangel

Flygesjef i Norwegian, Tomas Hesthammer mener man ikke har belegg for å si at man har alvorlig mangel på piloter.

– En sterk mangel blir kanskje å overdrive, selv om det er en viss utfordring. Men det er også vanskeligere å få tak i kvalifisert personell, sier Hesthammer til E24.

Han trekker frem tre årsaker til dette:

– For det første har man de siste årene utdannet færre enn markedet har behov for. For det andre har man hatt en voldsom vekst i Asia, spesielt i Kina. For det tredje har man hatt en sterk vekst i europeisk luftfart. Alt dette fører til et noe trangere pilotmarked.

– Men først og fremst er det de små selskapene som lider. Selv skal vi vokse mye, og er litt mer bekymret for tilførselen i 2017 og 2018.

Katastrofale konsekvenser

Carlsen mener mangel på kvalifiserte piloter, vil gjøre det vanskeligere for flyselskapene å dekke behovet sitt fremover. I tillegg peker Carlsen på at lite lukrative vilkår og lave lønninger til nyutdannede piloter også er et problem fordi færre da velger å utdanne seg til flygere.

– Det korte svaret på spørsmålet om pilotmangel er at vi nå ser konturene av det i Europa, mens vi allerede har kritisk mangel i USA og Asia, sier Carlsen.

Han peker på at mangel på piloter og gode retningslinjer kan bli et problem for flysikkerheten, og peker på at når en er overarbeidet og sliten er det lett å gjøre feil som i dette tilfellet kan få katastrofale konsekvenser.

Les også

12 Oslo-fly innstilles

Les også

Eksperter tror Norwegian-dommen vil bli stående: – Blir vanskeligere å sjonglere med ansatte

Les også

Pilotforeningen etter flykaos: Nytt avtaleforslag ikke akseptert av Norwegian

Publisert: