Dette bør du tenke på når du søker studier

Drømmer du om å bli ingeniør, men er bekymret for jobbutsiktene? Fortvil ikke, beroliger oljeanalytiker Thina Saltvedt.

STUDIER: På lørdag går søknadsfristen på Samordna opptak ut.
Publisert: Publisert:

Fristen for å søke høyere utdannelse utløper lørdag 15. april.

Mange synes det er vanskelig å velge studieretning. I tillegg har mange unge fått erfare at det for tiden ikke er bare enkelt å få seg jobb.

Oljeprisfallet fra 2014 ga nedkjøling av norsk økonomi, hvilket betyr høyere arbeidsledighet og et strammere arbeidsmarked.

Spesielt i oljesektoren har nedskjæringene rammet arbeidsmarkedet hardt.

Likevel er det ingen grunn til bekymring for landets ingeniørspirer, mener analytiker i Nordea Markets, Thina Margrethe Saltvedt.

– Det vil gå seg til. Vi trenger mye ingeniører – det er de som er innovative og sørger for utvikling, sier Saltvedt til E24.

Et avtagende problem

Når arbeidsledigheten stiger, er det normalt de yngste som sliter først. Nyutdannede og dem med lite arbeidserfaring havner lengst bak i køen når det er langt flere jobbsøkere enn ledige jobber. Av samme grunn er det færre unge som jobber ved siden av studiene.

Mange velger også å studere lenger for å stille sterkere i konkurransen hos potensielle arbeidsgivere.

Fra slutten av 2015 til samme tid i 2016 falt antall sysselsatte i aldersgruppen 15–24 med 9.000 personer, ifølge tall fra NAV.

Dermed er det kanskje ikke så rart at mange unge er mer opptatt av hvilken retning de skal velge for å sikre seg jobb etter endt studie.

Saltvedt mener likevel at unge ikke trenger å bekymre seg, men heller tenke på hva vi trenger fremover.

– Det vil gå seg til. Vi fikk en stor smell i oljeindustrien, og mange med samme type utdannelse mistet jobben samtidig, slik at det er et overskudd av disse akkurat nå. Akkurat nå er det nedtur, men ingeniører innen energi vil det alltid være bruk for.

Les også

Åpner for fagbrev med full lønn

Fremtiden fordrer teknologiutvikling

Siden oljenedturen har mange begynt å innstille seg på at tiden før krisen kanskje ikke var normalen likevel, men en eneste stor opptur. Dermed må norsk økonomi gjennom en omstilling.

– Det kommer til å ta litt tid, men jeg tror vi klarer denne omstillingen, spår analytikeren om fremtiden.

Særlig i Norge er det store spørsmålet hva vi skal leve av etter oljen. Utvikling innen fagfelt som er nyttige for utvinning av fornybar energi mener Saltvedt det er lurt å satse på.

– Vi skal ha mer grønn energi, vindkraft og havbruk. Det blir mye av det samme som man gjør i oljebransjen, bare i en annen sektor.

Kompetansen som etterspørres vil dermed ikke være så ulik i fremtiden, men den vil bli anvendt på nye måter, ifølge Saltvedt.

– Vi har høyt utdannet arbeidskraft, og vi er gode på å ta i bruk teknologiske løsninger. Vi er også gode på utvikling av høyteknologiske produkter. De jobbene blir det flere av, sier Saltvedt.

Hun er også klar på at mye av arbeidskraften som etterspørres vil endre seg i årene som kommer. Teknologi vil utkonkurrere arbeidsoppgaver som i dag utføres manuelt, samtidig som et behov for utførelse av nye arbeidsoppgaver vil dukke opp.

– Veldig mye blir automatisert, og vi trenger noen til å lage alle disse systemene. IT, IKT og servicetjenester må utvikles. Det teknologiske skiftet er veldig spennende, sier Saltvedt.

Ifølge analytikeren er studier relatert til slik utvikling dermed en av de sikreste retningene du kan velge.

TENK FREMTID: Sjefanalytiker Thina Margrethe Saltvedt i Nordea Markets tror IT og IKT-fag er den sikreste veien å gå når du skal velge studier.

Med en aldrende befolkning er det også et økende behov i helsesektoren. Utdanning innenfor helse anses også som et veldig trygt valg.

Ifølge SSB er det også ventet at vi om noen år vil få et underskudd av arbeidstagere med fagutdanning fra videregående skole.

Vurderer du økonomi?

Tenker du derimot på å utdanne deg innen økonomi og administrasjon, bør du kanskje revurdere retningen dersom du er opptatt av trygge jobbutsikter.

Ifølge SSB har svært mange unge tatt denne utdannelsen de siste årene, allerede nå er det flere utdannede innenfor denne retningen enn det er behov for. De spår at gapet mellom arbeidsstyrke og etterspørsel vil være fire ganger så stort i 2035 som det er i dag.

Saltvedt er ikke overrasket over dette.

– Vi kommer til å ha et mye mer automatisert samfunn i fremtiden. Etterspørselen etter de tradisjonelle økonomene vil endre seg. Vi kommer for eksempel ikke til å trenge økonomimedarbeidere i en bank, og typiske trading-desker vil falle bort.

Til slutt har sjefanalytikeren et par råd i sekken til spirende studenter.

– Velg noe du liker å holde på med. Særlig fordi det er vanskelig å forutse trendene – for eksempel oljepriskrasjet. Og husk at selv om du velger en studieretning, er du ikke låst til å jobbe med det hele livet.

Les også

Vi jobber i snitt tre dager mindre enn i 2013

Les også

Fersk Nav-rapport: Tror ledigheten vil reduseres med 8.000
de neste to årene.

Les også

BI-student Simen ble eiendomstrainee: – Rart bygg ikke ble presentert som mulig karrierevei

Publisert: