BI-student Simen ble eiendomstrainee: – Rart bygg ikke ble presentert som mulig karrierevei

Simen (26) skrev masteroppgave om valuta, men det var eiendomsutvikling han ville drive med. Nå kritiserer han BI for ikke å fortelle nok om muligheter i andre sektorer enn finans og regnskap.

FÅTT TILLIT: Simen Røed Kristiansen (26) er glad for at Skanska har vist ham så mye tillit etter kort tid, til tross for at han ikke har byggfaglig bakgrunn.
Publisert: Publisert:

Simen Røed Kristiansen (26) valgte en noe annerledes karrierevei enn de fleste av sine kullkamerater på siviløkonom-masterprogrammet ved BI. Han skrev masteroppgave om valuta, og det mest naturlige med en slik bakgrunn hadde trolig vært å gå inn i bank, finans eller regnskap. Da Kristiansen kom over en annonse der byggkonsernet Skanska søkte etter traineer mens han var i sluttspurten med oppgaven, så han imidlertid på dette som en sjanse til å få drive med det som virkelig interesserte ham.

– Jeg er veldig interessert i bygg, og har vært fascinert av utforming og arkitektur blant annet nede i Bjørvika. Da jeg så denne stillingsutlysningen, tenkte jeg at jeg måtte prøve – selv om bakgrunnen min kanskje ikke var helt riktig. Det sto imidlertid at man kunne søke om man hadde økonomiutdannelse, forteller Kristiansen.

Les også

HR-direktør i DNB: – Ansetter færre med tradisjonell bankbakgrunn

– Interesse trumfet perfekt bakgrunn

Han måtte kjempe om stillingen mot folk med mer byggfaglig utdannelse enn ham selv. Takket være det brennende engasjementet han utviste for eiendomsutvikling under intervjuet, valgte Skanska imidlertid å ta sjansen på finansstudenten.

– Jeg hadde null kunnskap om hvordan man fører opp et bygg, byggeforskrifter eller lignende, men min sterke interesse for utforming av bygg og ulike prosjekter som ble oppført, evne til å lære, og min kommersielle forståelse var noe Skanska likte. Interessen trumfet altså den perfekte bakgrunnen, sier Kristiansen.

Han har nå vært trainee i konsernet i seks måneder, og har på den tiden lært mye om det å være byggherre for store prosjekter. Aller mest fornøyd er Kristiansen med at han blant annet har fått jobbe med utformingen av et nytt og spennende Skanska-prosjekt i «indrefileten» Bjørvika.

– I tillegg har jeg akkurat nå fått vite at jeg skal få være vikar med prosjektlederoppgaver for et annet byggeprosjekt, selv om jeg bare har vært her i seks måneder, forteller Kristiansen.

TRAINEE: Simen Røed Kristiansen fikk traineejobben i Skanska foran mange med byggfaglig bakgrunn.

– Blir ikke gjort oppmerksom på mulighetene

– Skanska har vist meg veldig tillit, og ønsker at jeg skal bli så god som mulig så fort som mulig. Så gir de meg god trygghet, blant annet gjennom at prosjektsjefen følger opp mitt prosjekt ekstra nøye, mens jeg prøver meg som prosjektleder, legger Kristiansen til.

Skanska-traineen mener mange flinke siviløkonomi-studenter kunne gjort det bra i jobber innenfor byggsektoren eller andre områder som de har spesiell interesse for, men at de i liten grad blir gjort oppmerksomme på mulighetene som finnes.

– Jeg føler for eksempel at man på karrieredagene bare blir presentert for tre-fire reelle alternativer. Mange tenker at selv om de er flinke, så har de også mange andre veldig flinke å konkurrere mot, og dermed «tar de til takke» med en regnskapsjobb hos ett av de store, kjente firmaene, mener Kristiansen, og legger til:

– Jeg synes det er kjemperart at jeg ikke ble gjort oppmerksom på at for eksempel bygg og eiendomsutvikling kunne være en mulig karrierevei for økonomistudenter.

Kristiansen forteller at han selv valgte finansdelen under masterstudiet, fordi han hadde fått høre at dette var det studiet som krevde mest av ham.

– Jeg ser på mastergraden min som et sertifikat på at jeg er flink til å lære, og tenker at dette sertifikatet kan fungere i mange bransjer. Og dersom man er skikkelig interessert i noe, så trumfer dette det andre måtte ha av spesifikk bakgrunnskunnskap, slår Kristiansen fast.

NYE LOKALER: Trainee Simen Røed Kristiansen i samtale med Skanskas rekrutteringsansvarlige Christian Scheen i eiendomskonsernets splitter nye lokaler i Lakkegata.

Vil ha flere med økonomibakgrunn

Christian Scheen er rekrutteringssjef hos Skanska, og han ønsker flere med lignende bakgrunn som Simen – og helst med det samme brennende engasjementet for eiendomsutvikling:

– Skanska er nok mest kjent som en entreprenør innen bygg og anlegg, og tiltrekker oss derfor mange ingeniører og arkitekter, men vi er vel så mye en eiendomsutvikler og vi ønsker oss flere folk som tenker kommersielt, sier Scheen, og legger til:

– BI-studenter i mange bransjer

– Å bli klar for arbeidslivet er en prosess, og vi jobber kontinuerlig med å støtte våre studenter gjennom jobbsøkerkurs og karriereveiledning, sier prorektor Dag Morten Dalen ved Handelshøyskolen, og legger til:

– Vi oppfordrer dem til å delta på ulike karrierearrangementer og bedriftspresentasjoner gjennom året for å få dem til å reflektere tidlig i studieløpet over hvilke bransjer og industrier de har interesse for, eller ønsker å jobbe innenfor.

BIs siste arbeidsmarkedsundersøkelse fra 2016 viser at siviløkonomer fra BI jobber i mange andre bransjer enn bank, finans og regnskap, påpeker prorektoren.

– Et viktig mål for en institusjon som BI er å tilrettelegge for at studenter innehar den kunnskap og de ferdigheter som til enhver tid er ansett som mest mulig relevant, sier Dalen.

LANGTIDSPERSPEKTIV: Prorektor Dag Morten Dalen ved Handelshøyskolen BI er opptatt av at de som utdanningsinstitusjon må ha langtidsperspektiv på sine programmer.

– Ikke ta hensyn til stadige omskiftninger

Han understreker imidlertid at det er viktig å presisere at utdanningsinstitusjoner må ha et langtidsperspektiv på sine programmer, da noe annet vil kunne påvirke i hvilken grad de oppfyller sin samfunnsrolle.

– Det er en kjensgjerning at endringer i samfunnet skjer raskere og raskere, og dermed blir det også en kontinuerlig endring i kompetansen bedriftene etterspør. En viktig oppgave blir derfor å sørge for at studentene forstår hvilke mekanismer som bidrar til endring, og ikke minst lære studentene viktigheten av å ta del i de prosessene som bidrar til endring, sier Dalen.

Prorektoren påpeker videre at det ikke lenger vil være nok med grunnleggende fag og lang erfaring, hverken for økonomer eller for andre utdanninger. Videre vil digital kompetanse utgjør en vesentlig konkurransedimensjon i dagens jobbmarked.

Les også

Lønnsøkningen ved jobbskifte krymper

– Vårt råd til alle som er i prosess med å velge en utdanning er å velge et utdanningsløp hvor man kan få mulighet til å jobbe med de fagområdene som man har interesse for, og ikke ta hensyn til stadige omskiftninger i arbeidslivet, sier Dalen, og tilføyer:

– Selv om arbeidsmarkedet har vært tøffere de siste årene enn tidligere, ser vi fortsatt at våre kandidater og studenter med en økonomisk administrativ utdanning er ettertraktet.

NHH: – Gir muligheter i de fleste bransjer

Rektor ved NHH, Frøystein Gjesdal, mener at deres studentene deres er flinke til å orientere seg om hvilke muligheter som finnes.

– NHH står for en del av informasjonen, men studentene gjør også viktig jobb med arrangere Karrieredagen og ha bedriftspresentasjoner gjennom semesteret, sier Gjesdal.

De mener videre at siviløkonomstudiet gir en faglig og analytisk styrke som gir muligheter i de fleste bransjer, og påpeker at dette mangfoldet gjenspeiles på Karrieredagen, med over 100 bedrifter til stede.

Rektor ved NHH, Frøystein Gjesdal.

– Utfordringen er nok heller å vise frem flere av de mulighetene som finnes i små bedrifter, eller som gründer i egen virksomhet, sier Gjesdal.

NHH-rektoren påpeker videre at de fleste bransjer opplever store omstillinger for tiden, og at deres oppgave er å utdanne kandidater som har en faglig ballast til å ta varierte roller og er omstillingsdyktige. NHH har videre spurt norske bedrifter om hvilken kompetanse de har behov for, og fellestrekket er jakten på kandidater med god teknologisk forståelse.

– NHHs oppgave er ikke å utdanne teknologer, men studentene vil definitivt se endringer i utdanningstilbudet for å møte dette, lover Gjesdal.

Les også

Financial Times-rangering: BI-studie best i Norden

Les også

Lønnsøkningen ved jobbskifte krymper

Les også

HR-direktør i DNB: – Ansetter færre med tradisjonell bankbakgrunn

Publisert: