Ingen streik for bussjåførene

Det blir ingen streik for bussjåførene etter at partene kom til enighet tidlig mandag morgen. Sjåførene får i gjennomsnitt et lønnshopp på 21.000 kroner.

LØNNSHOPP: Gjennomsnittslønnen øker med opp mot 21.000 kroner til om lag 380.000 kroner, og en ytterligere økning på 14.000 kroner neste år, til om lag 394.000 kroner.

Bjåland Nils
  • NTB
Publisert: Publisert:

Etter ti timers megling på overtid hos mekler Nils Dalseide ved Riksmeklerens kontor ble partene enige om ny overenskomst for buss- og godssjåførene.

– Med denne enigheten har vi fått slått fast at bussjåførlønnen skal ligge mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi har også for første gang fått inn en reguleringsbestemmelse som gjør at bussjåførene har mulighet til å holde tritt med industriarbeiderlønnen også i mellomoppgjørsårene. Dette var svært viktig for oss, sier leder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund.

Godssjåførene ventet fortsatt i spenning ved 4-tiden natt til mandag, tolv timer på overtid. Møt opp på jobb som normalt inntil det foreligger beskjed om noe annet, er oppfordringen fra Norsk Transportarbeiderforbund.

– Betydelig lønnsløft

Hansen betegner resultatet som et betydelig lønnsløft for bussjåførene. Gjennomsnittslønnen øker med opp mot 21.000 kroner til om lag 380.000 kroner, og en ytterligere økning på 14.000 kroner neste år, til om lag 394.000 kroner. Dessuten øker fagbrevtillegget til 17.550 kroner. Videre får sjåførene et etterslepstillegg på 2 kroner timen, samt 3 kroner i timen i reguleringstillegg i tillegg til resultatet i mellomoppgjøret i 2013.

Avtalen skal nå ut på uravstemning i de fire forbundene som er part i bussbransjeavtalen: Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Motparter i meklingen var NHO Transport, Spekter og Norges Lastebileier-Forbund.

Anbefaler resultatet

– Vi nådde ikke fram på alle punkter, men alt i alt kom vi fram til en ny avtale som vi kan anbefale overfor våre medlemmer, sier Hansen.

Også Fagforbundet anbefaler avtalen overfor sine medlemmer.

– Totalt sett må vi si oss fornøyd med dette resultatet, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Han gleder seg over at lønnsnivået nå er oppe på 97 prosent av industriarbeiderlønna, men er skuffet over at det ikke ble mulig å få på plass helgetillegg.

– Den viktigste svakheten med resultatet er at vi ikke fikk på plass helgetillegget. Det kommer riktignok 25 prosent tillegg mellom klokken 6 og 15 på lørdager, gjeldende for nye anbud, men for mange vil dette bare oppfattes som en provokasjon, sier Guldbrandsen.

Yrkestrafikkforbundet omtaler oppgjøret som godt.

– Vi har fått et solid lønnsløft og har tatt et stort skritt i retning gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier Yrkestrafikkforbundets leder Svein Furøy.

Om lag 2.500 sjåfører sto klare til å gå ut i streik fra arbeidstidens begynnelse mandag morgen dersom partene ikke klarte å bli enige. Meklingsfristen gikk ut søndag klokken 16.

Publisert:

Flere artikler

  1. Bedre lønnsutvikling for bussjåfører i ny avtale

  2. Ingen streik bussektoren

  3. Fare for streik blant bussjåførene

  4. Annonsørinnhold

  5. Alle bussjåfører i Oslo og Viken kan bli tatt ut i streik

  6. - Bussjåførene er fortvilte over lønnsnivået