Flere arbeidsulykker blant utenlandske arbeidere

Utenlandske arbeidere har nesten 50 prosent større risiko for å bli alvorlig skadet på jobb enn norske. Bygg- og anleggsarbeidere er mest utsatt.

UNDER LUPEN: Arbeidstilsynet vil se nærmere på bygg- og anleggsbransjen.

Cornelius Poppe
  • NTB
Publisert: Publisert:

Det viser tall som Arbeidstilsynet presenterte på de årlige Sikkerhetsdagene i Trondheim torsdag.

Utenlandske arbeidere jobber ofte i utsatte bransjer. Språkproblemer, lange dager med mye overtid, innleie og midlertidige ansettelser er andre mulige årsaker til at utenlandske arbeidere har større risiko for skader og dødsfall, skriver Arbeidstilsynet i en rapport.

– Utenlandske arbeidstakere har klart større risiko for å bli skadet eller dø på jobb. Vi krever at arbeidsgiverne må ta det med i vurdering når de ansetter eller leier inn utenlandske arbeidere, for å bli bedre til å forebygge og redusere risikoen, sier avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet til NTB.

Økt risiko

Arbeidstilsynets undersøkelse bygger på tilsynets eget skaderegister. Den ble gjennomført fordi Arbeidstilsynet de siste årene hadde registrert en økning i dødsfall etter arbeidsulykker blant utenlandske arbeidstakere.

Rapporten, som ble laget tidligere i høst, viser at utenlandske arbeidstakere har nesten 50 prosent større risiko for alvorlige skader, og over 25 prosent større risiko for arbeidsskadedødsfall. En tredel av alle skader blant utlendinger skjer i bygg- og anleggsbransjen. Den største andelen kommer fra Polen, fulgt av Sverige og Litauen.

Innleide

Rapporten viser også at det var langt flere av de skadde utenlandske arbeiderne som ikke var fast ansatte, det vil si at de var innleide eller midlertidig ansatte. Andelen som arbeidet overtid var omtrent dobbelt så stor for de utenlandske som for de norske som ble skadet på jobb.

Over 20 prosent av de skadde utenlandske arbeiderne behersket ikke språket på arbeidsstedet. I tillegg kommer manglende sikkerhetsopplæring.

Arbeidsgivers ansvar

Utstrakt bruk av kontraktører og underleverandører er i seg selv en risikofaktor, sier Monica Seem.

– Det kan skape uklare ansvarsforhold på et arbeidssted. Men det er uansett arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidsplassen er sikker, både for egne ansatte og for innleide arbeidere.

Funnene i undersøkelsen vil påvirke hva Arbeidstilsynet legger vekt på i sine tilsyn på arbeidsplassene framover. Bygg og anlegg er en av bransjene Arbeidstilsynet vil prioritere de nærmeste årene.

Publisert:

Flere artikler

  1. Fellesforbundet om verftsulykkene i Sør-Korea: Minst ti døde på jobb for det norske oljeeventyret

  2. Smittevernbrudd avdekket i nær hvert tredje tilsyn hos byggebransjen

  3. Arbeidstilsynet: Én av tre bedrifter brøt smittevernreglene

  4. Betalt innhold

    Rapport: Bedret sikkerhet for innleide

  5. Arbeidstilsynet: Har stanset arbeid ved 28 byggeplasser på grunn av smittevernbrudd i år