Likeverd i styret gir verdi

Økt kvinneandel i norske styrer er bra for bedriften. Men bare hvis de behandles som likemenn.

Publisert: Publisert:

- Når kjønnsstereotypier brukes i styresammenheng vil det begrense kvinnenes bidrag i beslutningstakingen, sier professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI til forskning.no.

Han mener at bedrifter som greier å kvitte seg med stereotypiene kan øke verdiskapningen, melder forskning.no. Men altså bare hvis styret behandler sine kvinnelige kolleger som likemenn.

Kan bli verdifull ressurs

Når kvinner blir tatt imot som likeverdige styremedlemmer påvirker de styrearbeidet positivt og bidrar til bedre beslutninger, ifølge undersøkelsen.

– For at kvinner skal bli en verdifull ressurs for styret, er det viktig å se etter kandidater som tar med seg verdier og profesjonell erfaring som tilfører styret en ny dimensjon, sier Huse.

Studien har Huse utført sammen med forsker Sabina Nielsen fra Copenhagen Business School. De har intervjuet 392 styremedlemmer i 120 bedrifter i Norge som har kvinner i styret.

LES OGSÅ: - Sjeldent blant store selskaper

Gir gode beslutninger

Undersøkelsen viser at den økte andelen kvinner i styrene gjør styrets beslutningsprosesser bedre fordi de har andre verdier og erfaringer med seg inn i styrearbeidet enn menn, viser Huses undersøkelser.

Likevel er det ikke alle styrer har tatt imot kvinnelige medlemmer som likeverdige etter at loven om 40 prosent kvinneandel trådte i kraft i 2006.

Mange rammes av stereotypier om hvordan kvinner opptrer i styrerommet, skriver forskning.no.

LES OGSÅ: Minst tre styrekvinner må til

Publisert:
Gå til e24.no