Eriksson: - Absurd ikke å få jobbe til man fyller 70 år

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil stramme inn loven for å gjøre det enklere for eldre å stå lenger i jobb. Han vil fjerne bedrifters mulighet til å sette egne aldersgrenser.

VIL LA ELDRE STÅ LENGER I JOBB: Arbeidsminister Robert Eriksson ønsker at arbeidstakere ikke skal bli påtvunget å pensjonere seg før fylte 70 år.

Vegard Grøtt
  • NTB
Publisert:

Eriksson sier til VG at han innen sommeren vil komme med et konkret forslag om hvordan arbeidsmiljølovens bestemmelser om alder skal endres.

- Vi vil stramme inn slik at ikke arbeidsgivere kan omgå hovedbestemmelsene ved å lene seg på bedriftsinterne avtaler, sier Eriksson på generelt grunnlag.

Regelen om at 70-åringer kan bli tvunget til å pensjonere seg, vil heller ikke bli stående.

NRK-veteran

En av dem som rammes av bedrifters egne aldersgrenser, er NRKs 67 år gamle økonomikommentator Steinar Mediaas. Han ikke lov til å jobbe til han er 70, og har klaget saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

NRKs interne hovedregel er at medarbeidere skal gå av med pensjon i en alder av 67 år. Arbeidsmiljøloven skjermer ansatte mot oppsigelse fram til de fyller 70, men bedrifter kan ha en lavere aldersgrense dersom den er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende.

- Jeg synes det er absurd at de av oss som er friske og ønsker å jobbe til vi er 70, ikke får lov, sier Mediaas. Han sier han allerede i 2010 fikk signaler om at det var mulig å jobbe til han runder 70.

Systemkritikk

Fra 2010 og fram til utgangen av 2013 har 21 av NRKs medarbeidere fylt 67 år, og bare fem av dem har fått fortsette av det som ifølge NRK er helt særskilte årsaker. Mediaas understreker at han retter kritikken mot systemet og ikke enkeltpersoner hos arbeidsgiveren.

I klagen til Likestillings- og diskrimineringsombudet argumenterer Mediaas med at 67-årsgrensen i NRK er diskriminerende, at aldersgrensen verken er konsekvent praktisert eller godt nok kommunisert. Dette er NRK uenig i.

- Vi har en åpning for at vi kan fortsette et arbeidsforhold dersom begge parter er enige om det. Med det som utgangspunkt vurderer vi det slik at kravet til konsekvent praktisering blir annerledes enn hva det hadde vært dersom vi ikke hadde den åpningen, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen som viser til at aldersgrensen er fremforhandlet med fagforeningen.

Undersøkelse

Dersom Mediaas ikke får medhold, varsler hans advokat at det kan bli aktuelt med sivilt søksmål mot NRK. Ombudet er ventet å komme med en konklusjon i løpet av januar.

Seniorpolitisk barometer, Senter for seniorpolitikks årlige måling av arbeidstakernes holdninger til ulike seniorspørsmål, viste i fjor høst at halvparten av de spurte mener 70-årsgrensen i arbeidslivet må fjernes. Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, som selv er 77 år, var positiv til ideen.

- Min forventede levealder er 86 år, så jeg kan ta to perioder som statssekretær. Jeg tenker ikke kortsiktig, sa hun til Dagsavisen.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. NRK-fagforening vil fjerne 67-årsgrensen

  2. NRKs Mediaas får ikke beholde jobben inntil videre

  3. Likestillingsombudet sier NRK bryter loven

  4. Annonsørinnhold

  5. Blir kontaktet av ansatte som frykter at bedrifter sier opp seniorer før juli

  6. – Kan arbeidsgiver kvitte seg med meg før jeg fyller 72 år?