Kan jeg bli sagt opp uten grunn i prøvetiden?

Hva gir grunnlag for oppsigelse i prøvetiden? E24s Jobbeksperter svarer.

E24s Jobbeksperter Svànaug Bergland i Narum Gruppen og advokat Thor-Arne Wullum i Hjort svarer på utvalgte spørsmål om arbeidsrett og ledelse.

Ida Hanstad
 • Kristin Norli
Publisert:

Ukens spørsmål:

«Kan arbeidsgiver si meg opp rett før prøvetiden går ut?»

Innsender skriver: Jeg ble ansatt i en selgerstilling den 1. juni i år med seks måneders prøvetid. Nå har jeg blitt innkalt til drøftingsmøte hvor det står at arbeidsgiver vurderer å avslutte mitt ansettelsesforhold.

Jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor jeg risikerer å miste jobben, annet enn at arbeidsgiver ved enkelte anledninger har uttrykt misnøye med salgstallene mine og påpekt at salgstallene ligger under budsjett. Etter min oppfatning er budsjettet urealistisk og jeg tror ikke mange selgere vil klare å innfri budsjettet.

Jeg føler at arbeidsgiver nå vil kvitte seg med meg før utløpet av prøvetiden fordi jeg etter dette har stillingsvern som fast ansatt.

Kan arbeidsgiver bare si meg opp mot slutten av prøvetiden?

Svar:

Det er lettere å si opp ansatte i prøvetiden enn etter utløpet av denne, og det er sannsynlig at arbeidsgiver i ditt tilfelle forsøker å utnytte seg av det siden innkallingen kommer nå.

Det er imidlertid ikke slik at du som prøvetidsansatt kan sies opp uten grunn.

Ifølge loven må en prøvetidsoppsigelse være begrunnet i din tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Dersom arbeidsgiver ønsker å si deg opp av andre grunner enn disse, vil kravene til oppsigelsens saklighet være den samme som for ansatte som ikke er i prøvetid.

Arbeidsgiver kan ikke stille kravene til prestasjoner for høyt, men må som regel akseptere at du utfører jobben på en alminnelig god måte i forhold til stillingen du er ansatt i. Det er avgjørende for oppsigelsesadgangen at du er gitt en reell mulighet til å prøve deg i stillingen. Arbeidsgiver plikter videre å ta hensyn til ditt erfaringsgrunnlag. Dersom du ikke har solgt deg inn i jobben som en erfaren selger med spesialkompetanse på en bestemt type salg, stilles det relativt strenge krav til arbeidsgiver med hensyn til veiledning og oppfølging.

Arbeidsgiver må underveis i prøvetiden gi deg nødvendig tilbakemelding på din jobbutførelse slik at det blir mulig for deg å innfri de forventninger som stilles til deg. Dersom arbeidsgiver ikke har gitt deg veiledning og tilbakemeldinger i prøvetiden, men bare uttrykt en generell misnøye med salgstallene, tilsier dette at arbeidsgiver ikke gyldig kan si deg opp.

Du nevner at salgsbudsjettet er urealistisk. Det kan finnes flere grunner til dette, for eksempel markedssvikt. Dersom dette er tilfelle, vil manglende salgsoppnåelse normalt ikke kunne brukes mot deg i en oppsigelsessak.

Svar fra Svànaug:

Jeg forstår det slik at din arbeidsgiver har gitt deg flere tilbakemeldinger om at de ikke er fornøyd med dine prestasjoner.

Det er viktig å få tilbakemeldinger slik at man vet om man har lyktes eller ikke. Men det enda viktigere å få hjelp til å lykkes.

Ingen medarbeider skulle måtte vente til det er to uker igjen av en seks måneders prøvetid før en får vite at arbeidsgiver vurderer å gå til oppsigelse av arbeidsavtalen.

Det er ikke lenge siden din arbeidsgiver valgte å tilby deg jobb - og du valgte å akseptere tilbudet.

Dette er viktige spørsmål som du og arbeidsgiver bør tenke gjennom og evt. diskutere i drøftingsmøtet:

 • Hvordan forløp rekrutteringsprosessen?
 • Fremstilte du deg og dine kvalifikasjoner på en god og sannferdig måte?
 • Beskrev bedriften jobbinnholdet og forventningene til deg og dine prestasjoner på en tydelig og riktig måte?
 • Har din arbeidsgiver oppfylt sin plikt til å organisere og tilrettelegge arbeidet og til å gi deg tilstrekkelig opplæring og oppfølging i prøvetiden?
 • Har du gått inn for å lære deg jobben på en god og aktiv måte?
 • Har du påpekt tidligere i prøveperioden at du mener at budsjettet ikke er realistisk og begrunnet hvorfor?
 • Er forutsetningene for å lykkes i jobben endret siden dere signerte ansettelsesavtalen?

Dersom dere blir enige om å gi arbeidsforholdet en ny sjanse, må du sørge for at dere sammen avklarer hva som må til for at du skal lykkes. Husk også at prøvetiden ikke lovmessig kan forlenges dersom du ikke har vært syk i prøvetiden og dette ikke var avtalt i arbeidsavtalen.

LES OGSÅ: Her er E24s nye jobbeksperter

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Svànaug Bergland
 3. Thor-Arne Wullum
 4. Oppsigelse

Flere artikler

 1. – Kan jeg si opp en ansatt på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner?

 2. – Risikerer jeg nok en gang å bli sagt opp?

 3. Sjefen vurderer bare søkere under 42 år  - er dette lov?

 4. Kan man sparke en direktør?

 5. Derfor kan du bli nedbemannet etter bare to uker i ny jobb