Innsender vil søke på lederstilling på sin arbeidsplass, men er for øyeblikket i redusert stilling. Er man da diskvalifisert for jobben?

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Kan jeg bli valgt bort fra lederjobb fordi jeg har redusert stilling?

Innsender lurer på om man diskvalifiserer til en lederstilling på jobben fordi man har redusert stilling. 

 • Lars Selvik
  Journalist
Publisert:

Spørsmål:

Jeg jobber for tiden 30 prosent redusert da jeg har små barn. Det er nå utlyst en 100 prosent lederstilling internt på min arbeidsplass som jeg ønsker å søke på. Jeg har ellers alle kvalifikasjonene for denne stillingen. Kan arbeidsgiver velge meg bort på grunnlag av min reduserte stilling?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Det er klart at arbeidsgivere som regel vil ha et saklig og legitimt behov for å ansette ledere i fulltidsstillinger. Dette blant annet fordi lederoppgaver gjerne er vanskeligere å dele enn oppgaver tilordnet underordnede stillinger. Dersom du ønsker lederstillingen, men at denne endres til en 70 prosent stilling, kan arbeidsgiver derfor trolig «velge deg bort» på dette grunnlaget.

Dersom spørsmålet ditt knytter seg til om du rettmessig kan «velges bort» fra lederstillingen, selv om du er villig til å øke stillingsprosenten til 100 prosent, blir svaret annerledes. Dette da arbeidstagere med redusert arbeidstid har fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid når ny stilling blir ledig i virksomheten. Fortrinnsretten forutsetter imidlertid at stillingene «helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene». Om dette er tilfelle i din sak vil bero på en konkret vurdering og sammenligning av din nåværende stilling og lederstillingen.

Les også

Oljerekyl øker sjansen for renteheving: – Oljenedturen er over

Svar fra Svànaug Bergland:

Erfaringen viser at de fleste arbeidsgivere forståelig nok ikke vil innvilge ledere redusert arbeidstid som en fast ordning eller en ordning over en lengre periode. En av mange gode grunner for dette er at lederens fravær/mangel på tilgjengelighet kan skape problemer for de medarbeiderne som rapporterer til lederen. Det er to sentrale forhold i spørsmålet ditt som jeg ikke kjenner svaret på: Er din nåværende stilling en lederstilling, eller har du ikke lederansvar? Har du permisjon fra din stilling i 30 % i en tidsbegrenset periode (du skriver «for tiden», eller er din faste arbeidstid 70 % av full stilling?

Dersom du er ansatt i en lederstilling allerede, og har fått innvilget redusert arbeidstid, kan arbeidsgiver få problemer med å velge deg bort pga. redusert arbeidstid. Dersom du har 30 % permisjon i en tidsbegrenset periode, og du signaliserer at du ønsker/kan gå over i full stilling etter permisjonens utløp, kan arbeidsgivers problem forsterkes ytterligere. Det er selvsagt helt opp til deg hvordan du velger å kombinere rollen som småbarnsforelder og en eventuell lederkarriere. Dersom du er den beste kandidaten til den ledige stillingen, kan det jo være at du og din arbeidsgiver kan komme frem til en god løsning der begge parters behov tas hensyn til på en god måte.

Les også

Kommentar: Slik bør ledere ta den vanskelige samtalen

Les også

Kommentar: Er våre arbeidsdager talte?

Les også

Kommentar: Har vi nubbesjans mot robotene?

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv
 3. Ledelse
 4. Svànaug Bergland
 5. Thor-Arne Wullum
 6. Karriere

Flere artikler

 1. «Kan vi suspendere en angivelig mobber»

 2. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

 3. Jobbekspertene: Kan man bli sagt opp om man nekter økt stillingsprosent?

 4. Annonsørinnhold

 5. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver bestemme at jeg nå må bruke servicebil i arbeidet mitt?

 6. Jobbeksperten: Kan arbeidsgiver nekte meg å kjøpe inn alkohol til sommerfesten?