LO legger opp til lavlønnsprofil i oppgjøret

LO-leder Roar Flåthen går inn for å gi de lavtlønte et ekstra løft i årets mellomoppgjør.

VIL HA FORNUFTIG OPPGJØR: LO-leder Roar Flåthen har forståelse for at norske eksportbedrifter er rammet av krisen i Europa.

Frode Hansen
  • NTB
Publisert:

– Vi må sørge for at de som virkelig sliter kommer ut av oppgjøret med reell lønnsvekst, sier Flåthen til NTB.

Flåthen understreker også at det er mange som ikke får noe annet enn det sentrale tillegget, og at dette må tas hensyn til.

– Alle skal få opprettholde kjøpekraften, er budskapet fra LO-sjefen.

Samtidig ønsker Flåthen å gå inn for det han kaller «et fornuftig oppgjør». Han har stor forståelse for at norske eksportbedrifter er rammet av krisen i Europa, og må veie dette opp mot at det går svært bra i andre bransjer.

Kom med kravene

– Vi vil ta hensyn til at det i deler av norsk næringsliv ikke går så bra, mener han.

Forhandlingene mellom hovedorganisasjonene NHO og LO startet mandag. Den seremonielle kravoverrekkelsen mellom partene fant sted i Næringslivets Hus i Oslo. Forhandlingene mellom partene vil pågå i to uker.

I NHO er direktør Kristin Skogen Lund klar på at lønnsveksten må bremses og at det ikke er rom for sentrale tillegg på områder med lokal forhandlingsrett.

– Jeg håper og tror at LO tar med seg dette bakgrunnsbildet inn i forhandlingene. Det ser ut til at LO legger opp til en moderat linje, og det er bra, sier Skogen Lund.

– Arbeidsplasser

Hun mener det til sjuende og sist handler om arbeidsplasser og norsk økonomis evne til å skape lønnsomme bedrifter og bevare arbeidsplassene.

– Den klare meldingen fra våre medlemmer er at årets oppgjør må bli moderat og lavere enn i 2012, hvor vi endte på om lag 4 prosent. De er også tydelige på at det kun er lønn vi skal forhandle om når vi i dag setter i gang årets forhandlinger, sier NHO-sjefen.

«Tallenes tale»

Hun mener «tallenes tale er klar». Hun er bekymret for at konkurranseevnen til eksportnæringen blir svekket av at timelønnskostnadene utgjør en stadig større andel sammenlignet med kostnadsnivået hos handelspartnerne.

I fjor fikk arbeidstakerne i gjennomsnitt 2,9 prosent i reallønnsøkning, som er netto etter at skatt og inflasjon er trukket fra. Det viser en rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Ble enige på overtid

  2. Forhandlingsbruddmellom NHO og LO

  3. Betalt innhold

    Enighet mellom partene

  4. Annonsørinnhold

  5. Flåthen satser påmoderat oppgjør

  6. Full enighet i lønnsoppgjøret