Jobbekspertene svarer: «Kan jeg be småsyke ansatte jobbe hjemmefra?»

Innsender mener ansatte ofte har en viss arbeidsevne selv om de leverer egenmelding. Har arbeidsgiver lov til å be «småsyke» ansatte jobbe noen timer hjemmefra?

JOBBE HJEMME: Kan arbeidsgiver be syke ansatte jobbe noen timer hjemmefra?

Foto: Colourbox
 • Thor-Arne Wullum
 • Svànaug Bergland
Publisert:

Jeg er daglig leder i en mellomstor virksomhet. Til tider har vi ansatte som bruker egenmelding selv om de bare er småsyke, som lettere forkjølet, magesyk, lett oppkast, lav feber osv. Vi har også ansatte som av og til er borte på grunn av sykt barn. Jeg anser at arbeidstager i slike tilfeller i hvert fall har en restarbeidsevne, slik at vedkommende kan gjøre noe arbeid hjemmefra. I vår virksomhet er det viktig at kunder og avtaler blir fulgt opp. Arbeidsoppgavene blir ikke sykemeldt, selv om den ansatte er det. Kan jeg derfor be «småsyke» ansatte om å jobbe noen timer hjemmefra? For eksempel be de svare på e-post og ta telefonen? De ansatte har tilgang til bedriftens systemer via bærbar PC og mobiltelefon som er sponset av bedriften.

Svar fra Thor-Arne Wullum

En ansatt kan etter folketrygdloven § 8–24 levere egenmelding i inntil 3 kalenderdager av gangen, med nærmere regulerte begrensninger. Systemet med egenmelding er lagt opp slik at det er arbeidstageren som sykmelder seg selv innenfor egenmeldingsperioden. Dette innebærer at det er den ansatte som selv vurderer sin arbeidsevne innenfor denne perioden. Det er som regel naturlig å tolke en egenmelding slik at den innebærer 100 % sykefravær i perioden egenmeldingen gjelder for, med mindre annet fremgår.

Når en ansatt er «småsyk» eller hjemme med sykt barn, kan dette etter omstendighetene innebære at vedkommende har en viss arbeidsevne. Dersom vedkommende selv vurderer å ha en restarbeidsevne, er det ikke noe i veien for at vedkommende jobber noen timer hjemmefra. Hvilken arbeidsevne den ansatte har må han eller hun imidlertid vurdere selv. Som arbeidsgiver kan du dermed ikke pålegge den ansatte jobber hjemmefra ved egenmelding. Du kan imidlertid be den ansatte om å gi beskjed til berørte kunder og andre om fraværet, og gi oversikt over arbeidsoppgaver som krever oppfølging, slik at dere får mulighet til å følge opp den ansatte sine arbeidsoppgaver under fraværet.

Det kan være lurt å ha en rutine for egenmelding der den ansette må ringe inn ved sykdom, slik at du har mulighet til å høre med den ansatte hvordan oppgaver skal følges opp under fraværet, og for å kunne vurdere varigheten av fraværet, og følge opp den ansatte. Bedriften bør utforme eget skjema for egenmelding. Det er ikke noe i veien for at du tar opp med den ansatte om vedkommende har mulighet til å utføre noe arbeid hjemmefra eller om egenmeldingen gjelder 100 %.

Arbeidsgiver kan etter nærmere regler frata arbeidstager retten til å bruke egenmelding, blant annet ved misbruk. Jeg legger imidlertid til grunn at dette ikke er problematisk for dere.

Dersom en ansatt er sykemeldt av lege er det viktig at den ansatte og bedriften forholder seg til den sykmeldingsgraden som er fastsatt av sykmeldende lege.

Svar fra Svànaug Bergland

Før jeg svarer på spørsmålet ditt benytter jeg anledningen til å minne om at reglene for bruk av egenmelding ved barns/barnepassers sykdom er annerledes enn ved egen sykdom. Bestemmelsene finner du i Folketrygdlovens Kap. 9. Egenmelding ved barns/barnepassers sykdom og ved egen sykdom kan brukes om hverandre slik at den totale fraværsperioden i prinsippet kan bli lengre enn 3 dager. Jeg minner også om at som arbeidsgiver kan du utvide egenmeldingsretten såfremt den ikke reduserer arbeidstagerens lovfestede rettigheter. Noen hevder at utvidet egenmeldingsrett gir totalt lavere sykefravær fordi leger etter sigende sjelden sykmelder for mindre enn 1 uke.

Så til spørsmålet ditt: Så vidt jeg vet eksisterer ikke begrepet «gradert egenmelding» i vårt lovverk. Det betyr at en arbeidstager som bruker egenmelding som dokumentasjon for fravær, i prinsippet er 100 % syk. Erfaringsmessig viser det seg at mange arbeidstagere selv tar initiativ til å jobbe så mye som mulig innenfor sin «restarbeidsevne» uten at arbeidsgiver ber om det.

Uansett er det viktig å ha godt innarbeidede prosedyrer også for håndtering av sykefravær, f.eks. rutiner for når, hvordan og til hvem sykefravær skal varsles. Det er viktig at personalansvarlig leder snarest mulig kommer i direkte kontakt med den syke slik at de viktige spørsmålene om ev. restarbeidsevne, forventet fraværstid, hvorvidt sykefraværet er arbeidsrelatert osv. kan stilles. Det er etter min mening ikke nok at arbeidstager varsler om sykefravær på tekstmelding eller e-post selv om trygdekontoret ikke vil begrense utbetalingen av sykepenger når arbeidsgiver er varslet på denne måten.

Hvorvidt en arbeidstager vil være positivt innstilt på å bruke sin ev. restarbeidsevne eller ikke, vil nok henge sammen med arbeidsmiljøet generelt, hvordan leder og medarbeider kommuniserer i det daglige og ikke minst bedriftens kultur. Det er vel verdt å investere tid og krefter på å utvikle en arbeidsplass der alle ønsker å bidra som best man kan. Men er man syk, så er man syk – det må uansett alltid respekteres.

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: «En ansatt har stråleallergi. Hvor langt plikter vi å tilrettelegge?»

 2. Jobbekspertene: Kan sjefen kreve at jeg må ringe hvis jeg er syk?

 3. Jobbekspertene: Hvordan sier vi opp en ansatt som sykemelder seg før hvert oppsigelsesmøte?

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Politikernes sykmeldinger: Full lønn, ingen oversikt og ingen krav om oppfølging

 6. Jobbekspertene svarer: «Arbeidsgiver vil overvåke ansatte med droner»