Forskere mener uføre har det best i jobb

Forskere mener kommunene må ta ansvar for å skaffe tilpasset arbeid til dem som ikke finner jobb selv. Uføre bør jobbe full tid, selv om de ikke kan yte fullt.

SKORTER PÅ TILBUD FRA KOMMUNEN: Forskerne påpeker at det er vanskelig for arbeidssøkere som ikke kan yte fullt å få 100 prosent stilling. Derfor oppfordrer de kommunene til å få uføre ut i arbeid.
Publisert:

- Folk med redusert arbeidsevne må tilbys reelle jobbmuligheter som er tilpasset helseproblemene. Da kan nåløyet til 100 prosent uføretrygding gjøres veldig, veldig mye mindre, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret til Dagens Næringsliv.

Les også: 5.600 flere uføre på ett år

Sammen med professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo og Simen Markussen ved Frischsenteret tar han til orde for en radikal omlegging av den norske velferdsmodellen. Tankene har de skrevet i en artikkel som blir publisert i tidsskriftet Samfunnsøkonomen som publiseres senere denne uka.

- Tanken er en dobbel gevinst. Først og fremst for dem med redusert arbeidsevne som ønsker å jobbe, men også fordi det gjør det mindre attraktivt for dem som ikke trenger å bruke systemet, men likevel gjør det, sier Markussen.

Fulle dager

Forskerne vil at 100 prosent uføregrad i fremtiden heller skal være unntaket enn regelen. I dag klassifiseres de fleste uføre som helt arbeidsuføre.

- Vi er overbevist om at den omfattende bruken av 100 prosent uføretrygd på ingen måte kan oppfattes som uttrykk for en nøktern beskrivelse av de trygdedes potensielle arbeidsevne, sier Røed.

Forskerne mener uføre skal ha fulle arbeidsdager selv om de ikke kan yte fullt, så sant det ikke ligger medisinske grunner til at de skal ha mer fritid. De peker blant annet på at aktivitet og arbeid vil være mer helsebringende blant annet for folk med psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser, de to vanligste årsakene til uførhet i dag.

Les også: Bruker 370 milliarder på nordmenn uten jobb

Uføreandel

Prinsippet er å gi arbeidstakeren mindre belastende arbeidsoppgaver.

Samtidig peker forskerne på at det ofte er vanskelig for folk med redusert arbeidsevne å få seg jobb i dag, selv om de har betydelig restarbeidsevne og er motivert for å jobbe. Problemet løses ved å øke arbeidsgivernes etterspørsel etter uføre arbeidstakere, for eksempel ved å pålegge store bedrifter å ha en viss andel uføre blant sine ansatte.

Det offentlige får samtidig en forpliktelse til å skaffe arbeid til dem som ikke klarer det på annen måte.

- Viktig innspill

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener innspillet fra de tre forskerne er viktig og i tråd med regjeringens ambisjon om økt tilstedeværelse.

- Vi får nå en ny uførereform som gjør det lettere å kombinere arbeid og trygd. Her kommer forskerne med konkrete forslag til hvordan man kan få dette til. Dette er en viktig diskusjon. Å jobbe litt er så mye bedre enn å ikke jobbe noe. Men folk er veldig forskjellige, og det må det tas hensyn til, sier Huitfeldt til avisen.

Les også:

Publisert: