Jobbekspertene svarer: «Kan arbeidsgiver pålegge meg lengre reisevei til jobb?»

Omorganisering har ført til lengre reisevei for innsenderen. Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte å dekke utgiftene dette medfører?

DYRT: Ekstra reisevei betyr ekstra utgifter. Kan arbeidsgiver pålegge deg dette?
  • Thor-Arne Wullum
  • Svànaug Bergland
Publisert: Publisert:

Spørsmål:

Det er nylig foretatt en omorganisering i kommunen min, som har medført at jeg har fått lenger reisevei til jobb.

For å komme meg til jobb må jeg nå ta ferge, samt at jeg har fått lenger kjørevei, noe som innebærer at jeg også bruker mye lenger tid på å reise frem og tilbake til jobb.

Den økte reiseveien koster meg ca. 800 kr. mer per måned i transportutgifter.

I kontrakten min står det at jeg er ansatt i kommunen, og ikke på en spesiell avdeling eller lignende. Kan arbeidsgiver pålegge meg slike merkostnader?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Arbeidsgiver kan endre arbeidsstedet, i den grad dette ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Styringsretten er begrenset av blant annet individuelle og kollektive avtaler.

For å vurdere om din arbeidsgiver har adgang til å endre arbeidsstedet ditt, må arbeidsavtalen din tolkes. Du skriver ikke om endringen har medført at du har fått en endring i stillingen din, og jeg legger til grunn at denne endringen kun gjelder arbeidsstedet. Siden du jobber i en kommune er arbeidsgiveren din med stor sannsynlighet tilknyttet en tariffavtale, som du bør sjekke opp nærmere.

Når det gjelder din individuelle avtale, skriver du at det fremgår av den at du er ansatt i kommunen, uten noe konkret tjenestested. Du nevner ikke hvor mye lengre tid du bruker til og fra jobb. Dette vil være relevant for spørsmålet om man er innenfor eller utenfor styringsrettens rammer.

Ut ifra de opplysningene du oppgir om arbeidsavtalens innhold, kan det tyde på at denne endringen ligger innenfor hva arbeidsgiver kan bestemme. Nå har ikke jeg sett arbeidsavtalen din, og er heller ikke kjent med ev. tariffavtaler og hvilken prosess som er blitt iverksatt i forbindelse med omorganiseringen.

Da dette har medført såpass store endringer for deg hva gjelder reisevei og merkostnader, kan det derfor være hensiktsmessig at du tar kontakt med tillitsvalgt eller advokat for en gjennomgang av saken din. Du kan også sjekke opp om du har muligheter til å gjøre fradrag for reiseutgiftene gjennom skattemeldingen.

Svar fra Svànaug Bergland:

Det er dessverre umulig å gi deg et konkret svar uten å ha kunnskap om din arbeidsavtale, aktuelle tariffavtaler o.l. Dersom ditt nye arbeidsstedet ligger innenfor det man vil kunne si er rimelig avstand, er det sannsynlig at arbeidsgiver vil kunne gjennomføre flyttingen med basis i styringsretten uten å måtte tilby økonomisk kompensasjon e.l.

Hva som er «rimelig avstand», er ikke klart definert, men erfaringsmessig snakker vi om rundt 30 kilometer. Vær klar over at dersom du motsetter deg flytting innen rimelig avstand, vil arbeidsgiver kunne ha saklig oppsigelsesgrunn.

Noen virksomheter som relokaliserer virksomheten, inngår omstillingsavtaler der bl.a. slike forhold som du nevner, reguleres. Riktignok er slike omstillingsavtaler gjerne basert på drøftinger med de tillitsvalgte e.l., hvilket betyr at arbeidsgiver bestemmer hvilke virkemidler som skal gjelde. Men gode drøftinger kan gi de berørte ansatte en viktig anledning til å påvirke dette gjennom å få frem sine behov på en tydelig måte.

Uansett er tydelighet og kommunikasjon viktig ved alle endringsprosesser, også flytting av arbeidssted.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?

  2. Kan en kreve lønnsjustering for å unngå fallende lønn?

  3. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver bestemme at jeg nå må bruke servicebil i arbeidet mitt?

  4. Jobbekspertene svarer: Kan vi forby tidligere ansatte å kontakte kundene våre?

  5. Jobbekspertene: Kan vi gi ekstra ferie til de som ikke reiser utenlands?