To av tre norske ledere i fare for å bli utbrent

Det går ut over de ansatte, ifølge stor ny arbeidslivsundersøkelse.

FLERE I FARESONEN: Over 60 prosent av norske ledere har enten vært utbrent eller i faresonen for å bli det.
 • Thomas Solberg
Publisert: Publisert:

Mer enn 20 prosent av norske ledere har slitt med utbrenthet, og over 40 prosent har vært i risikosonen.

Blant lederne under 35 år er tallene enda mer alarmerende: Over 70 prosent svarer at de har vært utbrent eller står i fare for å bli det.

Det kommer frem i en fersk arbeidslivsundersøkelse laget av det uavhengige analysebyrået Respons Analyse, på bestilling fra bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice (se faktaboks).

– Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært stress som den største helsefaren i vårt århundre. Her i Norge ser vi at langvarige sykmeldinger stadig øker, og sykdommer som kan relateres til stress – herunder utbrenthet – utgjør rundt 80 prosent av langtidssykemeldingene, sier direktør Stein André Haugerud i Proffice Norge i en pressemelding.

- Når en så stor del av dem som fortsatt befinner seg tidlig i sin yrkeskarriere står i fare for å falle utenfor, gir det grunn til bekymring, sier han.

Mannlige ledere er «flinke piker»

Undersøkelsen bekrefter at mange ledere presser seg selv for hardt. Hele 65 prosent sier de er så pliktoppfyllende at jobben er en belastning.

Av de kvinnelige lederne svarer 68 prosent at deres pliktfølelse går så langt at det blir til belastning for dem. De mannlige lederne ligger ikke langt unna på skalaen, med 63 prosent.

Også her er det store forskjeller mellom aldersgruppene: Ledere under 45 år merker belastningen i langt større grad enn deres eldre kolleger gjør.

Haugerud tror dette skyldes at de yngre lederne ikke har den samme erfaringen og rutinene, og dermed er mer utsatte for stress.

– Når man har alt man trenger i jobben tilgjengelig hele døgnet så lenge man er online, er det lett å fortsette arbeidsdagen hjemme – og ikke nødvendigvis bare av nødvendighet i perioder med stort arbeidspress, sier han.

Går ut over ansatte

Ifølge Haugerud går presset på lederne ut over de ansatte.

I undersøkelsen svarer nemlig nær tre av fire ledere (72 prosent) at det er viktig å ha ansatte som er villige til å jobbe overtid.

– Undersøkelsen viser at halvparten av lederne opplever et stadig større konkurransepress på arbeidsplassen. Dette vil naturligvis forplante seg til resten av arbeidsplassen, sier han.

Det gjenspeiler seg også i undersøkelsen, der også 31 prosent av de ansatte sier at de opplever dette presset.

På spørsmål om hvor ofte de jobber overtid, svarer 42 prosent av de ansatte uten lederansvar at det skjer ukentlig eller månedlig, og at det har sammenheng med at jobben krever det.

Imidlertid oppgir 46 prosent at hovedmotivasjonen deres for å jobbe utover normert arbeidstid er fordi de får avspasere på et senere tidspunkt.

LES OGSÅ:

 • Ikke skriv under denne kontrakten
 • Jobbekspertene: - Disse fellene bør du unngå som sjef
 • Halvparten jobber overtid uten betaling
 • Urettferdig sjef kan gi depresjon
 • Kan man sparke en direktør?
Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Ansatte riser norske lederes tro på ros

 2. - Norske ledere er for opptatt av å bli likt

 3. Ledere kvier seg for å ansette gravide

 4. Her gikk de ansatte ned i lønn for å spare arbeidsplasser

 5. Tre tips for å unngå jobb i ferien