Trygdesvindel for 271 millioner i fjor

Nav anmeldte trygdesvindel for 271 millioner kroner i fjor. Det er ny rekord.

REKORD: Trygdesvindelen nådde nye høyder i fjor.
  • NTB
Publisert:

Vel 1.200 personer ble anmeldt, som er noe lavere enn tidligere år. Men sakene som anmeldes er større enn tidligere. De fem største sakene i 2014 utgjør 10 millioner kroner til sammen.

– Dette er en bevisst prioritering om å anmelde de største sakene til politiet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

De mindre sakene unngår heller ikke reaksjoner fra Nav.

– De får ikke dagpenger i en periode, og de må betale renter på beløp som kreves tilbakebetalt, sier Lystad.

De fleste er anmeldt for bedrageri av arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger.

Stor risiko

Til sammen har Nav anmeldt 991 personer for å ha svindlet 200 millioner kroner. Av disse har 813 personer vært i arbeid uten å melde ifra til Nav. I tillegg har Nav anmeldt flere for å ha oppholdt seg i utlandet samtidig som de har fått penger fra Nav.

– De som velger å gi uriktig informasjon løper en stor risiko for å bli avslørt. Vi har gode metoder, og fra og med 2015 blir mulighetene for å avdekke svindel enda bedre. Alle arbeidsgivere vil nå levere inn månedlige inntektsopplysninger til Skatteetaten. Dette får vi tilgang til i vårt kontrollarbeid, sier Lystad.

Den største enkeltsaken gjelder svindel for 2,4 millioner kroner. Her har Nav anmeldt en person for å ha drevet omfattende arbeidsvirksomhet over lengre tid i ektefellens firma og samtidig mottatt uførepensjon.

Ni svindlet for 13 millioner

15 av sakene gjelder svindel for over en million kroner. Ni av disse gjelder svart arbeid.

– Bare fra Nav har disse ni svindlet til seg mer enn 13 millioner kroner. I tillegg har de unndratt skatter og avgifter slik at svindelen av samfunnets felles midler blir atskillig høyere,

Sakene er ifølge Nav vanskelig å avdekke og krever tett samarbeid med andre etater, og spesielt Skatteetaten og Arbeidstilsynet.

– Vi ser klare gevinster ved tettere samarbeid. De som svindler Nav, kan også ha noe uoppgjort med Skatteetaten eller andre offentlige etater, sier Lystad.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Avslører rekordmye trygdesvindel

  2. Nav: Trygdesvindel for 183 millioner

  3. Nav: Trygdesvindel for 50 millioner

  4. Kraftig økning i trygdesvindel

  5. Etterlyser bedre kontrollmekanismer hos Nav: 33 personer og bedrifter anmeldt for svindel