Så mye ferie har du krav på

Alle ansatte har krav på ferie, uavhengig av stillingsbrøk og ansettelsesforhold. Her er dine ferierettigheter.

ALLE HAR KRAV PÅ FERIE: Enten du er nyansatt, jobber deltid eller er vikar, har du krav på ferie. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert:

Sommeren er rett rundt hjørnet, og sannsynligheten er stor for at du allerede har bestemt når du skal ha ferie. Men hvor godt kjenner du egentlig til hvilke ferierettigheter du har?

Fire uker og én dag

Norske arbeidstakere har rett på fire uker og én dag ferie, ifølge

Ferieloven

.
Om sommeren har du krav på tre ukers sammenhengende ferie. Dette gjelder uansett stillingsprosent.

LES OGSÅ:

Så mye feriepenger skal du ha

Plikt til å ta ferie

Arbeidsgiveren din har faktisk plikt til å påse at du tar ut ferie.
Tidligere kunne du få lønn som godtgjørelse om du ikke tok ut ferien.
Etter endringen av ferieloven i fjor er det bare ved sykdom eller permisjon i ferieåret at det er mulig å erstatte manglende avviklet ferie med økonomisk godtgjørelse.

Her kan du lese mer om Ferielov-endringene som kom i fjor.

Problemer med ferieavvikling

Advokatfullmektig og rådgiver i Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO), Gunn Kristin Olimstad, forklarer at grunnen til at man fikk denne endringen i Ferieloven, var at den gamle bestemmelsen var i strid med arbeidstidsdirektivet og EF-domstolens fortolkning av dette.
Enkelte arbeidsgivere kan av ulike årsaker få problemer i forbindelse med at de ansatte skal avvikle all ferien innen utløpet av kalenderåret.
- De synes nok det er uheldig at de ikke lenger kan bruke lønn som et incitament for å få arbeidstakerne til å gi avkall på noe av ferien. Og det kan også hende noen arbeidstakere synes det er dumt at denne muligheten ikke lenger finnes. Men formålet med bestemmelsen er nettopp å sikre at alle arbeidstakere får tatt ut den ferien de har krav på, sier Olimstad til Dine Penger.

Kan overføre to uker

Men selv om muligheten til å bytte ferie mot lønn er borte, så er det fortsatt mulig å gjøre en avtale med arbeidsgiver om å overføre inntil to ferieuker til neste år.
-Og dersom man for eksempel har vært syk over lang tid eller har hatt foreldrepermisjon året før, så er det fortsatt mulig å få økonomisk kompensasjon for den ikke avviklede ferien. Dette for å unngå opp mot dobbelt så lang ferie som skal tas ut på ett år, noe som kan bli problematisk for arbeidsgiver og lite ønskelig for arbeidstaker. Dessuten er jo da hensynet til rekreasjon da allerede ivaretatt, sier Olimstad.
Dersom du ikke får tatt ferie på grunn av sykdom, kan du kreve å få overført ytterligere 12 dager. Et slikt krav må du framsette før årets utløp.

Kan nekte å ta ferie

Ferielov-eksperten understreker også at absolutt alle arbeidstakere har krav på full ferie. Men dette kan være problematisk for eksempel for nyansatte som kommer rett fra studiene, eller de som kanskje har hatt noe ulønnet permisjon året før.
Denne gruppen har ikke tjent opp rett til full feriepengeutbetaling, og da er det mulig å nekte å ta ut noe eller all ferie, avhengig av hvor mye du har opptjent i feriepenger.
- Dette kan være litt problematisk, for du trenger jo ferie i løpet av året, selv om du for eksempel har begynt å jobbe i januar det året. Men samtidig er gjerne dette personer som er i etableringsfase, og som ofte vil prioritere å få utbetalt lønn, sier Olimstad.
Hun legger til at det også er en annen gruppe som kan nekte å ta ferie. Det er de som har gått opp såpass mye i lønn fra et år til et annet at feriepengene nå ikke kan kompensere for nåværende lønn.

Ferie i ny jobb

Du kan kan kreve full ferie det året du starter i ny jobb dersom du begynner senest 30. september. Dette forutsetter at du ikke har tatt ut ferie hos den tidligere arbeidsgiveren samme ferieår.
For at arbeidsgiver skal kunne kreve at du tar ut ferie, er det en forutsetning at du har opptjent feriepenger forhenværende år hos eksisterende eller tidligere arbeidsgiver.
Har du ikke tjent opp feriepenger, kan du som arbeidstaker kreve å få full ferie, men da uten lønn.
Du kan bare kreve tre ukers sammenhengende ferie dersom du starter senest 15. august.

Ferie også for deltidsarbeidende

Jobber du deltid og har avtalt én uke ferie, gjelder dette som en uke, uavhengig av hvor mange dager du egentlig skulle ha arbeidet den uken.
Du kan ikke uten arbeidsgivers samtykke gjøre ferien ekstra lang ved å kreve å få lagt feriedagene kun på dager da du ellers ville jobbet.

Slutte i jobben?

Det er egne regler som gjelder for ferieavvikling i oppsigelsesperioden. Det skilles mellom tilfeller hvor arbeidsgiver sier opp en ansatt, og hvor arbeidstaker selv sier opp stillingen. Dette styres av § 8 i ferieloven.
Når arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker og denne har kortere oppsigelsesfrist enn tre måneder, kan arbeidsgiver ikke pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i oppsigelsestiden. Om ferien allerede er fastsatt, kan arbeidstaker selv bestemme.
Dersom oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre, kan arbeidsgiver pålegge ferie i den perioden hvor oppsigelsesfristen løper.
Arbeidstaker kan selv kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret.

«Den femte ferieuken»

Alle med tariffavtale har rett på én hel ekstra ferieuke - «den femte ferieuken» - etter lønnsoppgjøret i 2000. I tillegg har flere bedrifter uten tariffavtale også innført den femte ferieuken.

Seks uker for mange over 60

Alle over 60 år (som fyller 60 i ferieåret) har rett på fem uker og én dag ferie etter ferieloven. Disse får dermed en «sjette ferieuke» dersom de har tariffavtale. I den ekstra ferieuken er «Grodagen» regnet inn. (De med tariffavtale får ikke denne dagen ekstra.)

Bestemmes av arbeidsgiver og deg

Ferietiden skal bestemmes av deg og arbeidsgiveren din i fellesskap.
Du kan komme med ønsker om når du vil ha ferie. På mange arbeidsplasser er det lister man må sette seg opp på. Men: Det er arbeidsgiveren som har det siste ordet.
Her er det mange lokale løsninger, alt avhengig av hva bedriften driver med. Mange produksjonsbedrifter stenger tre-fire uker på sommeren og lar de ansatte ha ferie samtidig.
I andre bedrifter er det viktig å holde hjulene i gang og få feriekabalen til å gå opp slik at det alltid er noen tilstede.

LES OGSÅ:

Sett feriepengene på BSU-konto

Bør være fleksibel

Ferieloven forutsetter at både arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible i disse situasjonene. Lokale skriftlige avtaler kan også bestemme når ferien skal tas ut.

25 virkedager

I ferieloven står det at du har krav på 25 virkedager ferie. Det er fordi ferieloven også regner lørdag som en virkedag. Dette utgjør altså ikke mer enn 4 uker og 1 dag.

Publisert: