Knytter Kristin til Polarled

Aibel får 200 millioner for jobben.<br>

Aibel får 200 millioner for jobben. Aibel skal utføre modifikasjoner på Kristin verdt 200 millioner kroner. Oppdraget er å knytte plattformen til den nye rørledningen Polarled. Oppdraget blir tildelt gjennom rammeavtalen Aibel har med Statoil for vedlikehold og modifikasjoner på Kristin, skriver Aibel i en pressemelding. ‒ Dette er et stort V&M-oppdrag, og et veldig spennende prosjekt for Kristin-organisasjonen vår i Stjørdal, sier direktør for Statoil V&M i Aibel, Trond Vaage. Polarled er en 480 kilometer lang gassrørledning som skal gå mellom Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet og Nyhamna i Møre og Romsdal. Et 30 kilometer langt grenrør skal gå fra Polarled til Kristin. Det knytter Polarled opp mot Åsgård transport og eksisterende infrastruktur. Aibel skal gjøre nødvendige modifikasjoner på plattformen, slik at den kan eksportere til begge rørledningene. ‒ Aibel har hatt avtalen for vedlikehold og modifikasjoner på Kristin de siste tre årene. Kompleksiteten i prosjektene vi får vokser, og det igjen er med på å utvikle organisasjonen vår, sier Vaage. Aibel skal blant annet installere en ny fiskal målestasjon med tilhørende plattform for gassen som skal eksporteres til Polarled. Systemet for rengjøring av rør og systemet for kontroll og overvåking av ventiler på havbunnen skal også modifiseres. I tillegg kommer prosess-sikring av alle systemer knyttet til gasseksporten. ‒ Mesteparten av installasjonsarbeidet blir gjort i 2015. På topp vil rundt 100 medarbeidere på land og offshore være involvert, sier Vaage. Den siste installasjonsjobben er planlagt utført under revisjonsstansen i 2016. Høsten samme år skal Kristin eksportere gass via Polarled.

Les hele saken med abonnement
Gå til e24.no