Norge på sølvplass i likestillingskåring: – Dette er ikke en medalje som viser at vi er i mål

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner og gode ordninger til småbarnsforeldre fører Norge nesten helt til topps i World Economic Forums prestisjetunge likestillingsundersøkelse, men «realfagsfrykt» blant jentene setter kjepper i hjulene for førsteplass.

MYE GJENSTÅR: Likestilling- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik hviler ikke på laubærne over en annenplass i anerkjent kåring. Hun viser til at mye jobb gjenstår både på hjemmebane og i arbeidslivet.
Publisert:

– Det er fint med medaljer som viser at vi er i toppsiktet på likestilling, men dette er ikke en medalje som viser at vi er i mål, sier et engasjert likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til E24.

Som E24 har omtalt kom den prestisjetunge Genève-baserte stiftelsen World Economic Forum torsdag med fersk utgave av «Global Gender Gap Rapport». Den årlige likestillingsrapporten viser at kun Island er bedre enn Norge på likestilling. 145 land har bidratt med data til rapporten.

Sunniva Ørstavik mener at vi fremdeles har en ganske lang vei å gå.

– Kvinnene tjener i dag det mennene tjente i 2006. Det er ni år siden. For hver krone i lønnsposen til en mannlig arbeidstager så tjener en kvinne 85 øre, illustrer Ørstavik.

Les også

World Economic Forum-undersøkelse: Norge nest best i verden på likestilling

Arbeidslivet er viktig

– Undersøkelsen viser at arbeidslivet er en viktig arena for å lykkes i likestillingsarbeidet, og at vi der scorer høyt på sysselsetting blant kvinner, sier Kristina Jullum Hagen til E24. Hun er prosjektleder for arbeidslivspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

VELDIG GLEDELIG: Kristina Jullum Hagen i NHO omtaler funnene som veldig gledelig, og viser til at likestillingen sakte men sikkert går fremover.

– Kvinners deltagelse i arbeidslivet er utrolig verdifull for Norge, både på grunn av den kompetansen kvinnene besitter og verdiskapningen de generer, fortsetter hun.

Hun mener at mye av bakgrunnen for at vi nå opplever økt likestilling i arbeidslivet, er mer likestilling på hjemmebane, takket være blant annet fedrekvoten.

– Den nye generasjonen av småbarnsmødre har helt andre betingelser på hjemmebane enn sine mødre. De deler likere på husoppgaver og barneomsorg med mennene sine. Denne likestillingen på hjemmebane er et resultat av en helt bevisst familiepolitikk.

– Men nye tall fra Nav torsdag viser at fedre nå tar ut en mindre andel av den totale foreldrepengeperioden etter regelendringen i 2014 da fedrekvoten ble redusert fra 14 til 10 uker. Det er urovekkende, sier NHOs representant for arbeidslivspolitikk.

Les også

Kvinner underrepresentert på inntektstoppen i Norge: Kun 1 av 7 er kvinner

Jullum Hagen viser videre til kvinners utdanningsvalg som en viktig forklaring på at Norge gjør det bra:

– Kvinnelige studenter søker seg nå i større grad enn tidligere mot «mannsdominerte studiene» innenfor realfag, jus, økonomi og ledelse. Det åpner for spennende stillinger i arbeidslivet og muligheten til å bekle lederposisjoner senere, sier Jullum Hagen.

KJENN MULIGHETENE: Borghild Lundeby viser til at realfagsstudier byr på uante muligheter.

Lav kvinneandel i realfag

– Det her en utvikling som går for sakte og viser at vi må arbeide videre, kommenterer Borghild Lundeby om hvorfor kvinneandelen er så lav i Norge på realfagsstudier.

Hun er leder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Lav kvinneandel på realfagsstudiene var med på å presse poengscoren til Norge ned. Hele 31 land har et bedre score på utdanningsnivået enn Norge.

– Det er stereotyper som påvirker bildet, realfagsstudier blir fremdeles sett på som «guttete», noe som kun passer de kjempesmarte og at det velges kun av de som vil arbeide med ting, og ikke mennesker. Sannheten er at mulighetene er så mye mer, sier en engasjert Lundeby.

Les også

Høyre vil gi pappa perm, selv om mor ikke jobber

Rollemodeller er avgjørende

Hun viser til at foreldrene spiller en nøkkelrolle i barnas interesse og motivasjon for skolevalg, og at de er svært viktige rollemodeller i utdanningsløpet.

– Kanskje må dagens jentebarn få leke med lego på en annen måte? sier Lundeby.

Lederen viser til at forskning sier at rollemodeller er viktig, og spesielt viktig for jenter. Derfor har de lansert konseptet «Rollemodell.no» der dagens skoleelever får besøk av ansatte innen realfag som viser hvilke muligheter realfag gir. De har også lansert nettsiden velgriktig.no, der elever kan teste hvilken utdanning som passer personligheten og interessene.

– Nå som skiftet i den grønne teknologien kommer raskere enn først ventet, vil det være viktig med dyktige realister – både gutter og jenter, avslutter Borghild Lundeby.

Les også

Kathrine (36) blir Alcoas første kvinnelige verksdirektør

Les også

Slik kan vi tette lønnsgapet mellom kvinner og menn

Les også

Norske sjefskvinner: – Ingeniørutdanningen var helt avgjørende

Publisert: