Forskning fra finanskrisen viser: Mindre sykefravær i utrygg jobb

Sykefraværet falt markant da kommunalt ansatte sto i fare for å miste jobben i de åtte Terra-rammede kommunene. Det viser en ny undersøkelse.

SANK: Sykefraværet sank 10 prosent blant de kommunalt ansatte i de åtte Terra-rammede kommunene Rana, Narvik, Hemnes, Hattfjelldal, Vik, Bremanger, Haugesund og Kvinesdal, viser ny forskning. Frykt for å miste jobbe virket disiplinerende, mener forskerne.
 • Anne Lise Stranden
Publisert: Publisert:

Utrygge arbeidsplasser. Terra-skandalen, som satte kommunale arbeidsplasser i spill under finanskrisen, kan ha virket disiplinerende på sykefraværet. Det slår forskere fra Uni Research og Universitetet i Bergen fast.

Sykefraværet sank markant i kommunene da det ble kjent at de risikerte å tape flere hundre millioner kroner i 2007.

Den rådende oppfatning har vært at utrygge arbeidsplasser kan føre til økt sykefravær.

– Slik sett er forskningsresultatet oppsiktsvekkende, sier forskningsleder og Ph.d. i samfunnsøkonomi Karin Monstad ved Uni Research i Bergen til Dine Penger.

Les også:Terra-kommuner vil anke rettsavgjørelse i USA

Åtte kommuner. Åtte vannkraft-kommuner i Nordland og på vestlandet ble hardt rammet av finanskrisen. De hadde gamblet hundretalls millioner kommunale kroner i amerikanske investeringer via norske Terra Securities.

Da pengene gikk tapt i 2007, måtte kommunene kutte utgifter for å dekke tapene. Kommunale arbeidsplasser sto i fare.

Forskerne ville finne ut om sykefraværet gikk opp eller ned i krisesituasjonen som oppsto.

Les også:Får fast jobb etter 4 år som innleid arbeider

Sykefraværet kraftig ned. Sykefraværet blant de berørte kommuneansatte sank markant året etter krisen, skriver forskning.no.

LAVT FRAVÆR I KRISE: – Frykten for å miste jobben kan ha ført til redusert fravær, mener forsker Karin Monstad. Foto: Uni research

For kvinnelige ansatte i Terra-kommunene sank sykefraværet med hele 10 prosent etter at tapene ble kjent i oktober 2007, sammenlignet med de to foregående årene, fant samfunnsøkonomene Karin Monstad og Espen Bratberg ut.

Blant menn er nedgangen enda større, men ikke så entydig dokumentert.

Les også:Nå vil «alle» bytte jobb

Frykt for økonomisk tap. Det lave sykefraværet kan skyldes de ansattes frykt for å miste jobben. Frykten for arbeidsplassen kan ha virke disiplinerende, sier Karin Monstad.

De 7 985 ansatte i de rammede Terra-kommunene kan ha fryktet at høyt fravær kunne telle negativt dersom kommunene måtte nedbemanne eller omstille.

– Selv om noen av dem kanskje hanglet, kan det være at de ville vise at de var «fit for fight», hvis kommunen måtte si opp noen, forklarer Monstad til Dine Penger.

Slik falt fraværet

ANTALL SYKEDAGER I SNITT: Helt til høyre ser man at sykefraværet sank både for kvinner (rød langstiplet strek) og for menn (svart, hel strek) som var ansatt i de berørte Terra-kommunene, spesielt i forhold til kommunene de blir sammenlignet med.

Lavt sykefravær i nedgangstid. Riktignok har sykefravær mye med sykdom å gjøre, men den gode sykelønnsordningen i Norge gjør at arbeidstakere vanligvis risikerer lite økonomisk ved å være sykmeldt, skriver forskerne i rapporten.

Ansatte får full lønn fra første dag (opptil 6 G) så lenge man har jobbet hos samme arbeidsgiver i minst fire uker.

– Også annen forskning på området tyder på at risiko for å miste jobben disiplinerer. Generelt går sykefraværet ned i nedgangstider og opp i oppgangskonjunkturer, sier Monstad til Dine Penger.

Les også:Nå får du lønn for å amme!

Usikker jobb kan øke fravær. Monstad understreker at nedgangen i sykefravær i Terra-kommunene er på kort sikt.

Annen forskning har imidlertid vist at usikker jobbsituasjon og nedskjæringer kan øke sykefraværet, blant annet i en studie av norske hjelpe- og sykepleiere.

Grunnen er at trygg jobbsituasjon har en negativ helseeffekt.

Monstad sier deres forskning ikke nødvendigvis er i strid med dette.

– Frykten for nedbemanning kan ha bidratt til mindre fravær i Terra-kommunene, ikke nedbemanning i seg selv, forklarer Monstad.

Les også: Disse nordmennene er mest optimistiske

Narvik skeptisk. Narvik kommune er skeptisk til tolkningen av forskningsresultatet.

– Vi var allerede inne i en positiv trend med nedgang i sykefraværet da Terraskandalen inntraff, sier rådgiver i personalavdelingen Nordvald Johannessen i Narvik kommune til avisen Fremover. Sykefraværet sank fra 12 til 10 prosent allerede før krisen.

Narvik kommune tapte 200 millioner på Terra-skandalen.

RAMMET: Narvik var en av kommunene som var rammet av Terraskandalen, og hvor sykefraværet gikk ned. I Narvik kommune mener de at nedgangen hadde startet før Terraskandalen inntraff.

Les også:Slik får du vite hva kollegaen tjener

Skepsis i Fagforbundet:

Nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet er også skeptisk til at årsaken til nedgangen i sykefraværet i Terrakommunene skal være frykt for å miste jobben.

Han mener dette må skyldes tilfeldige utslag.

– I kommunale arbeidsplasser er det langtidsfraværet som varierer, og korttidsfraværet er stabilt, helt uavhengig av konjunkturer, sier Larsen.

TILFELDIG: – Dette må være tilfeldige utslag, sier nestleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Han mener bestemt at sykefraværet ikke er høyt, i forhold til hvor høy sysselsetting det er i Norge. Larsen vedgår at sykefraværet muligens er noe høyere enn i Sverige, som har én karensdag.

Langtidssykefraværet varierer, men dette er bransjeavhengig, mener han.

– Det er ikke tilfeldig at det varierer, det har sammenheng med hvor tøft det er å stå i en jobb. For en helsefagarbeider eller butikkansatt er det ikke så lett å gå på jobb om du har en vond skulder som for en som jobber på kontor, sier han. Larsen understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag om sykefraværet, og må ta et lite forbehold fordi han ikke har lest rapporten.

Les også:Terra-kommune vant millionkrangel i retten

Følg oss på Facebook!

Arbeidsministeren vil bevare dagens sykelønnsordning:

VERNER SYKELØNN: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) sier han ikke har noen planer om å innføre en fryktkultur for åfå sykefraværet ned, og vil bevare dagens sykelønnsordning.

Dine Penger har innhentet arbeids- og sosialministerens Robert Eriksson kommentar på undersøkelsen:

– Selv om enkeltundersøkelser viser at frykt for å miste jobben fører til lavere sykefravær, har vi ingen planer om å få sykefraværet ned ved å etablere en fryktkultur i arbeidslivet, forsikrer han.

Regjeringens utgangspunkt er at vi skal bevare dagens gode sykelønnsordning. Sammen med partene i arbeidslivet forhandler vi nå fram en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv. Målet er et godt og trygt arbeidsliv med plass til alle, skriver han i en e-post.

Regjeringen har mer tro på andre typer tiltak og vil blant annet se på om vi kan innføre normerte sykemeldingsperioder som et godt og viktig virkemiddel for å få sykefraværet ytterligere ned, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Mer om undersøkelsen

 • Data for sykefraværet ut over de første 16 dagene ble hentet fra Navs registre for Terrakommunene og sammenligningskommunene, i tre år fra januar 2006 og ut 2008.
 • Forskerne sammenlignet sykefraværet både med privat sektor i de samme kommunene, og med fraværet blant 70.000 ansatte i 167 andre kraftkommuner som ikke hadde investert i de ulykksalige produktene.
 • Fraværet var klart mindre i Terra-kommunene enn i kontrollgruppene.
 • Bare de ansattes egen sykdom ble sammenlignet.
 • Data lå ikke til rette for å analysere for ulike yrkesgrupper separat. Men når utvalget deles inn etter kjønn, kommer man et stykke på vei siden menn og kvinner har ulike yrker innen kommunesektoren.
Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Har kostet 290 millioner i advokatutgifter

 2. Fratas bonus ved sykefravær: Nakstad med smitte-advarsel

 3. Betalt innhold

  Sykelønnsreformen som aldri kom

 4. Én dags sykefravær gir 2.000 kroner i bonustrekk

 5. Denne ordføreren gleder seg over «bare» 5,1 prosent arbeidsledighet