Raser over lederlønnsforskjeller

Kvinnelige ledere får i snitt 143.000 kroner mindre i lønn enn sine mannlige kolleger.

HIT MEN IKKE LENGER: Kvinner får bli mellomledere, men når ikke helt til topps, viser en ny, svensk undersøkelse.

  • E24
Publisert:

Størst er lønnsforskjellene i rederibransjen hvor en mannlig sjef tjener 250.000 kroner mer enn kvinner i tilsvarende stilling. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av analysebyrået De Facto på oppdrag for ledelsesorganisasjonen Lederne, som Dagbladet har fått tilgang til.

På andreplass og med et lønnssprik på 20 prosent, kommer olje og gass-bransjen. Mannlige ledere her har en snittlønn på 735.545 kroner, mens kvinnene tjener i snitt 587.704.

Totalt sett tjener kvinnene 74,7 prosent av det mennene gjør, og i stort sett alle bransjer, med ett unntak, tjener mannlige ledere mer enn kvinnelige. Unntaket er IKT-bransjen, hvor det er en forskjell på 6000 kroner i kvinnenes favør.

Skremmende

Førsteamanuensis ved BI Laura E. Traavik reagerer med sinne på resultatene av undersøkelsen.

- Det er veldig urettferdig og en forskjellbehandling vi ikke kan akseptere. Det burde absolutt ikke være slik i Norge i år 2009 og jeg synes det er skremmende, sier Traavik til E24.

Hun mener alle, fra individer til organisasjoner, samfunnet og familiene har ansvaret for de lønnsforskjellene vi ser i dag, og at det nå er på tide å rydde opp i problemet.

Mer tilbakeholdne

Førsteamanuensisen sier tidligere studier, som viser at kvinner ofte er toppledere i mindre bedrifter, og i mindre lønnsom bransjer og derfor også tjener mindre enn i en stor bedrift, kan være én av årsakene til forskjellene.

At kvinner velger mindre bedrifter tror hun enten kan komme av at kvinner ikke vil akseptere kriteriene som kreves av en topplederjobb i store bedrifter, eller at enkelte industrier diskriminerer kvinner.

- En annen mulig årsak til at kvinnene tjener mindre kan være at de er mer tilbakeholdne når det kommer til lønnsforhandling. Det har også vist seg at noen kvinner ikke prioriterer lønn like høyt som faglig innhold eller andre villkår når de velger jobb, sier Traavik.

- Ikke vær beskjedne

Hun mener det ikke finnes noen enkel løsning på problemet.

- Det er viktig at kvinnelige ledere viser sin motivasjon, og ikke er beskjedne når de spør etter lønn eller arbeidsoppgaver som gir muligheter for like høyt lønnsnivå.

Flere nyheter fra E24

Publisert:

Flere artikler

  1. Få kvinner leder i USA

  2. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker i flere sektorer

  3. Kvinnelige teknologer taper lønnsmessig

  4. Menn med flere barn tjener mer

  5. Så mye tjenernorske ledere