Sender ufrivillig deltid på høring

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil at flere skal jobbe heltid.

HELTIDSKAMP: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil at flere skal jobbe heltid. Da må stat og kommue ta en ryddesjau i egne ansettelsesrutiner, viser tallene i høringsbrevet fra ministeren.
Publisert: Publisert:

I dag sendte arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) et forslag til endring av arbeidsmiljøloven ut på høring.

Notatet inneholder forslag til ulike tiltak som skal bidra til å bekjempe fenomenet «ufrivillig deltid» og øke andelen heltidsansatte i den norske arbeidsstokken.

- Den ufrivillige deltiden er en form for arbeidsledighet, noe som er et alvorlig problem for dem det gjelder og heller ikke bra for samfunnet, sier Huitfeldt.

LES OGSÅ: Huitfeldt vil gi nyutdannede kvinner full jobb

Lovforslag

- De fleste som jobber deltid ønsker dette selv. Men mange deltidsansatte ønsker å jobbe mer uten at de får anledning til det.

I følge tall fra SSB jobber drøyt 20 prosent av de som ønsker større stillingsprosent jevnlig mer enn det som står i arbeidskontrakten deres.

Dette vil Huitfeldt nå rydde opp i, og i høringsnotatet hun nå har sendt ut listes blant andre følgende forslag:

  • Drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger.
  • Lovfestet rett til utvidet stilling for deltidsansatte tilsvarende deres faktiske arbeidstid dersom de jevnt har jobbet utover avtalt arbeidstid det siste året.
  • Spørsmål om endring i arbeidsmiljølovens bestemmelse om fortrinnsrett for deltidsansatte.

LES OGSÅ: Arbeidstilsynet vurderer å anmelde sykehus

Helsevesenet verst

Dersom det blir endringer på området, kommer trolig arbeidsgiveren stat- og kommune til å måtte endre sine rutiner drastisk for ikke å bryte loven.

I høringsnotatet kommer det nemlig frem det innen helse- og sosialtjenester innenfor offentlig forvaltning var 47 prosent som jobbet deltid i 2011.

Hele 14 prosent av disse oppga at de var såkalt undersysselsatte - begrepet statistikerne bruker for å beskrive de som har en stillingsandel som er lavere enn de ønsker.

Ifølge Arbeidsdepartementet er ufrivillig deltid nettopp et større problem i noen bransjer enn i andre. Det er også et større problem i typiske kvinneyrker.

Beregninger viser at om lag 17 prosent av det totale antallet deltidsansatte ønsker seg lengre ukentlig arbeidstid enn det som er avtalt. Blant disse er sykepleiere og andre helsearbeidere som jobber turnus, overrepresentert.

LES OGSÅ: - For mye deltid skremmer vekk helsefagarbeidere

Publisert:
Gå til e24.no