Eldre minst populære hos sjefene

Flere ledere i privat sektor mener at eldre bør sies opp før yngre. Og de eldre arbeidssøkere havner bakerst i søknadskøen hos de fleste arbeidsgivere.

LAVT I KURS: Stadig flere ledere mener at det er d eldre arbeidstakerne som bør først ut når bedriften må nedbemanne.

iStock
  • Kristin Jonassen Nordby - Aftenposten
Publisert:

Analyser av de siste tallene fra Norsk seniorpolitisk barometer viser at mange av de positive trendene i synet på eldre i arbeidslivet som vi har sett i oppgangstidene, har stagnert under finanskrisen, skriver forskning.no.

Selv om eldre arbeidstakere i perioden 2003–2007 gjennomgående har vært blant de minst populære når ledere skal ansette nye medarbeidere, har det likevel vært en positiv utvikling. Men denne utviklingen synes nå å ha stoppet opp. Interessen for eldre og seniorer begynte å stagnere fra 2007 i privat sektor og fra 2008 i offentlig sektor, viser en ny NOVA-rapport.

Eldre lavt vurdert

- Dette utgjør en utfordring for IA-avtalen, sier NOVA-forskeren som har skrevet rapporten, Per Erik Solem.

Han har studert trender i holdninger til seniorer i arbeidslivet både før og etter finanskrisen.

Ett av målene i IA-avtalen er at eldre skal utsette pensjoneringen og stå lenger i jobb. Undersøkelsen har målt lederes utsagn om hvordan de "ville like" å ansette ulike typer arbeidstagere. Rangeringen mellom de ulike typene arbeidskraft er den samme i hele perioden. Seniorer og særlig "eldre arbeidstagere" er lavt vurdert. Nedgangstidene synes ut fra dette spørsmålet å virke desto mer negativt på lederes interesse for eldre og seniorer.

Pensjon og selvbestemmelse

Interessen for å utsette pensjonsalderen følger samme trend. Interessen økte fra 2003 til 2007, men flatet ut de siste to årene. Endringen er spesielt merkbar blant dem som regnes som yngre seniorer (55 til 61 år), og i første rekke blant menn som jobber i privat sektor. En annen trend som følger de økonomiske konjunkturene, er spørsmålene om hvor mange av de yrkesaktive som opplever stor grad av selvbestemmelse på jobben og at det er mulig å få nye arbeidsoppgaver.

Mønsteret er tydeligere blant seniorene enn blant dem som er under 55 år, men finnes også i de yngre aldersgruppene.

Greit å si opp eldre

Yrkesaktive har svart på spørsmål om eldre bør kunne sies opp først ved nedbemanning. Også her er holdningene endret etter finanskrisen.

Betydelig færre av de yrkesaktive i 2009 enn i 2008 er imot at eldre bør kunne sies opp før yngre.

- Ansiennitetsprisippet synes dermed ikke å stå like sterkt som før, sier Solem.

Også lederne i privat sektor er blitt mindre skeptisk til å skyve den eldre garde ut først. Kun 54 prosent av lederne i undersøkelsen er helt uenig i at eldre arbeidstakere bør kunne sies opp før yngre. Det er færre enn i 2007 og 2008. Da var det henholdsvis 59 og 57 prosent av lederne som var helt uenig i at eldre burde sies opp første.

Verre under finanskrisen

Men sammenligner man resultatet med en måling gjennomført under finanskrisen, har lederne blitt mindre villige til å si opp eldre første. Da finanskrisen herjet som verst var det kun 40 prosent av lederne som var sterkt uenig i utsagnet:

"Når en bedrift må nedbemanne, bør eldre arbeidstakere kunne sies opp før yngre"

Les flere nyheter på E24.no

Publisert:

Flere artikler

  1. Ledere mer skeptiske til seniorer

  2. Unge kolleger anser 55-åringer som gamle

  3. To statlige økonomer gikk ut mot 72-åringenes produktivitet. Nå får de svar.

  4. Derfor vil ikke ledere ansette folk over 50

  5. - Færre bedrifter vil nedbemanne