KS vil møte lærerne

KS inviterer motparten til samtaler i et forsøk på å få en avslutning på lærerstreiken, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen etter dagens hovedstyremøte.

VIL DRØFTE: KS-leder Gunn Marit Helgesen er villig til å drøfte lærernes tilstedeværelse på skolen.
Publisert:

Ifølge KS-lederen er arbeidsgiversiden villig til å drøfte lærernes tilstedeværelse på skolen.

Møtet skal finne sted uten riksmekleren til stede, ifølge Helgesen. Hun vil invitere lærerorganisasjonene så fort som mulig, men sier det kan drøye til onsdag morgen.

Hovedstyremøte

KS-lederen kom med opplysningen under en pressekonferanse etter at organisasjonen hadde drøftet lærerstreiken under dagens hovedstyremøte.

– Vi har hatt en lang og grundig debatt om situasjonen, sier hun.

– For det første beklager vi at det rammer titusener av elever, og vi er villige til å ta et medansvar for å få slutt på streiken, fortetter Helgesen. Hun sier at KS er opptatt av å finne løsninger.

– Konkret hva det handler om, kommer vi til å diskutere med motparten, sier hun.

Mandatet som KS' forhandlere har, endres ikke, opplyser KS-lederen.

64.000 er rammet

Rundt 64.000 elever i alle fylker unntatt Oslo er rammet av lærerstreiken. Streiken var et faktum da et stort flertall av Utdanningsforbundets medlemmer i en uravstemning før sommeren sa nei til arbeidstidsavtalen for lærerne som KS og Utdanningsforbundet var blitt enige om 26. mai.

Fra og med mandag 11. august ble 5.500 lærere i ungdomsskoler og videregående skoler tatt ut i streik. 21. august ble ytterligere 2.200 lærere tatt ut.

De tre mindre lærerforbundene Norsk Lektorlag (NL), Skolenes landsforbund (SL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MF) sa nei til skissen til avtale allerede i mai, og alle har tatt ut noen av sine medlemmer i streik.

Landets førsteklassinger skånes fra streiken den første tiden.

LES OGSÅ:

Publisert: